Etusivu Julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

Sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön uusimmat julkaisut. Lisää julkaisuja voi hakea aihealueittain ja/tai sarjoittain julkaisuhaun kautta tai sisällön perusteella tarkennetun haun avulla.

Suurin osa ministeriön julkaisuista ilmestyy vain sähköisenä. Vuodesta 2016 lähtien julkaisut löytyvät ministeriön verkkosivujen lisäksi myös Valtioneuvoston julkaisuarkistosta (Valto) .

Uusimmat julkaisut

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi 2016:23
Pieni riski – suuri mahdollisuus; Ehdotus audiovisuaalisen tuotannon kannustinjärjestelmäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:18
Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:19
Vietävän hyvää toisen asteen koulutusta! Toimet toisen asteen koulutusviennin edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:20
Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:16
Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:17
Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma
Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:15
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustustoiminnan uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:13
Yrittäjyyden tukemisen hyvät käytänteet korkeakouluissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:14
Ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:8
Osaamis- ja koulutustarpeiden valtakunnallisen ennakoinnin kehittäminen 2016:10
Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:12
Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:11
Koulutusviennin tiekartta (2016-2019) Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:9
Opintotuen uudistaminen. Selvitysmiehen raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:7
Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4
Kulttuurialan koulutusselvitys Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:20
Miten tohtorit työllistyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:3
Tutkijanuran tilannekuva. Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:2