Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

Tryckta publikationer säljs av: Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

De senaste publikationerna

Marknadseffekter i Finland vid en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för satellit- och kabeldirektivet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:29
Utvärdering av konsekvenserna av universitetslagsreformen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:30
En plan för ett kompetenscentrum inom det uppsökande ungdomsarbetet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:27
Vetenskapliga grunder för rekommendationen om fysisk aktivitet under de tidiga åren Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:22
Glädje, lek och gemensamma aktiviteter - Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:21
Det uppsökande ungdomsarbetet 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:28
Verksamheten vid verkstäderna 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:26
Förslag till ny examensstruktur inom yrkesutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:23
Risken är liten – möjligheterna stora; Förslag till incitamentsystem för audiovisuella produktioner Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:18
Lika möjligheter till fritidsintressen – med fokus på priset för hobbyer Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:19
Utbildningsexport. Åtgärder för att främja export i fråga om yrkesutbildning och gymnasieutbildning Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:20
Utländska forskare och deras publiceringsaktivitet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:16
Reformen av statsunderstödspolitiken för konst och kultur Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:17
Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland
Utvärderingen av modellen i fyra steg för forskarkarriärerna. En slutrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:15
Statsbidragssystemet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde förnyas Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:13
God praxis för stödjande av företagsamhet vid högskolorna 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:14
Förslag gällande införande av utbildningsavtal i yrkesutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:8
Utveckling av den riksomfattande prognostiseringen gällande kompetens- och utbildningsbehoven Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:10
Forskningens mångvetenskaplighet och kvalitet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:12