Hemsidan Publikationer

De nordiska ländernas kulturstatistik - en översikt

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • De nordiska ländernas kulturstatistik - en översikt 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets politikanalys 2011:4 
 • Publicerad
 • 02-11-2011 
 • Sidoantal
 • 20 
 • ISBN
 •  
 • ISSN
 • -L 1799-0386, 1799-0394 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • svenska 
 • Beställningar
 •  
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på svenska (1565 kb)

Sammandrag

År 2011 fungerar Finland som ordförande för Nordiska ministerrådet. Finlands ordförandeprogram konstaterar att en samnordisk kunskapsbas skulle vara av stor betydelse för kultursektorn. En mer omfattande kulturstatistik i den samnordiska statistikrapporten kunde stärka kunskapsbasen och samtidigt leda till att statistiken kunde fungera som ett verktyg i den nordiska beslutsfattningen. Översiktens målsättning är att bl.a. svara på detta behov.
Hemsidan Publikationer