Hemsidan Publikationer Undervisningsministeriets förvaltningsområde i budgetförslaget - förslag till reform av huvudtitelns struktur och förklaringsdelar

Undervisningsministeriets förvaltningsområde i budgetförslaget - förslag till reform av huvudtitelns struktur och förklaringsdelar

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Opetusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotuksen rakenteen ja selvitysosien sisällön uudistaminen (Undervisningsministeriets förvaltningsområde i budgetförslaget - förslag till reform av huvudtitelns struktur och förklaringsdelar) 
 • Författare
 • Ordförande: Hannu Mäkinen (ledningsgruppen),
  Eero Pulkkinen (beredningsgruppen)
  Sekreterare: Tommi Nieppola, Pasi Rentola (ledningsgruppen),
  Pasi Rentola (beredningsgruppen)

   
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2006:11 
 • Publicerad
 • 2006 
 • Sidoantal
 • 46 
 • ISBN
 • 952-485-133-4 (PDF) 
 • ISSN
 •  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 •  
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
På finska (462 kb)

Sammandrag

I början av 2005 tillsattes en ledningsgrupp och beredningsgupp med uppgift att bereda en reform av strukturen och förklaringsdelarna i budgetförslaget. Målet var bl.a. ett förslag till ändamålsenlig struktur i huvudtiteln för förvaltningsområdet, förnyade förklaringdelar i kapitel och moment samt förslag om avsnitt som kunde slopas i motiveringarna.

Ledningsgruppen har angett huvudprinciperna för reformen och godkänt beredningsgruppens strukturförslag samt modellkapitel och -moment.

I budgetpropositionen 2006 förnyades förvaltningsområdets huvudtitel- och kapitelmotiveringar utgående från arbetsgruppens förslag.

Det föreslås att strukturen under huvudtiteln ändras så att de fyra första kapitlen slås ihop och att ordningen och numreringen av de andra kapitlen delvis ändras. Strukturen i motiveringen till momenten föreslås bli tydligare. Ändringarna föreslås bli genomförda i budgetförslaget för 2007.

Hemsidan Publikationer Undervisningsministeriets förvaltningsområde i budgetförslaget - förslag till reform av huvudtitelns struktur och förklaringsdelar