Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Samarbete mellan högskolor och forskningsanstalter: hinder och god praxis Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:7
Produktivitet och genomslag för forskningen vid de finländska universiteten. Undervisnings- och kulturministeriets profilgrupps rapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:5
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. Fokus på lärare och rektorer på årskurserna 1–6 och andra stadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:4
Arbetsgruppen om arkivlagen, promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:3
Promemoria av arbetsgruppen för en lag om privata arkiv Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:4
Säkerheten för skolbyggnader Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:2
Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:1
Samarbetet mellan finländska idrottsorganisationer och utländska spelbolag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar
Struktur- och finansieringsarbetsgruppen inom det fria bildningsarbetet, promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:25
Utvecklande av statsunderstödens praxis och verkningsfullhet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:24
Kreativa insikter och överraskande upptäckter med hjälp av öppenhet i forskningen. Vägvisare för öppen vetenskap och forskning 2014–2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:20
Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2014. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:18
Promemoria gällande arbetsgrupp för att kartlägga behovet av att grunda ett register över rättstolkar Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:22
Förslag till nytt finansieringssystem för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:21
Sänkta trösklar till kulturen; KUULTO-projektet på väg Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:11
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. De första resultaten för högstadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:15
Motfinansiering av internationell forskningsfinansiering i Finland Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:14
Strategi för finsk Antarktisforskning 2014 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:19
Demokrati och de mänskliga rättigheterna. Mål och innehåll i lärarutbildningen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:18
Finland i toppen för vetenskapsfostran 2020. Ett förslag till utvecklandet av vetenskapsfostran Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:17