Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Resultaten för KUULTO-projektet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:21
Stödjande av företagande och entreprenöriellt förhållningssätt i finska högskolor Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:17
Reform av grunderna för beviljande av statsunderstöd för politiska ungdomsorganisationer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:15
Ny riktning för barnmorskeutbildningen. Utredning om strukturalternativ. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:11
Digitala innehållsmarknaderna i Finland: förutsättningarna för tillväxt och utveckling Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:13
Insatsområden för utvecklandet av och forskning inom småbarnspedagogik Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:19
Arkivlagsarbetsgruppens promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:12
Främjande av motion och idrott i kommuner 2010–2014. Lägesrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:18
Från Hangö udd till Utsjoki. Utredning över fältstationsnätverket Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:17
Slutrapport för utvecklingsgruppen för systemet med fristående examina Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:10
Ett fördjupat samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut. En vägkarta 2015-2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:16
Nationell världsarvsstrategi 2015–2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:14
Utredning om den särskilda utbildningsuppgiftens ställning i gymnasieutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:9
Vägar till utveckling av kunnighet. Utmaningar och framtid i den statsfinansierade personalutbildningen inom utbildningsväsendet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:10
Effektivt antidopningssamarbete Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:7
Riktlinjer för idrottspolitikens framtid Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:8
Promemoria för arbetsgruppen som begrundade förutsättningarna för en sammanslagning av Utbildningsstyrelsen och CIMO Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:5
Framtidens grundskola Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:8
Framtidens grundskola, broschyr -
Externalisering av motionstjänster och tjänsternas säkerhet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:9