Hemsidan Publikationer Försäljning av publikationer

Försäljning av publikationer

Undervisnings- och kulturministeriets publikationer finns gratis tillgängliga som pdf-dokument på ministeriets webbplats. Den största delen av minsteriets publikationer publiceras endast elektroniskt.

Tryckta publikationer säljs av:

Grano Oy (tidigare Kopijyvä Oy)
(publikationer som blivit färdiga efter 1.2.2011)
Försäljning på webben: www.kopistore.fi
julkaisumyynti@grano.fi

Undervisnings- och kulturministeriets bibliotek informerar om publikationer som kommit ut före 2003. 
tfn 0295 3 30084
opm-kirjasto@minedu.fi

Hemsidan Publikationer Försäljning av publikationer