Etusivu Julkaisut Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 
 • Julkaistu
 • 2010 
 • Sivumäärä
 • 32 
 • ISBN
 • 978-952-485-852-6
  978-952-485-853-3 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8110 (Painettu) 1797-9501 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
julkaisu suomeksi (1662 kb)

Tiivistelmä

Opetusministeriön Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen eli globaalivastuuprojekti pohjautuu opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 ohjelmaan (KVK 2010). Projektin vuosina 2007-2009 tuottamassa seitsemässä julkaisuissa (ks. loppuraportin liite 2) on dokumentoitu projektin ohjausryhmän arvio globaalikasvatuksen ja sen avainkäsitteiden merkityksestä kansallisessa ja kansainvälisessä politiikkakehyksessä sekä näkemys globaalikasvatuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Globaalivastuuprojektin vuonna 2009 kohderyhmälleen osoittamassa sisällöllisessä loppujulkaisussa (julkaisun Tulevaisuus meissä. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen luku 7) tehtiin väliarvio KVK 2010 -ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutumisesta. Projektin julkaisuja täydentää ohjausryhmän loppuraportti, joka tuottaa näkökohtia otettavaksi huomioon opetusministeriön hallinnonalan strategisessa ohjauksessa. Loppuraportti kohdistuu projektin aikana identifioituihin globaalivastuun edistämisen toiminnallisiin ongelmakohtiin, eli "pullonkauloihin", se ei siis kohdistu KVK 2010 -ohjelman tavoitteisiin tai toimenpidesuosituksiin.

Ohjausryhmän ehdotus opetusministeriön toimintapoliittisiksi kehittämislinjauksiksi globaalin vastuun edistämiseksi koskevat

 • opetusministeriön keskeisiä ohjausasiakirjoja
 • opetusministeriön sisäistä koulutus- ja nuorisopoliittista yhteistyötä
 • globaalivastuuta ja kestävää kehitystä korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja oppimisyhteisöjen toiminnassa
 • kansalaisjärjestöjen ohjausta ja resursointia
 • globaalikasvatuksen kansainvälistä seuranta-arviointia ja Kansainvälisyys 2010 -ohjelman arviointia vuonna 2010 jatkotoimenpiteineen

Ehdotus edustaa niitä periaatteita, joita opetusministeriössä parhaillaan työstetään.

Globaalivastuuprojektin tarkastelunäkökulma on koko yhteiskunta, keskeinen toiminto elinikäinen oppiminen ja keskeinen toimija kansalainen. Globaalikasvatuksen tehtävänä eli missiona on edistää maailmaa koskevan tietoisuuden kehittymistä sekä ihmisten kasvua toimimaan vastuullisina, osallistuvina ja kriittisinä kansalaisina ja maailmankansalaisina. Globaalikasvatuksen päämäärä eli visio on kaikkien kansalaisten globaali vastuu hyvästä elämästä ja kestävästä tulevaisuudesta.

Etusivu Julkaisut Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti