Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Risken är liten – möjligheterna stora; Förslag till incitamentsystem för audiovisuella produktioner Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:18
Lika möjligheter till fritidsintressen – med fokus på priset för hobbyer Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:19
Utbildningsexport. Åtgärder för att främja export i fråga om yrkesutbildning och gymnasieutbildning Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:20
Reformen av statsunderstödspolitiken för konst och kultur Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:17
Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland
Utvärderingen av modellen i fyra steg för forskarkarriärerna. En slutrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:15
Statsbidragssystemet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde förnyas Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:13
God praxis för stödjande av företagsamhet vid högskolorna 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:14
Förslag gällande införande av utbildningsavtal i yrkesutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:8
Utveckling av den riksomfattande prognostiseringen gällande kompetens- och utbildningsbehoven Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:10
Forskningens mångvetenskaplighet och kvalitet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:12
Avtals- och ersättningspraxis som ansluter sig till konstutställningar Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:4
Utredning om utbildningen på kulturområdet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:20
Hur doktorer hittar jobb Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:3
Karriären för forskare – en lägesbeskrivning. Slutrapport från en arbetsgrupp inom ämnet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:2
Studiegångar och integrering av invandrare – smärtpunkter och åtgärdsförslag Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:5
Utredning om den strategiska utvecklingen av högskolornas och forskningsinstitutionernas forskningsinfrastrukturer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:22
Regleringen kring kulturevenemang är ett delområde inom utvecklingen av konst- och kulturpolitiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:21
Ett förslag till finansieringsmodell för universiteten fr.o.m. 2017 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:19
Yrkeshögskolornas finansieringsmodell fr.o.m. år 2017 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:18