Hemsidan Publikationer

Från institut till stiftelse; Mellanrapport för arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Från institut till stiftelse; Mellanrapport för arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse 
 • Författare
 • Ordförande: Juris kandidat Erkki Norbäck
  Sekreterare: Kulturrådet Maija Lummepuro, regeringssekreterare Heidi Sulander 
 • Arbetsgrupp
 • Arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse 
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:17 
 • Publicerad
 • 19-06-2012 
 • Sidoantal
 • 31 
 • ISBN
 • 978-952-263-165-7 (Online) 
 • ISSN
 • 1799-0335 (PDF), -L 1799-0327 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1669 kb)

Sammandrag

Den 24 januari 2012 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp för att bereda ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse. Arbetsgruppen fick till uppgift att före utgången av maj 2012 presentera ett förslag gällande
1 Ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa från ett statligt ämbetsverk till en stiftelse samt den därtill hörande författnings- och finansieringsgrunden så att basfinansieringen sker från tipsvinstmedlen;
2 Den nya stiftelsens stadgar, uppgifter, namn och andra grundläggande åtgärder;

Arbetsgruppen skulle anpassa sitt arbete till tidtabellen för statsbudgeten och lagförslag som anknyter till den så att organisationsförändringen kan genomföras från början av 2013. Arbetsgruppen ska ge sin slutrapport före utgången av september 2012.

När uppdragets första skede slutförts överlämnade arbetsgruppen till undervisnings- och kulturministeriet ett förslag till regeringsproposition om ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse, om den nya stiftelsens stadgar och om finansieringsplanen.

Arbetsgruppens ordförande har varit juris kandidat Erkki Norbäck samt medlemmarna styrelseordförande Henrik Lax, Institutet för Ryssland och Östeuropa; direktör Kirsti Sutinen, Institutet för Ryssland och Östeuropa; kamrer Jaakko Holmalahti, Institutet för Ryssland och Östeuropa; biblioteks- och informationsenhetens chef Erna Marttila, Institutet för Ryssland och Östeuropa; verksamhetsledare Petr Potchinchtchikov, Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar; Centerns riksdagsgrupps jurist Seija Turtiainen, riksdagen; kulturrådet Maija Lummepuro, undervisnings- och kulturministeriet (sek.) samt regeringssekreterare Heidi Sulander, undervisnings- och kulturministeriet (sek.).


Arbetsgruppen föreslår att man från början av 2013 grundar en privat stiftelse som fortsätter institutets arbete. Samtidigt föreslår man att den viktigaste delen av institutets bibliotekssamlingar flyttas till Esbo stad, som delvis fortsätter driva bibliotekstjänsterna.
Överlåtelsen av egendom sker utan vederlag. I enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse övergår personalen till den nya stiftelsens och Esbo stads tjänst.

Den nya stiftelsen har till uppgift att förbättra den ryskspråkiga befolkningens integration och utveckla tjänster som främjar den ryskspråkiga befolkningens språkliga identitet och som hjälper den ryskspråkiga kulturens utveckling i Finland. Stiftelsens styrelse utses av undervisnings- och kulturministeriet.

Hemsidan Publikationer