Hemsidan Publikationer Arne Wessbergs rapport: Branschsamtal september–oktober 2008

Arne Wessbergs rapport: Branschsamtal september–oktober 2008

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Arne Wessbergs rapport: Branschsamtal september–oktober 2008 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2008:33 
 • Publicerad
 • 2008 
 • Sidoantal
 • 20 
 • ISBN
 • 978-952-485-613-3 (PDF)

   
 • ISSN
 • 1458-8102  
 • URN
 •  
 • Språk
 • svenska 
 • Beställningar
 •  
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på svenska (262 kb)

Sammandrag

-
Hemsidan Publikationer Arne Wessbergs rapport: Branschsamtal september–oktober 2008