Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetusministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjoja ovat:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
    ISSN 1799-0343 (painettu),  1799-0351 (verkkojulkaisu)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
    ISSN 1799-0327 (painettu), 1799-0335 (verkkojulkaisu) 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyyseja
    ISSN 1799-0386 (painettu), 1799-0394 (verkkojulkaisu)

Sarjojen ulkopuolisina (muut julkaisut)  julkaistaan lähinnä esitteitä ym. painotuotteita.

Aiemmin julkaisuja on ilmestynyt mm. sarjoissa Opetusministeriön julkaisuja (ISSN 1458-8110), Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä (ISSN 1458-8102) ja Opetusministeriön politiikka-analyyseja (ISSN 1797-1446) 

Uusimmat julkaisut

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:1
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisesite 2015 -
Selvitys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusinfrastruktuurien strategisesta kehittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:22
Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21
Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi 2017 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:19
Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi 2017 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:18
Kulttuurimatkailun vaikuttavuusindikaattorit. Esiselvityshankkeen 2013–2015 loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:20
Nuorisolain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksä 2015:16
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus ja opintojen siirrettävyys Eurostudent V -tutkimuksen tuloksien valossa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:22
KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:21
Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen tukeminen suomalaisissa korkeakouluissa Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:17
Poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten myöntöperusteiden uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:15
Kätilökoulutukselle uusi suunta. Selvitys rakennevaihtoehdoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:11
Suomen digitaaliset sisältömarkkinat: kasvun ja kehityksen edellytykset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:13
Varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuksen painopistealueet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:19
Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14
Arkistolain jatkotyöryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:12
Liikunnan edistäminen kunnissa 2010–2014. Seurantaraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:18
Hankoniemeltä Utsjoelle. Kenttäasemaverkosto-selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:17
Näyttötutkintojärjestelmän kehittämisryhmän loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:10