Undervisnings- och kulturministeriets tidningar

Webbtidningen Etusivu

Ministeriets webbtidning Etusivu kommer ut varannan torsdag på ministeriets webbsidor. Den som finns på postningslistan får ett e-postmeddelande om det senaste numrets huvudsakliga innehåll så fort tidningen utkommit. Tidningen är finskspråkig, men har ett svenskspråkigt sammandrag.

Det senaste numret av Etusivu samt arkiv

Korkeakoulutieto

Tidningen Korkeakoulutieto utkommer inte längre. Korkeakoulutieto var undervisningsministeriets intressentgruppstidning inom högskoleutbildningen och från och med 2007 kommer inga nya nummer ut. Tidigare publicerade nummer från åren 2002-2006 finns tillgängliga som pdf-dokument på ministeriets webbsidor. Tidningen är finskspråkig

Korkeakoulutieto arkiv (på finska)