Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetusministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjoja ovat:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
    ISSN 1799-0343 (painettu),  1799-0351 (verkkojulkaisu)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
    ISSN 1799-0327 (painettu), 1799-0335 (verkkojulkaisu) 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyyseja
    ISSN 1799-0386 (painettu), 1799-0394 (verkkojulkaisu)

Sarjojen ulkopuolisina (muut julkaisut)  julkaistaan lähinnä esitteitä ym. painotuotteita.

Aiemmin julkaisuja on ilmestynyt mm. sarjoissa Opetusministeriön julkaisuja (ISSN 1458-8110), Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä (ISSN 1458-8102) ja Opetusministeriön politiikka-analyyseja (ISSN 1797-1446) 

Uusimmat julkaisut

Drop-out vai throw-out? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:5
Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Työryhmän loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus; Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15
Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:13
Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:12
Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:11
Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnan ja vaikuttavuuden arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:6
Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14
Taikalamput näkyvät ja vaikuttavat; Lastenkulttuurin taikalamppuverkoston keskusten vuosien 2009–2013 toiminnan vaikuttavuuden arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:8
Selvitys urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnista Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:8
Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6
Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:7
Osallisuus, palaute, seuranta; Kuntien liikuntatoimien nykykäytännöt Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:4
Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:5
Opetusryhmien tila Suomessa. Selvitys eduskunnan sivistysvaliokunnalle esi- ja perusopetuksen opetusryhmien nykytilasta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:3
Hyvän virkakielen toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:2
Suomen elokuvasäätiön tukitoiminta: hallintotapa, tavoitteet ja tuloksellisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:1
Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970–2030 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1