Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Arkivlagsarbetsgruppens promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:12
Främjande av motion och idrott i kommuner 2010–2014. Lägesrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:18
Från Hangö udd till Utsjoki. Utredning över fältstationsnätverket Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:17
Ett fördjupat samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut. En vägkarta 2015-2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:16
Nationell världsarvsstrategi 2015–2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:14
Utredning om den särskilda utbildningsuppgiftens ställning i gymnasieutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:9
Vägar till utveckling av kunnighet. Utmaningar och framtid i den statsfinansierade personalutbildningen inom utbildningsväsendet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:10
Effektivt antidopningssamarbete Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:7
Riktlinjer för idrottspolitikens framtid Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:8
Promemoria för arbetsgruppen som begrundade förutsättningarna för en sammanslagning av Utbildningsstyrelsen och CIMO Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:5
Framtidens grundskola Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:8
Framtidens grundskola, broschyr -
Externalisering av motionstjänster och tjänsternas säkerhet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:9
Samarbete mellan högskolor och forskningsanstalter: hinder och god praxis Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:7
Produktivitet och genomslag för forskningen vid de finländska universiteten. Undervisnings- och kulturministeriets profilgrupps rapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:5
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. Fokus på lärare och rektorer på årskurserna 1–6 och andra stadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:4
Arbetsgruppen om arkivlagen, promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:3
Promemoria av arbetsgruppen för en lag om privata arkiv Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:4
Säkerheten för skolbyggnader Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:2
Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:1