Hemsidan Publikationer Försäljning av publikationer

Försäljning av publikationer

Undervisnings- och kulturministeriets publikationer finns gratis tillgängliga som pdf-dokument på ministeriets webbplats. Den största delen av minsteriets publikationer publiceras endast elektroniskt.

Tryckta publikationer säljs av:

Kopijyvä Oy (publikationer som blivit färdiga efter 1.2.2011)
Försäljning på webben: www.kopijyva.fi/kopistore
julkaisumyynti@kopijyva.fi
tfn: (017) 266 2600
Myllykatu 8, 70110 KUOPIO

Undervisnings- och kulturministeriets bibliotek informerar om publikationer som kommit ut före 2003. 
tfn 0295 3 30084
opm-kirjasto@minedu.fi

Hemsidan Publikationer Försäljning av publikationer