Hemsidan Publikationer

Publikationer

Undervisningsministeriets publikationer behandlar bl.a. utbildning, forskning, kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsärenden, kyrkliga ärenden och biblioteken.

Undervisningsministeriets publikationsserier är

  • Undervisningsministeriets publikationer (ISSN 1458-8110)
  • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar (ISSN 1458-8102)
  • Undervisningsministeriets politikanalyser  (ISSN 1797-1446). 

Utöver serierna publiceras främst broschyrer och andra tryckalster.

Här hittar du undervisningsministeriets senaste publikationer. Dessutom kan du söka publikationer enligt ämnesområde och/eller per serie genom att utnyttja sökmaskinen för publikationer. Du kan också hitta publikationer på basis av innehållet med hjälp av den preciserade sökmaskinen.

De senaste publikationerna

Promemoria gällande arbetsgrupp för att kartlägga behovet av att grunda ett register över rättstolkar Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:22
Förslag till nytt finansieringssystem för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:21
Sänkta trösklar till kulturen; KUULTO-projektet på väg Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:11
Den internationella studien om undervisning och lärande TALIS 2013. De första resultaten för högstadiet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:15
Motfinansiering av internationell forskningsfinansiering i Finland Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:14
Strategi för finsk Antarktisforskning 2014 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:19
Demokrati och de mänskliga rättigheterna. Mål och innehåll i lärarutbildningen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:18
Finland i toppen för vetenskapsfostran 2020. Ett förslag till utvecklandet av vetenskapsfostran Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:17
Studentundersökning 2014. Högskolestudenternas utkomst och studier Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:10
Undervisnings- och kulturministeriets broschyr -
Drop-out vai throw-out?; Undersökning om kostnaderna för idrottsutövande bland barn och unga Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:5
Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15
Barn och föräldrar beaktas som en del av lagstiftningsprocessen inom småbarnspedagogiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:13
Småbarnspedagogikens historia, nuläge och utvecklingens riktlinjer Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:12
En rapport från arbetsgruppen för en översyn av lagstiftningen inom småbarnspedagogik Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:11
Bedömning av forsknings- och innovationsrådet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:6
Proposition med förslag till ny idrottslag Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior oc utredningar 2014:14
Utredning om förvaltningen av idrottsetiska frågor i Finland Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:8
Förslag till revidering av finansieringsmodellen från och med 2015 Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:7
Delaktighet, respons, uppföljning; Nuvarande praxis inom motion och idrott i kommunerna Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:4