Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

Tryckta publikationer säljs av: Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

De senaste publikationerna

Finlands ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet i kultursektorn. Rapport om ordförandeskapsåret 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:6
Privata tjänster inom småbarnspedagogik; Riksomfattande utredning 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:3
Reform av den särskilda utbildningsuppgiften för gymnasier Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:2
Idrottsverksamheten i statistikens ljus; Grundläggande statistik från 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:1
Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) – Webbtjänst för lärande, Slutrapport Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:25
Utredning av utbudet av undervisning i finska eller svenska som andraspråk på olika utbildningsstadier Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:36
Vi värnar om vårt gemensamma arv; Verkställighetsplanen för den Nationella världsarvsstrategin fram till år 2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:43
Konst- och kulturfestivalerna – en växande kulturell resurs; Förslag till åtgärdsprogram för 2017-2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:42
PISA 15 Broschyr
Klar för urval. Bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:37
Från distrikt till nätverk – idrottsaktörerna har ordet; Förändringsprocesserna i idrottsorganisationernas verksamhet – effekter på verksamhetssätten Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:31
Riktlinjer för utveckling av lärarutbildningen – Lärarutbildningsforumets idéer och förslag Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:34
Lärare och lärarutbildning – mot framtiden. Utredning om den aktuella forskningen om lärare och lärarutbildning att användas som stöd för upprättandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:33
Statsbidrag till idrottsorganisationer; Utredning om utveckling av statsbidragssystemet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:32
Marknadseffekter i Finland vid en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för satellit- och kabeldirektivet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:29
Utvärdering av konsekvenserna av universitetslagsreformen Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:30
En plan för ett kompetenscentrum inom det uppsökande ungdomsarbetet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:27
Vetenskapliga grunder för rekommendationen om fysisk aktivitet under de tidiga åren Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:22
Glädje, lek och gemensamma aktiviteter - Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:24
Det uppsökande ungdomsarbetet 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:28