Hemsidan Internationella ärenden Kulturavtal och program & Mou

Kulturavtal och -program & MoU

Ett kulturavtal är ett officiellt dokument som gäller kulturrelationer mellan staterna där man kommer överens om bl.a. samarbete i fråga om kultur, utbildning, forskning, konst, idrott och ungdomsarbete.

I Finland är det undervisnings- och kulturministeriet som svarar för avtalen. De första avtalen gjordes på 1930-talet. Flest avtal gjordes 1970- och 1980-talet. Nya avtal ingås inte längre, istället använder man sig av samarbetsprotokoll och -promemorior (MoU). Avtalen är i kraft tills de sägs upp.

Kulturavtal förverkligas med hjälp av kulturutbytesprogram

Bilaterala kulturavtal och -program

Året då avtalet ingicks samt, ifall olika, trädde i kraft är inom parentes. 

Med följande länder har inget avtal ingåtts. Däremot förekommer kulturutbytesprogram eller samarbetsprotokoll (Memorandum of Understanding, MoU).

Bilaterala kulturfonder

  • Danmark (1981)
  • Förenta Staterna (1976)
  • Island (1974)
  • Norge (1979)
  • Sverige(1960)

Hemsidan Internationella ärenden Kulturavtal och program & Mou