Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Förslag till ny examensstruktur inom yrkesutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:23
Risken är liten – möjligheterna stora; Förslag till incitamentsystem för audiovisuella produktioner Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:18
Lika möjligheter till fritidsintressen – med fokus på priset för hobbyer Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:19
Utbildningsexport. Åtgärder för att främja export i fråga om yrkesutbildning och gymnasieutbildning Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:20
Utländska forskare och deras publiceringsaktivitet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:16
Reformen av statsunderstödspolitiken för konst och kultur Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:17
Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland
Utvärderingen av modellen i fyra steg för forskarkarriärerna. En slutrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:15
Statsbidragssystemet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde förnyas Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:13
God praxis för stödjande av företagsamhet vid högskolorna 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:14
Förslag gällande införande av utbildningsavtal i yrkesutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:8
Utveckling av den riksomfattande prognostiseringen gällande kompetens- och utbildningsbehoven Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:10
Forskningens mångvetenskaplighet och kvalitet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:12
Avtals- och ersättningspraxis som ansluter sig till konstutställningar Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:4
Utredning om utbildningen på kulturområdet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:20
Hur doktorer hittar jobb Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:3
Karriären för forskare – en lägesbeskrivning. Slutrapport från en arbetsgrupp inom ämnet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:2
Studiegångar och integrering av invandrare – smärtpunkter och åtgärdsförslag Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:5
Utredning om den strategiska utvecklingen av högskolornas och forskningsinstitutionernas forskningsinfrastrukturer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:22
Regleringen kring kulturevenemang är ett delområde inom utvecklingen av konst- och kulturpolitiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:21