Etusivu Julkaisut Koulutuksen arviointitoiminnan organisointi

Koulutuksen arviointitoiminnan organisointi

tiivistelmä
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Koulutuksen arviointitoiminnan organisointi 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2002 
 • Julkaistu
 • 2002 
 • Sivumäärä
 • 18 + liitteet 
 • ISBN
 •  
 • ISSN
 •  
 • URN
 •  
 • Kieli
 • Suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisua ei ole painettu 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (126 kb)

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osittain koulutuksen arviointia koskevat säännökset perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa. Lisäksi opetushallituksen sisäisen organisaation tarkempi määrittely ehdotetaan siirrettäväksi alemmalle sääntelytasolle.

Uudistuksella on tarkoitus selkeyttää koulutuksen arvioinnin ja sen kehittämisen työnjakoa, organisointia a yhteistyötä sekä turvata koulutuksen ulkopuolisen arviointitoiminnan riittävä itsenäisyys ja riippumattomuus.

Arvioinnilla on nykyisin keskeinen merkitys koulutuksen kehittämistoiminnassa ja koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Uudistuksessa säilytettäisiin arviointitoiminnan riittävä yhteys koulutuksen kehittämistoimintaan.

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi opetushallituksen yhteyteen erillinen koulutuksen arviointineuvosto, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädettäisiin tarkemmin asetuksella.

Arviointineuvoston tehtävänä olisi avustaa opetusministeriötä, opetushallitusta ja koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa sekä toteuttaa koulutuksen järjestäjien toimintaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä arviointeja. Ministeriö voisi kuitenkin edelleen antaa ksittäisen arvioinnin jonkin muun tahon tehtäväksi.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi valtionhallinnon yleisten kehittämislinjausten mukaisesti, että opetushallituksen sisäisen organisaation tarkempi määrittely siirretään valtioneuvoston asetukseen ja opetushallituksen työjärjestykseen. Ruotsinkielisen koulutuksen hallinto opetushallituksessa turvattaisiin kuitenkin edelleen lain tasolla.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

(Julkaisua ei ole painettu)

Etusivu Julkaisut Koulutuksen arviointitoiminnan organisointi