Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Struktur- och finansieringsarbetsgruppen inom det fria bildningsarbetet, promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:25
Utvecklande av statsunderstödens praxis och verkningsfullhet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:24
Kreativa insikter och överraskande upptäckter med hjälp av öppenhet i forskningen. Vägvisare för öppen vetenskap och forskning 2014–2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:20
Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2014. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:18
Promemoria gällande arbetsgrupp för att kartlägga behovet av att grunda ett register över rättstolkar Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:22
Förslag till nytt finansieringssystem för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:21
Sänkta trösklar till kulturen; KUULTO-projektet på väg Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:11
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. De första resultaten för högstadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:15
Motfinansiering av internationell forskningsfinansiering i Finland Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:14
Strategi för finsk Antarktisforskning 2014 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:19
Demokrati och de mänskliga rättigheterna. Mål och innehåll i lärarutbildningen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:18
Finland i toppen för vetenskapsfostran 2020. Ett förslag till utvecklandet av vetenskapsfostran Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:17
Studentundersökning 2014. Högskolestudenternas utkomst och studier Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:10
Undervisnings- och kulturministeriets broschyr -
Drop-out vai throw-out?; Undersökning om kostnaderna för idrottsutövande bland barn och unga Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:5
Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15
Barn och föräldrar beaktas som en del av lagstiftningsprocessen inom småbarnspedagogiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:13
Småbarnspedagogikens historia, nuläge och utvecklingens riktlinjer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:12
En rapport från arbetsgruppen för en översyn av lagstiftningen inom småbarnspedagogik Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:11
Bedömning av forsknings- och innovationsrådet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:6