Hemsidan Internationella ärenden

Internationella ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets sektor

Till den internationella verksamheten hör att

  • delta i viktiga internationella organisationers och de regionala rådens verksamhet inom sektorn
  •  förverkliga olika utmaningar och teman, exempelvis program och initiativ gällande globalisering
  • stödja kultursamarbete.

Ministeriet sköter om beredningen av riktlinjer och avtal inom sin sektor för samarbetet med internationella organisationer, råd och övriga organisationer. Ministeriet deltar bl.a. i FN:s och dess organisationers verksamhet. Inom ramen för OECD utförs också mycket samarbete i utbildningsfrågor. Antidopningssamarbete inom idrotten utförs med det internationella organet mot dopning WADA.

OECD och Europarådet är viktiga regionala samarbetsorganisationer. Nordiska ministerrådet koordinerar det nordiska samarbetet i frågor som gäller utbildning, forskning och kultur. Undervisningsministeriet deltar också i Östersjöstaternas och Barentsområdets samarbete i de regionala råden.

EU:s yttre förbindelser och med dem förknippade omfattande utvecklingspolitiska mål erbjuder en kanal för samarbete med tredje land.

Ministeriet har internationella strategier och program som koncentrerar sig t.ex. på ett visst geografiskt område eller ett ämne.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar och stöder bl.a. kultur- och utbildningssamarbete. Också i kulturavtal och -program avtalas om samarbete.

Hemsidan Internationella ärenden