Etusivu Julkaisut Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietintö

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietintö

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietintö 
 • Tekijät
 • Puheenjohtaja: Heikki Rosti, opetusministeriö
  Sihteeri: Joni Hiitola, opetusministeriö 
 • Työryhmä
 • Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmä 
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:15 
 • Julkaistu
 • 09-05-2005 
 • Sivumäärä
 • 21 
 • ISBN
 • 952-442-916-0 (nid.)
  952-442-917-9 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (245 kb)

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli selvittää rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustusjärjestelmän edelletykset ja tehdä ehdotus järjestelmän toteuttamiseksi.

Työryhmän ehdotuksen mukaan valtionavustusta voisivat saada rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat laskennallisin perustein jäsenmäärän mukaan. Valtionavustusta ei myönnettäisi alle sadan jäsenen yhdyskunnille eikä sellaisille yhdyskunnille, joilla ei tosiasiallisesti ole lainkaan tai joilla on vain hyvin vähän toimintaa Tavoitteena on selkeät avustusperusteet, joiden soveltamisessa tarvitaan mahdollisimman vähän arvostuksenvaraisiin seikkoihin perustuvaa harkintaa.

Työryhmä katsoo, ettei rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustus edellytä erityissääntelyä. Valtionavustuksen myöntämiseen sovellettaisiin valtionavustuslakia.

Työryhmän ehdotuksen mukaan valtionavustuksen määrästä päätettäisiin vuosittain valtion talousarvion yhteydessä. Lähtökohtana voitaisiin pitää evankelis-luterilaisten seurakuntien saaman yhteisöverotulon määrää vähennettynä hautaustoimen kustannuksilla. Tällöin valtionavustuksen määräksi tulisi n. 5-7,7 euroa yhdyskunnan jäsentä kohti.

Työryhmä ehdottaa selvitettäväksi, voisiko valtionavustusviranomaisena toimia opetusministeriötä alempi viranomainen, esimerkiksi jokin lääninhallituksista.

Etusivu Julkaisut Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietintö