Hemsidan Publikationer Försäljning av publikationer

Försäljning av publikationer

Undervisnings- och kulturministeriets publikationer finns gratis tillgängliga som pdf-dokument på ministeriets webbplats. Den största delen av minsteriets publikationer publiceras endast elektroniskt. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer kan du söka genom att utnyttja sök för publikationer.

Tryckta publikationer säljs av:

Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Naulakatu 2, 33100 TAMPERE
(publikationer som blivit färdiga efter 2.11.2014)

Försäljning på webben:
http://www.juvenesprint.fi/

Kontakta julkaisut@minedu.fi i fråga om publikationer som tryckts före den 1 november 2014. Publikationerna finns gratis att tillgå som pdf-filer på ministeriets webbplats. Publikationer kan du söka genom att sök för publikationer.

 

 

Tryckta publikationer säljs av:

Grano Oy (tidigare Kopijyvä Oy)
(publikationer som blivit färdiga efter 1.2.2011)
Försäljning på webben: www.kopistore.fi
julkaisumyynti@grano.fi

Undervisnings- och kulturministeriets bibliotek informerar om publikationer som kommit ut före 2003. 
tfn 0295 3 30084
opm-kirjasto@minedu.fi

Hemsidan Publikationer Försäljning av publikationer