Etusivu Julkaisut Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti  
 • Tekijät
 • Erno Lehtinen ja Ida Mielityinen 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12 
 • Julkaistu
 • 28-05-2012 
 • Sivumäärä
 • 118 
 • ISBN
 • 978-952-263-150-3 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (Online) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (1972 kb)

Tiivistelmä

Opetusministeriö asetti marraskuussa 2011 kaksi selvityshenkilöä tekemään esityksen henkilökohtaisten koulutustilien muodosta ja käyttöönotosta. Käsillä olevassa väliraportissa selvityshenkilöiden tehtävänä oli esitellä eri vaihtoehtoja julkiseen rahoitukseen perustuville koulutustileille. Tässä selvityksen väliraportissa tarkastellaan koulutustilimallille asetettuja tavoitteita eri näkökulmista. Kansainvälisten mallien ja selvitystyössä esiin tulevien näkökulmien avulla jäsennetään, millaisia rahoituskäytäntöjä ja toimintaperiaatteita koulutustilimalleihin voisi liittyä.

Yksilöllisen koulutustilin käsitteellä ei ole vakiintunutta määritelmää, ja toteutetuissa järjestelmissä on suuria eroja. Yleisin yhteinen lähtökohta on yksilöille ohjatut taloudelliset resurssit, joilla he voivat hankkia koulutuspalveluita. Tavoitteena on aktivoida kansalaisia osallistumaan osaamisensa kehittämiseen.

Selvityksessä todetaan, että Suomessa on suhteellisen kattava julkisesti tuettu aikuiskoulutusjärjestelmä. Koulutusmaksut ovat meillä pääsääntöisesti alhaisempia kuin maissa, joissa koulutustilejä on kokeiltu. Koulutustilit olisivat merkittävä yksilön koulutustarpeita korostava ratkaisu, ja sillä voisi olla myönteinen vaikutus koulutustarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun sekä muuntuvien koulutustarpeiden joustavaan huomioonottamiseen. Tilimallia ei voida ottaa käyttöön ilman aikuiskoulutuksen rahoitusjärjestelmän ja julkisen rahoituksen suuntaamisperiaatteiden muuttamista. Tilimallille asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös koulutustarjonnan vertailtavuutta parantavien sähköisten palveluiden kehittämistä. Erityisen keskeistä tilimallin kehittämistyössä on varmistaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden todellinen saatavuus.

Selvityksen välivaiheen tuloksena esitetään kuvaus vaihtoehtoisista elementeistä, joista henkilökohtaisten koulutustilien malli voisi rakentua. Raportissa esitetty tilimallien tavoitteiden ja vaihtoehtoisten mallien tarkastelu osoittaa, että eri tavoitteiden painottaminen johtaa hyvinkin erilaisiin toteutusmalleihin. Tämän vuoksi koulutustilimallin valinnan tulee alkaa tavoitteiden tarkalla määrittelyllä.

Etusivu Julkaisut Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti