Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Ny riktning för barnmorskeutbildningen. Utredning om strukturalternativ. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:11
Digitala innehållsmarknaderna i Finland: förutsättningarna för tillväxt och utveckling Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:13
Insatsområden för utvecklandet av och forskning inom småbarnspedagogik Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:19
Arkivlagsarbetsgruppens promemoria Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:12
Främjande av motion och idrott i kommuner 2010–2014. Lägesrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:18
Från Hangö udd till Utsjoki. Utredning över fältstationsnätverket Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:17
Slutrapport för utvecklingsgruppen för systemet med fristående examina Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:10
Ett fördjupat samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut. En vägkarta 2015-2017 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:16
Nationell världsarvsstrategi 2015–2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:14
Utredning om den särskilda utbildningsuppgiftens ställning i gymnasieutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:9
Vägar till utveckling av kunnighet. Utmaningar och framtid i den statsfinansierade personalutbildningen inom utbildningsväsendet. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:10
Effektivt antidopningssamarbete Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:7
Riktlinjer för idrottspolitikens framtid Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:8
Promemoria för arbetsgruppen som begrundade förutsättningarna för en sammanslagning av Utbildningsstyrelsen och CIMO Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:5
Framtidens grundskola Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:8
Framtidens grundskola, broschyr -
Externalisering av motionstjänster och tjänsternas säkerhet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:9
Samarbete mellan högskolor och forskningsanstalter: hinder och god praxis Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:7
Produktivitet och genomslag för forskningen vid de finländska universiteten. Undervisnings- och kulturministeriets profilgrupps rapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:5
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. Fokus på lärare och rektorer på årskurserna 1–6 och andra stadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:4