Hemsidan Internationella ärenden Program och initiativ

Program och initiativ

Strategiska mål som hänför sig till det internationella samarbetet förverkligas bl.a. genom olika program och initiativ. Centrala mål för undervisnings- och kulturministeriet är bl.a. Asien-programmet, främjande av hållbar utveckling, kulturexport samt samarbetet med Ryssland och närområdena.

Undervisnings- och kulturministeriet har också strategier och program som gäller den internationella verksamheten inom ministeriets sektorer. Till dessa hör strategin för internationell verksamhet inom högskoleutbildning 2010, programmet Baltic 21E för hållbar utveckling inom Östersjöområdet samt programmet för främjande av kulturexport.

Hemsidan Internationella ärenden Program och initiativ