Hemsidan Publikationer

Statsrådets principbeslut om riktlinjer för främjande av idrott och motion

tiivistelmä / sammandrag / summary / résumé
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista/Statsrådets principbeslut om riktlinjer för främjande av idrott och motion 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets publikationer 2009:17 
 • Publicerad
 • 25-05-2009 
 • Sidoantal
 • 22 
 • ISBN
 • 58978-952-485-707-9 (hft)
  978-952-485-708-6 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8110 (Print) 1797-9501 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska/svenska 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska / på svenska (512 kb)

Sammandrag

Idrott och motion är viktiga källor till livsglädje, de främjar hälsan och välbefinnandet i livets olika skeden och ger möjligheter för var och en att pröva sina gränser. Idrotten är förknippad med stora känslor och gemensamma upplevelser. Alla ska ha lika möjligheter såväl till en motionsinriktad livsstil som till upplevelser och gemenskap genom idrott och motion – kort sagt till välbefinnande. Den 11 december 2008 godkände statsrådet ett principbeslut om riktlinjerna för främjande av idrott och motion. Enligt principbeslutet förbinder sig statsrådet att främja en motionsinriktad livsstil och uppmuntra medborgarna, olika sammanslutningar och den offentliga förvaltningen att arbeta för att öka andelen motion och fysisk aktivitet i det finska samhället. Undervisningsministeriet har tillsatt en delegation för samordningen av principbeslutet och uppföljningen av åtgärderna. Jag vill också uppmuntra de olika ministerierna, kommunerna och idrottsklubbar och andra frivilligorganisationer att aktivt arbeta för att principbeslutets riktlinjer ska tillämpas i vardagen.
Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin
Hemsidan Publikationer