Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Ett fördjupat samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut. En vägkarta 2015-2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:16
Utredning om den särskilda utbildningsuppgiftens ställning i gymnasieutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:9
Vägar till utveckling av kunnighet. Utmaningar och framtid i den statsfinansierade personalutbildningen inom utbildningsväsendet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:10
Effektivt antidopningssamarbete Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:7
Riktlinjer för idrottspolitikens framtid Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:8
Promemoria för arbetsgruppen som begrundade förutsättningarna för en sammanslagning av Utbildningsstyrelsen och CIMO Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:5
Framtidens grundskola Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:8
Framtidens grundskola, broschyr -
Externalisering av motionstjänster och tjänsternas säkerhet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:9
Samarbete mellan högskolor och forskningsanstalter: hinder och god praxis Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:7
Produktivitet och genomslag för forskningen vid de finländska universiteten. Undervisnings- och kulturministeriets profilgrupps rapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:5
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. Fokus på lärare och rektorer på årskurserna 1–6 och andra stadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:4
Arbetsgruppen om arkivlagen, promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:3
Promemoria av arbetsgruppen för en lag om privata arkiv Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:4
Säkerheten för skolbyggnader Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:2
Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:1
Samarbetet mellan finländska idrottsorganisationer och utländska spelbolag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar
Struktur- och finansieringsarbetsgruppen inom det fria bildningsarbetet, promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:25
Utvecklande av statsunderstödens praxis och verkningsfullhet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:24
Kreativa insikter och överraskande upptäckter med hjälp av öppenhet i forskningen. Vägvisare för öppen vetenskap och forskning 2014–2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:20