Etusivu Kirjastot Avustukset Kirjastojen perustamishankkeet ja kirjastoautot

Kirjastojen perustamishankkeet ja kirjastoautot

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kunnalliset kirjastot / perustamishankkeet ja kirjastoautohankkeet
Hakuaika päättyy
31-12-2014
Lisätietoja
Hannu Sulin, etunimi.sukunimi@minedu.fi, 0295 3 30299

Aluehallintovirastot (6) myöntävät vuosittain valtionavustusta kirjastojen perustamishankkeisiin ja kirjastoautojen hankintaan.

Avustushakemukset toimitetaan siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueeseen asetuksen (910/2009) mukaisesti kuuluvat kirjastolaissa tarkoitetut kirjastoasiat.

Perustamishankkeiden valtionavustuslomakkeet oppilaitos- ja kirjastohankkeita varten (excel, huomioikaa taulukon välilehdet!))

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat 

 

Etusivu Kirjastot Avustukset Kirjastojen perustamishankkeet ja kirjastoautot