Hemsidan A-Ö index P pensioner

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

pensioner

Statens extra konstnärspension

Mer information: Esa Rantanen, Centret för konstfrämjande, 0295 330 720, och Senni Suomala,  0295 330 803 fornamn.efternamn@taike.fi Lag om extra konstnärspensioner (194/2016) Förordning om extra konstnärspensioner (207/2016)
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Valtion_ylimaarainen_tai...

Minister Grahn-Laasonen beviljade extra idrottspension till fyra idrottare

Satens extra idrottspension beviljas en idrottare som erkänsla för guldmedalj i de olympiska spelen. Pension kan också beviljas som erkänsla för en betydande internationell idrottskarriär. 32 idrottare ansökte om pension inom utsatt tid. Den fulla pensionen är 1 324,32 euro i månaden och delpensione...
/OPM/Tiedotteet/2016/06/urheilijaelakkeet_2016.html

Promemoria av arbetsgruppen för uppföljning av de åtgärdsförslag som framlagts av kommissionen för utredning av konstnärernas sysselsättningsförutsättningar och socialskydd (TAISTO II)

Arbetsgruppen för uppföljning av TAISTO II hade till uppgift att följa upp hur de åtgärdsförslag som lagts fram av kommissionen för utredning av konstnärernas sysselsättningsförutsättning och socialskydd (TAISTO II) har genomförts, fungera som sakkunnig vid den fortsatta beredningen av åtgärdsförsl...
/OPM/Julkaisut/2003/taisto_II-seurantatyoryhman_muistio

Journalistpriset till fyra och journalistpension till tio journalister

Prismotiveringar (finska/svenska) Martti Huhtamäen journalistinen ura kattaa useiden vuosikymmenien jakson, jona aikana hän teki merkittävää lehtimiestyötä muun muassa urheilujournalistina, päätoimittajana sekä ahkerana ja terävänä, kuvia kumartamattomana yhteiskuntakriittisenä kolumnistina. Hän to...
/OPM/Tiedotteet/2006/6/journalistipalkinnot.html

45 beviljades konstnärspension

Undervisningsministeriet har beviljat 45 nya konstnärspensioner på livstid till företrädare för olika konstområden. Full pension beviljades 25 konstnärer och deltidspension 20 konstnärer. Pensionen är beskattningsbar inkomst. Den fulla pensionen uppgår till 1 158,69 euro per månad och deltidspension...
/OPM/Tiedotteet/2007/04/taiteilijaelxkkeet.html

Journalistpriset till fyra och journalistpension till tio journalister

Prismotiveringar Tapani Lepola Päätoimittaja Tapani Lepola kuuluu maan arvostetuimpiin johtaviin journalisteihin. Hänen pitkä ja erittäin monipuolinen kokemuksensa useamman alan tehtävissä on antanut hänen työhönsä poikkeuksellisen laaja-alaista asiantuntemusta sekä koti- että ulkomaisten aiheiden ...
/OPM/Tiedotteet/2007/06/journalistipalkinnot.html

Undervisningsministeriet beviljade 43 nya konstnärspensioner

Undervisningsministeriet har beviljat 43 nya konstnärspensioner till företrädare för olika konstområden. Full pension beviljades 27 konstnärer, varav två tidigare har fått deltidspension. Nya deltidspensioner beviljades 16 konstnärer. 503 konstnärer sökte om pension. Pensionen beviljas en konstnär s...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/taiteilijaelakkeet.html

Fyra tilldelades statens journalistpris och tio fick journalistpension

Den extra journalistpensionen är knappt 1000 euro per månad och utgör beskattningsbar inkomst. Pensionen beviljas på ansökan. I år inlämnades 149 ansökningar. Priserna och pensionerna beviljas av undervisningsministeriet på framställning av journalistnämnden. Journalistnämnden består av representant...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/journalistipalkinnot.html

Nya konstnärspensioner beviljades

Pensionen beviljas en konstnär som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande och återgivande konstnär. Vid beviljandet av pensionen beaktas den sökandes förmögenhetsförhållanden och utkomstmöjligheter. Den fulla pensionen uppgår till 1 226,82 euro per månad och deltidspensionen till hälften...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/taiteilijaelakkeet.html

Fyra tilldelades statens journalistpris och tio fick journalistpension

Dessutom beviljades Risto Arkimies (Vuorentausta), Lea Järvisalo (Nyslott), Mikko Laitinen (Vesivehmaa), Jorma Mylly (Uleåborg), Raija Peltomaa (Panttila), Arja-Anneli Tuominen (Helsingfors) ja Kari Varvikko (Vanda) extra journalistpension. På grund av personuppgiftslagen publiceras inte namnen på d...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/journalistipalkinnot.html

Den kreativa tillväxten och konstutövarnas utkomst

Undervisnings- och kulturministeriet gav doktor Tarja Cronberg i uppdrag att utreda hur utkomstbetingelserna för konstutövare skulle kunna förbättras (dnr 76/040/2009). Utredningsrapporten Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo blev färdig i augusti 2010 (UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredninga...
/OPM/Julkaisut/2011/Luova_kasvu_ja_taiteilijan_toimeentulo.html

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 64 nya konstnärspensioner

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 64 nya konstnärspensioner till företrädare för olika konstområden. Full pension beviljades till 38 konstnärer och förhöjning av deltidspension till 26 konstnärer. I år var det 480 personer som ansökte om konstnärspension. Konstnärspension på livstid ...
/OPM/Tiedotteet/2011/05/taiteilijaelake_2011.html

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 58 nya konstnärspensioner till företrädare för olika konstområden

Konstnärspensioner i sin nuvarande form har beviljats sedan 1974. Konstnärspension på livstid utbetalades i slutet av 2011 till 1048 konstnärer. Pensionen beviljas en konstnär som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande och återgivande konstnär. Den fulla pensionen uppgår till 1 277,10 eu...
/OPM/Tiedotteet/2012/06/taiteilijaelakkeet2012.html

Familjepensioner i anslutning till konstnärspensionen

Vid beviljandet av pensionen beaktas bl.a. den sökandes förmögenhet och försörjningsmöjligheter. I den fritt formulerade ansökan bör framgå den sökandes samt hans eller hennes  makes födelsedatum eller registrerat partnerskap, datum för ingående av äktenskap samt uppgifter om eventuella gemensa...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Taiteilijaelakkeeseen_li...

61 nya konstnärspensioner

Konstnärspensioner i sin nuvarande form har beviljats sedan 1974. Konstnärspension på livstid utbetalades i slutet av 2012 till 1044 konstnärer. Pensionen beviljas en konstnär som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande och återgvande konstnär. Den fulla pensionen uppgår till 1 301,36 eur...
/OPM/Tiedotteet/2013/06/taiteilijaelakkeet2013.html

Statens extra pension för idrottsutövare

En förutsättning för beviljande är att riksdagen fördelar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2017. Pension får inte utan särskilda skäl beviljas den som inte fyllt 60 år. Pensionen är skattepliktig inkomst och kan beviljas som full pension eller som delpension. År 2016 är beloppet av full ...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/urheilijaelake.html

60 nya konstnärspensioner

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 60 nya konstnärspensioner för representanter för olika konstgrenar. Full pension beviljades till 42 konstnärer och delpension till 18 konstnärer. Antalet sökanden var i år 517. Konstnärspensioner i nuvarande form har beviljats sedan 1974. Ministeriet...
/OPM/Tiedotteet/2015/07/taiteilijaelakkeet.html
Hemsidan A-Ö index P pensioner