Hemsidan Internationella ärenden Kultur- och forskningsinstitut

Finlands kultur- och forskningsinstitut

Finland har 16 kultur- och vetenskapsinstitut i utlandet som idkar kulturexport och kulturutbyte. Institutens uppdrag är att informera om finländsk kultur och vetenskap i sina respektive verksamhetsländer. De knyter kontakter, skapar expertnätverk och fungerar som förbindelselänkar mellan individer, organisationer och institutioner i Finland och i verksamhetslandet. Vetenskapsinstituten koncentrerar sig på att främja akademisk forskning och vetenskapligt samarbete. De arrangerar också vetenskapliga sammankomster, medan kulturprogrammen dominerar kulturinstitutens verksamhet.

Instituten är självständiga organisationer som förvaltas av privata stiftelser. Verksamheten finansieras till största delen av statsunderstöd beroende på prövning.

Finländska kulturinstitut i Paris (grundat 1990), London (1991), Köpenhamn (1992), Antwerpen (1993), S:t Petersburg (1993), Tallinn (1994), Berlin (1994), Stockholm (1995), Madrid (1996), Oslo (1996) och Budapest (FinnAgora, 2003).

Forskningsinstituten: Rom (1954), Aten (1984), Tokyo (1998) och Mellanöstern (1994).

I USA finns stiftelsen för visuell konst (1989), vars syfte är ätt främja den finländska kulturens kännedom om speciellt den visuella konsten.

Kulturcentret för Sverige och Finland på Hanaholmen i Esbo (1975) främjar mångsidigt kulturutbyte mellan de båda länderna.

Hemsidan Internationella ärenden Kultur- och forskningsinstitut