Hemsidan Bibliotek Utvärderingar

Utvärderingar som gäller biblioteksväsendet och -tjänsterna

Utvärdering av basservicen:

Regionförvaltningsverken, som är verksamma sedan början av år 2010, svarar för utvärderingen av den regionala tillgången till basservicen. De teman och preliminära objekt som utvärderas grundar sig på Utvärderingsplan för basservicen. 

Hemsidan Bibliotek Utvärderingar