Etusivu Julkaisut

Barns och ungas deltagande i beslutsfattandet i Finland; Europarådets politikundersökning

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Barns och ungas deltagande i beslutsfattandet i Finland; Europarådets politikundersökning  
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:28  
 • Publicerad
 • 09-11-2011 
 • Sidoantal
 • 118 
 • ISBN
 • 978-952-263-066-7 (Online) 
 • ISSN
 • -L 1799-0343, 1799-0351 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • svenska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet  
på svenska (3522 kb)

Sammandrag

”Idealsituationen vore att de vuxna och andra beslutsfattare kom ner på gatunivå och frågade oss vad som bör ändras och vad som inte bör ändras. De skulle alltså komma och fråga oss vad vi tycker”. Detta är ett direkt citat av en Finländsk ung som deltog i undersökningen och det är en bra återspegling av barns och ungas uppfattning om nuläget.

Barn och unga har rätt att delta och bli hörda. Denna rätt förverkligas ändå inte alltid fullständigt överallt i Europa, inte heller i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet är med och främjar barns och ungas rätt att delta.

Barns och ungas deltagande och hörande av dem kräver framförallt vuxnas attitydförändring och jämlikt bemötande. Barn behöver redan i unga år få erfara att deras åsikt intresserar vuxna och att de kan påverka. Om barn och unga inte hörs kommer de inte heller att höra unga när de är vuxna.

För att barn och unga ska kunna säga sitt i olika frågor måste man öppet informera dem om dessa redan i beslutens beredningsskede. Detta i sin tur passar inte särdeles bra ihop med en hemlighetsfull beredning och byråkrater som bestämmer om ärenden i kabinett med hjälp av betalda konsulter. Beredningen av beslut måste göras allt synligare.

Europarådet har bestämt sig för att undersöka hur väl barn och unga hörs i olika länder genom att starta pilotprojekt i tre länder. Finland var det första pilotlandet i den år 2010 inledda deltagandeundersökningen. Utgångspunkten i politikundersökningen var Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter och artikel 12 som tillförsäkrar varje barn rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör honom/henne. Undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet koordinerade undersökningsprojektet för Finlands del. Vi hoppas att denna undersökning och dess rekommendationer gör sitt för att förbättra hörandet av barn och unga.
Etusivu Julkaisut