Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä. Vuodesta 2016 lähtien julkaisut löytyvät ministeriön verkkosivujen lisäksi myös Valtioneuvoston julkaisuarkistosta (Valto) .

Uusimmat julkaisut

Satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:29
Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:30
Suunnitelma etsivän nuorisotyön osaamiskeskukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:27
Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 21:2016
Etsivä nuorisotyö 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:28
Työpajatoiminta 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:26
Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi 2016:23
Pieni riski – suuri mahdollisuus; Ehdotus audiovisuaalisen tuotannon kannustinjärjestelmäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:18
Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:19
Vietävän hyvää toisen asteen koulutusta! Toimet toisen asteen koulutusviennin edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:20
Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:16
Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:17
Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma
Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:15
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustustoiminnan uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:13
Yrittäjyyden tukemisen hyvät käytänteet korkeakouluissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:14
Ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:8
Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen 2016:10
Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:12