Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetusministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjoja ovat:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
    ISSN 1799-0343 (painettu),  1799-0351 (verkkojulkaisu)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
    ISSN 1799-0327 (painettu), 1799-0335 (verkkojulkaisu) 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyyseja
    ISSN 1799-0386 (painettu), 1799-0394 (verkkojulkaisu)

Sarjojen ulkopuolisina (muut julkaisut)  julkaistaan lähinnä esitteitä ym. painotuotteita.

Aiemmin julkaisuja on ilmestynyt mm. sarjoissa Opetusministeriön julkaisuja (ISSN 1458-8110), Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä (ISSN 1458-8102) ja Opetusministeriön politiikka-analyyseja (ISSN 1797-1446) 

Uusimmat julkaisut

Liikuntapalveluiden ulkoistaminen ja palveluiden turvallisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:9
Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7
Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön profiiliryhmän raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:5
Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:4
Arkistolakityöryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:3
Yksityisarkistolakityöryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:4
Liikuntatoimi tilastojen valossa; Perustilastot vuodelta 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:1
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:2
Oppilaitosrakennusten turvallisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:2
Raportti ruotsinkielisestä ammattikoulutuksesta muutosehdotuksin Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:1
Suomalaisten liikuntajärjestöjen ja ulkomaisten peliyhtiöiden yhteistyö Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:26
Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:25
Valtionavustusten käytäntöjen ja vaikuttavuuden kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:24
Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:20
Kansallisen osaamisperustan vahvistaminen. Johtopäätöksiä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:19
Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18
Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus. Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23
Suomalaisten koulutusrakenne ja sen kehittyminen kansainvälisessä vertailussa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:17
Oikeustulkkien rekisterin perustamista selvittävän työryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:22
PISA 12. Suomalaisnuorten ongelmanratkaisutaidot Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:16