Vänskapssamfund och utlandsföreningar i Finland

Vänskapsföreningarna arbetar för bilaterala kulturkontakter. Föreningarna kan få projektfinansiering för kulturutbytesverksamhet som främjar samarbete mellan Finland och det land projektet gäller.

Undervisnings- och kulturministeriet understöder flera vänskapsföreningar i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder kultur- och informationsprojekt genom Finland-samfundet. Samfundet är en intresseorganisation för Finländare som varit, är på väg eller kommer tillbaka från utlandet.