Etusivu Julkaisut Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistio

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistio

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistio 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:8 
 • Julkaistu
 • 02-05-2012 
 • Sivumäärä
 • 42 
 • ISBN
 • 978-952-263-144-2 (PDF)  
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (1915 kb)

Tiivistelmä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi vakiinnuttaa koulujen kerhotoimintaa, joka yhdessä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastuksiin koulupäivän yhteydessä.

Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011–2016 kehittämissuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi edistää perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoa mm. valtionavustuksin sekä järjestämällä koulutusta alueellisen yhteistyön edistämiseksi perusopetuksen laatutyössä. Lisäksi perusopetuksen laatukriteerit päivitetään ja niihin sisällytetään mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulujen kerhotoiminnan laatukriteerit.

Laatukriteerit on väline, jolla luodaan myös pohjaa tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Paikallistasolla laatukriteereitä voidaan hyödyntää laadittaessa pitemmän aikavälin strategisia linjauksia ja tehtäessä toimintaa koskevia päätöksiä. Laatukriteereiden avulla voidaan arvioida lyhyen ja pitemmän aikavälin kehityskulkuja ja keskustella toiminnan laatuun vaikuttavista tekijöistä koulun ja kunnan tasolla. Parhaimmillaan laatukriteerit voivat olla paikallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon keskeinen apuväline.

Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida toiminnan ja päätöksenteon lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia koulujen toimintaan. Laatukriteerit on suositusluonteinen pitemmän ja lyhyen aikavälin johtamisen väline kouluun ja kuntaan. Laatutyö antaa alueellisen työvälineen, mutta erityisesti se antaa työvälineen, jolla koulu ja ylläpitäjät yhdessä arvioivat toimintaansa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Toiminta tulee järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaisesti.

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §ssä mainittua ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa, jonka järjestämisen periaatteet tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan ja josta koulun tulee määrätä vuosittaisessa työsuunnitelmassaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan laatukortit muodostettiin perusopetuksen laatukorttien mallin mukaisesti, ja ne tullaan liittämään perusopetuksen laatukortteihin. Laatukortit sisältävät toiminnan kuvauksen, laatukriteerit ja laadun kehittämisen kysymykset. Laatukortit käsittävät aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan keskeiset tehtävät.

Liittämällä aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukortit perusopetuksen laatukriteereihin vahvistetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan asemaa osana hyvää koulupäivää.

Etusivu Julkaisut Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistio