Etusivu Julkaisut

Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27 
 • Julkaistu
 • 08-11-2011 
 • Sivumäärä
 • 121 
 • ISBN
 • 978-952-263-065-0 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0343, 1799-0351 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (3542 kb)

Tiivistelmä

”Ihannetilanne olisi sellainen, jossa aikuiset ja muut päättäjät tulisivat ihan vaikka kadulla vastaan ja kyselisivät mitä pitäisi muuttaa ja mitä ei, eli tulisivat kysymään mielipidettä”. Tämä on suora lainaus tutkimukseen osallistuneen nuoren suusta ja kuvastaa hyvin sitä, miten lapset ja nuoret kokevat nykytilanteen.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Tämä oikeus ei kuitenkaan aina täysin toteudu kaikkialla Euroopassa, ei myöskään Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana edistämässä lasten ja nuorten oikeutta osallistua.

Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen vaativat aikuisilta asennemuutosta ja tasavertaisia kohtaamisia. Lapset tarvitsevat jo pienestä pitäen kokemuksia siitä, että heidän mielipiteensä kiinnostaa aikuisia ja että he voivat vaikuttaa asioihin. Jos lapsia ja nuoria ei ole kuunneltu, he eivät myöskään kuuntele nuoria sitten kun ovat aikuisia.

Jotta lapset ja nuoret voisivat sanoa sanansa asioihin, heille pitää avoimesti kertoa niistä jo päätösten valmisteluvaiheessa. Tämä taas sopii huonosti yhteen salailevan valmistelun kanssa, jossa byrokraatit päättävät asioista kabineteissa maksettujen konsulttien avustuksella. Päätösten valmistelusta pitääkin tehdä entistä näkyvämpää.

Euroopan neuvosto on päättänyt selvittää, miten hyvin lapsia ja nuoria kuullaan eri maissa, käynnistämällä pilottiprojektit kolmessa maassa. Suomi toimi vuonna 2010 alkaneen osallistumistutkimuksen ensimmäisenä pilottimaana. Politiikkatutkinnan lähtökohta oli Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 12, joka takaa lapselle oikeuden ilmaista mielipiteensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Ministeriömme nuorisoyksikkö toimi tutkimushankkeen koordinaattorina Suomen osalta. Toivomme että tämä selvitys ja sen suositukset auttavat osaltaan parantamaan lasten ja nuorten kuulemista.

Etusivu Julkaisut