Nordiskt samarbete

Hörnstenen i det nordiska kultur-, utbildnings- och forskningssamarbetet är ett kulturavtal som alla de fem nordiska länderna undertecknade 1971 och som täcker hela undervisningsministeriets förvaltningsområde: utbildning, forskning och kultur. Nordiska ministerrådet är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Meningen är att främja omfattande sanarbete inom norden. Även de autonoma regionerna Åland, Färöarna och Grönland deltar i det officiella nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetet täcker numera även samarbetsprojekt med länder och regioner utanför norden. Ministerrådet främjar även nordiskt samarbete som bygger på medborgarverksamhet.

Undervisningsministern representerar Finland i Nordiska utbildningsministerrådet och kultur- och idrottsministern i kulturministerrådet. Finland är representerat i Nordiska ministerrådets tjänstemannakommittéer och arbets- och styrningsgrupper för kultursamarbetet och inom utbildnings- och forskningssektorn.

Nordiska ministerrådet finansierar Nordiska kulturfonden och ett flertal stödprogram inom kultur- och konstsektorn. Nordiska kulturfondens sekretariat finns i Köpenhamn och Nordiska ministerrådets program administreras av Kulturkontakt Nord på Sveaborg.

Finland har en bilateral kulturfond tillsammans med alla de nordiska länderna: Kulturfonden för Sverige och Finland (1960), Kulturfonden Island-Finland (1974), Finsk-norska kulturfonden (1979) och Kulturfonden för Finland och Danmark (1981). De bilaterala kulturfonderna förvaltas av Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland.