Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Utredning om den strategiska utvecklingen av högskolornas och forskningsinstitutionernas forskningsinfrastrukturer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:22
Regleringen kring kulturevenemang är ett delområde inom utvecklingen av konst- och kulturpolitiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:21
Ett förslag till finansieringsmodell för universiteten fr.o.m. 2017 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:19
Yrkeshögskolornas finansieringsmodell fr.o.m. år 2017 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:18
Indikatorer för verkningsfullheten inom kulturturismen. Slutraporten för kartläggande redogörelsen 2013–2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:20
Reformen av ungdomslagen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:16
Undersökningen Eurostudent V fokuserar på studerandenas rörlighet på ett internationellt plan och överföringen av studieprestationer Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:22
Resultaten för KUULTO-projektet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:21
Stödjande av företagande och entreprenöriellt förhållningssätt i finska högskolor Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:17
Reform av grunderna för beviljande av statsunderstöd för politiska ungdomsorganisationer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:15
Ny riktning för barnmorskeutbildningen. Utredning om strukturalternativ. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:11
Digitala innehållsmarknaderna i Finland: förutsättningarna för tillväxt och utveckling Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:13
Insatsområden för utvecklandet av och forskning inom småbarnspedagogik Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:19
Finland på kompetensens tillväxtspår. Förslag till examensmål för 2020-talet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:14
Arkivlagsarbetsgruppens promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:12
Främjande av motion och idrott i kommuner 2010–2014. Lägesrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:18
Från Hangö udd till Utsjoki. Utredning över fältstationsnätverket Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:17
Slutrapport för utvecklingsgruppen för systemet med fristående examina Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:10
Ett fördjupat samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut. En vägkarta 2015-2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:16
Nationell världsarvsstrategi 2015–2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:14