Etusivu Julkaisut Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006–2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006–2015

tiivistelmä
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006–2015 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 
 • Julkaistu
 • 2006 
 • Sivumäärä
 • 52 
 • ISBN
 • 952-485-260-8 (nid.)
  952-485-261-6 (PDF)

   
 • ISSN
 • 1458-8110 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino

   
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
julkaisu suomeksi (2283 kb)

Tiivistelmä

Toiminta-ajatus

Opetusministeriön johtaman tietohallintoyhteistyön tehtävänä on tarjota koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin toimijoille turvalliset, kustannustehokkaat ja yhteentoimivat välineet ja yleispalvelut. Näin vapautetaan hallinnonalan voimavaroja ja luodaan mahdollisuus keskittyä ydintoimintoihin, innovaatioihin sekä palveluiden ja niiden laadun kehittämiseen.

Visio

Tietohallintoyhteistyön tuloksena hallinnonalalla on käytössään määritellyt käsitteet, prioriteetit, toimintamallit ja rajapinnat, joiden avulla on rakennettu innovatiivisia hallinnonalan yhteisiä ja toimijoiden omia palveluja. Näiden seurauksena hallinnonalan toiminta on tehokasta ja koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin palvelut ovat käytettävissä yhtenäisinä ja helposti saavutettavina.

Strategiset linjaukset

Opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin yhteisen
tietopohjan vahvistaminen ja sähköiset palvelut

Tavoitteena on parantaa opiskelun, opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietotukea, lisätä tiedon yhteiskäyttöä ja vähentää erillisten järjestelmien määrää. Tätä varten opiskelijoita, opintosuorituksia ja opetusta koskevat ydinkäsitteet ja perusprosessit yhtenäistetään ja niiden pohjalle kehitetään yhteiset tietojärjestelmät, jotka kattavat koko prosessin opiskeluun hakemisesta opintojen valmistumiseen saakka. Muistiorganisaatioiden tiedonhallintaa tuetaan yhteisten käsitteiden ja prosessien määrittelyllä. Kaikki uudet palvelut toteutetaan sähköisinä.

Sähköinen hallinto

Hallinnonalalla siirrytään kaikessa hallinnon sisäisessä ja virastojen välisessä toiminnassa yksinomaan sähköiseen asiointiin ja sähköiseen hallintoon. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrytään pois rinnakkaisesta paperien avulla tapahtuvasta käsittelystä. Eri toiminnot käydään yksittäin läpi ja kehitetään prosesseja ja tietojärjestelmiä siten, että paperien avulla tapahtuvasta käsittelystä voidaan luopua. Samalla mahdollistetaan sähköinen asiointi kansalaisille ja yhteisöille.

Johtaminen, organisointi ja verkostomainen tietohallinto

Opetusministeriö vastaa hallinnonalan tietohallinnon ohjauksesta osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja johtamista. Yhteistyö on aina ensisijainen toiminnan muoto uusia palveluja kehitettäessä, suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tietohallinnon organisointi perustuu joustavaan ja asialähtöiseen verkostomaiseen toimintatapaan.

Yhteinen tietohallinnon arkkitehtuuri ja palvelut

Hallinnonalan yleispalveluissa toteutetaan julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjauksia, määriteltyjä standardeja ja avoimia rajapintoja. Järjestelmäkehityksen lähtökohtana on palveluarkkitehtuuri, joka mahdollistaa perustoiminnallisuuksien ja tietovarantojen hyödyntämisen eri sovelluksissa. Hallinnonalan omat suositukset keskittyvät semanttiseen yhteentoimivuuteen. Opetusministeriön hallinnonalan toimijat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan koko julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämiseen.

Osaamisen kehittäminen

Tietohallintostrategian onnistunut toteuttaminen edellyttää hallinnonalan toimijoiden osaamisen vahvistamista. Osaamisalueet määritellään kattavasti. Organisaatioita ja niiden toimintamalleja kehitetään verkostomaisen toiminnan edellyttämään suuntaan, jonka kautta tietoa ja osaamista voidaan jakaa esteettömästi. Kehittämisen päävastuu on hallinnonalan virastoilla ja yliopistoilla. Osaamisen vahvistumista ja kehittämistarpeita seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti.

Tietohallinnon kustannustehokkuuden nostaminen

Tavoitteena on edelleen parantaa tietohallinnon kustannustehokkuutta. Keskeisiä keinoja ovat yhteisten palvelujen ja muiden resurssien käytön lisääminen ja yhteistyö hankintojen toteuttamisessa.

Etusivu Julkaisut Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006–2015