Hemsidan Bibliotek

Aktuellt inom biblioteksbranschen

Riksdagspartier kräver att utlåningsersättningen höjs till en nordisk nivå

nostoDe partier som var representerade i riksdagen åren 2011–2015 har undertecknat en gemensam proklamation där man kräver att nivån på utlåningsersättningen höjs. 

I proklamationen konstateras att olika utskott i riksdagen under flera års tid har observerat den låga nivån på utlåningsersättningar jämfört med nivån i till exempel de andra nordiska länderna, samt att undervisnings- och forskningsbiblioteken ligger utanför ersättningarna.

Läs mer

En miljon euro till digitaliseringsprojekt som sysselsätter unga

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro till projekt som gäller digitalisering av kulturarvet, och som sysselsätter unga.

Inom projekten digitaliseras kulturarvsmaterial och blir tillgängligt med hjälp av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma databas Finna.

Läs mer

Finansieringsplan för bibliotekens anläggningsprojekt 2014-2017

kirjastoautoPlanen, som sträcker sig till 2107, innehåller 19 biblioteksanläggningsprojekt. Sju av dem är nybyggen. De övriga projekten är grundliga renoveringar, som också innehåller utbyggnader.

13 införskaffningar eller upprustningar av bokbussar ingår.

Läs mer

Finna samlar arkivens, bibliotekens och museernas skatter i en webbtjänst

FNA_tunnus_pysty_WEB_turkSöktjänsten Finna samlar för första gången de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material i en enda webbtjänst. I Finna hittar du information om tillgängliga material. Vissa digitaliserade innehåll når man direkt via Finna.

Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB).

Läs mer

Kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken nu på svenska

kirjastoPublikationen om kvalitetsrakommendationer för de allmänna biblioteken har nu utkommit på svenska. Bakom publikationen står en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet.

Kvalitetsrekommendationerna för de allmänna biblioteken innehåller referensramar för utvärderingen av de allmänna biblioteken, nya kvalitetsbeskrivningar samt en rekommendation för kvalitetsadministration för de allmänna biblioteken.

Läs mer

Riktlinjer för utvecklandet av allmänna bibliotek fram till 2015

Enligt undervisningsministeriets publikation Biblioteksstrategi 2015 tryggar man medborgarnas kulturella grundrättigheter genom att satsa på kvaliteten av service och genom att höja nivån på kunnandet. Strategin fungerar också som grund till undervisningsministeriets författningsberedning och statlig finansiering.
Läs mer

Aktörer och kontaktinformation

Finlands biblioteksnät består av allmänna, dvs. kommunala bibliotek, universitets-, yrkeshögskole- och specialbibliotek samt bibliotek i skolor och läroanstalter. Olika organisationer och företag har också egna bibliotek. 

Kulturenheten vid undervisningsministeriets kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelning svarar för de allmänna biblioteken samt ärenden som gäller Biblioteket för synskadade. Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen svarar för Depåbiblioteket och Nationalbiblioteket samt ärenden som gäller de vetenskapliga biblioteken och läroanstalternas bibliotek. Information om ansvarsområden samt kontaktuppgifter finns i registret för personal och uppgifter eller på sidorna för kontaktuppgifter för biblioteksärenden.