Etusivu Julkaisut

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011

tiivistelmä
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2008:45 
 • Julkaistu
 • 2008 
 • Sivumäärä
 • 36 
 • ISBN
 • 978-952-485-618-8 (nid.)
  978-952-485-619-5 (pdf)

   

   
 • ISSN
 • 1458-8110 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (550 kb)

Tiivistelmä

Tämä liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja on valtion liikuntaneuvoston hyväksymä asiakirja. Asiakirja on valmisteltu yhteistyössä liikuntaneuvoston ja sen jaostojen, erityisesti rakentamisjaoston sekä opetusministeriön liikuntayksikön kesken. Liikuntaneuvosto esittää, että opetusministeriö ja sen alainen aluehallinto ottavat tämän suunta-asiakirjan periaatteet ja painotukset huomioon avustaessaan liikuntapaikkarakentamista ja muuta liikuntapaikkojen kehittämis- ja ohjaustoimintaa. Lisäksi liikuntaneuvosto esittää, että valtion uudistuvassa aluehallinnossa huolehditaan liikunnan olosuhteisiin liittyvän erityisosaamisen säilymisestä ja siitä, että keskushallinnon rooli liikuntapaikkarakentamisen ohjauksessa ja valtakunnallisessa koordinaatiossa säilyy.

Etusivu Julkaisut