Etusivu Julkaisut Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun rationalisointi

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun rationalisointi

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun rationalisointi 
 • Tekijät
 • Puheenjohtaja: Tuulikki Koski 
  Sihteerit: Kari Korhonen, Lea Juhola ja
  Miikka Paajavuori 
 • Työryhmä
 • Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu -työryhmä 
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:20 
 • Julkaistu
 • 26-05-2004 
 • Sivumäärä
 • 44 + liitteet 
 • ISBN
 • 952-442-777-X (nid.)
  952-442-778-8 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (574 kb)

Tiivistelmä

Opetusministeriö asetti 14.8.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun rationalisoinnista. Tällä hetkellä näitä tietoja kerää Tilastokeskus yleistilastoviranomaisen ominaisuudessa, opetusministeriö tavoitesopimusneuvotteluja sekä muuta seurantaa ja päätöksentekoa varten sekä Opetushallitus ammattikorkeakoulurahoituksen laskemista varten. Syynä moninkertaiseen tiedonkeruuseen ovat eri viranomaisten erilaiset tarpeet tilastojen valmistumisaikataulujen ja tietosisältöjen suhteen. 

Työryhmän tehtävänä oli 

 1. laatia ehdotus kuinka Tilastokeskuksen ammattikorkeakouluilta keräämien opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun ajankohdat sovitetaan ammattikorkeakoulujen ja muiden tiedontarvitsijoiden kesken, 
 2. tehdä selvitys siitä, kuinka ammattikorkeakoulujen tietojärjestelmiä ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuta voitaisiin kehittää siten, että tiedot saataisiin oppilaitoksilta oikeellisina ja luotettavina, 
 3. määritellä tietosisällöt ja käsitteet vastaamaan kunkin tahon tietotarpeita ja 
 4. tehdä ehdotus tietojen valmistumisajankohdan aikaistamisesta ja porrastamisesta. 

Työryhmä selvitti työssään ammattikorkeakouluja koskevan tiedonkeruun ja tilastoinnin nykytilan sekä eri viranomaisten tietotarpeet koskien ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietoja. Työryhmän ehdotus tiivistettynä: 

 • Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotilaston valmistumisaikataulua nopeutetaan opetusministeriön ja rahoituslaskennan aikataulutarpeet huomioon ottavaksi. 
 • Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun tietosisältöä laajennetaan opetusministeriön ja rahoituslaskennan vaatimukset täyttäviksi. 
 • Opetusministeriö luopuu omista opiskelija- ja tutkintotiedonkeruistaan vuotta 2005 koskevista tiedonkeruista alkaen. 
 • Nykyisen rahoituslain voimassa ollessa Opetushallitus luopuu ammattikorkeakoulurahoituksen opiskelijatiedonkeruistaan (20.1. ja 20.9.) vuonna 2006. Uuden rahoituslain voimaan tullessa Opetushallitus luopuu opiskelijatiedonkeruistaan vuonna 2005 tai vuonna 2006 sen mukaan, minä vuonna uusi rahoituslaki tulee voimaan. 
 • Opetusministeriö saa opiskelija- ja tutkintotiedot ja Opetushallitus rahoituslaskennan tarvitsemat tiedot luopumisajankohdasta alkaen Tilastokeskuksesta. 
 • Perustetaan yhteinen avoin käsiterekisteri käsitteitä, luokituksia ja koodistoja varten. Käsiterekisteriä ylläpitävät, opetusministeriö, Opetushallitus, ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ja Tilastokeskus. 
 • Opetusministeriö asettaa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa projektiryhmän, jonka tehtävänä on syksystä 2004 alkaen kehittää ammattikorkeakoulujen tietojärjestelmiä varten yhteisiä kerättävien tietoaineistojen tarkistusrutiineja sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja tiedonjakelukäytäntöjä.
Etusivu Julkaisut Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun rationalisointi