Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Drop-out vai throw-out?; Undersökning om kostnaderna för idrottsutövande bland barn och unga Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:5
Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15
Barn och föräldrar beaktas som en del av lagstiftningsprocessen inom småbarnspedagogiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:13
Småbarnspedagogikens historia, nuläge och utvecklingens riktlinjer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:12
En rapport från arbetsgruppen för en översyn av lagstiftningen inom småbarnspedagogik Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:11
Bedömning av forsknings- och innovationsrådet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:6
Proposition med förslag till ny idrottslag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior oc utredningar 2014:14
Utredning om förvaltningen av idrottsetiska frågor i Finland Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:8
Förslag till revidering av finansieringsmodellen från och med 2015 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:7
Delaktighet, respons, uppföljning; Nuvarande praxis inom motion och idrott i kommunerna Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:4
Bedömning av språkkunskaper och komplettering av utbildning som skaffats utanför EU/EES-länderna inom hälsovårdssektorn Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:5
Undervisningsgrupperna i Finland. Utredning till riksdagens kulturutskott om undervisningsgruppernas nuläge i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:4
Stöd för lärande och välbefinnande. Redogörelse för hur stödet i tre steg verkställs Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:2
Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:3
Finlands filmstiftelses stödverksamhet: förvaltningspraxis, mål och resultat Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:1
Framtidens gymnasium. Riksomfattande mål och timfördelning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:14
Utvärdering av åtgärder för minskning av olovlig fildelning: Utredningar till stöd för lagberedning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:13
I centrum för hörselvården. Utveckling av audionomutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:12
PISA12 broschyr
Undervisnings- och kulturministeriets broschyr