Hemsidan A-Ö index B bildkonst

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

bildkonst

Statspriset för bildkonst 2005 till Jaakko Niemelä

  Jaakko Niemelä är född 1959 och bor i Helsingfors. Han har studerat vid konstskolan i Kankaanpää åren 1982-85 och är också utbildad barnträdgårdslärare. Niemelä har blivit känd för sina illusionsskapande installationer och konstruktioner. Prismotiveringar (endast på finska): Kaksikymmenvuoti...
/OPM/Tiedotteet/2005/11/kuvataiteen_valtionpalkinto_2005_jaakko_niemel...

Bildkonstart

Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande bildkonstorganisationer genom att bevilja understöd enligt prövning för deras verksamhet. Understöd får bland annat Konstnärsgillet i Finland rf och dess medlemsorganisationer Muu rf, Finlands Bildhuggarförbund rf, Finlands Bildkonstorganisa...
/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/Kuvataide/index.html

Konst- och kulturområden

Ett stort antal kulturinstitutioner och ett täckande nätverk av kulturinrättningar är kännetecknande för konst- och kulturlivet i Finland. Samarbetet mellan de olika institutionerna och inrättningarna har även varit föremål för utveckling. Kulturutbudet är rikligt och medborgarna deltar aktivt i kul...
/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/index.html

Visningsstipendienämnden för bildkonst tillsattes för en treårsperiod

Nämnden utdelar årligen statliga stipendier till konstnärer vars verk kan uppvisas offentligt. Stipendier utdelas till målare, fotografer, skulptörer, grafiker, konstnärer inom konstindustrin samt bildkonstnärer som skapar bildkonst genom andra medier. Generalsekreterare Jarmo Malkavaara vid Central...
/OPM/Tiedotteet/2006/6/kuvataiteen_nayttoapurahalautakunta.html

Bildkonstnärernas arbetslokaler 2003, Utredning om bildkonstnärernas arbetslokaler och lokalbehov samt program för fler lokaler

Undervisningsministeriet tillsatte den 6 juni 2003 en utredningsman med uppdrag att göra en utredning om konstnärernas arbetslokaler. Projektet ansluter sig till det av statsrådet godkända konst- och konstnärspolitiska programmet. Utredningsmannen skulle för undervisningsministeriet lägga fram ett f...
/OPM/Julkaisut/2004/kuvataiteilijoiden_tyotilat_2003_selvitys_kuvatait...

Taidetta arkeen – prosenttiperiaate ja julkinen rakentaminen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat, Kuinka moni teistä on käynyt Huittisissa? Ne teistä jotka ette vielä ole käyneet, niin nyt voitte lähteä sinne kulttuurimatkalle! Huittisissa on nimittäin otettu vakavasti taiteen prosenttiperiaate, jossa osa julkisen rakentamisen kuluista käytetää...
/OPM/Puheet/2013/03/Prosenttiperiaate.html

Statspriset för film-, bild-, byggnads- och fotokonst 2006

Lasse Naukkarinens karriär som dokumentärfilmfotograf startade i början av 1970-talet. Efter det har Naukkarinen regisserat över 30 dokumentär- och fiktionsfilmer. Dessutom har han medverkat i tiotals andra filmer som fotograf, klippare, producent och manusförfattare. Pristagaren är känd som en myc...
/OPM/Tiedotteet/2006/10/Elokuva-x_kuva-x_rakennus-_ja_valokuvataiteen_...

Espoon kuvataidekoulun uusien tilojen avajaiset WeeGee-talossa

(muutosvarauksin) Hyvät läsnäolijat, Kirjansa Pikku prinssi alussa Saint-Exupéry kertoo kuusivuotiaana näkemästään kuvasta, joka esitti boakäärmettä nielemässä metsänpetoa. Käärmeen kerrottiin nielleen saaliinsa kokonaisena ja nukkuneen kuusi kuukautta syömäänsä sulatellen. Tuleva kirjailija teki si...
/OPM/Puheet/2006/9/Espoonkuvataidekoulu.html

Statspriset för film-, bild-, byggnads- och fotokonst 2007

Finländske film- och tv-regissören Lauri Törhönen utexaminerades från Konstindustriella högskolan i slutet av 1970-talet. Innan han regisserade sin första långfilm (Palava enkeli, 1984) var han bl.a. biträdande regissör för amerikanska filmer filmade i Helsingfors, så som Reds (1981) och Gorkijparke...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/elokuva_kuva_rakennus_ja_valokuvataiteen_valti...

Tre får statens konstpris

Statspriset för konst är en erkänsla för förtjänstfullt konstnärligt arbete under de tre senaste åren eller för långvarig och betydelsefull konstnärlig verksamhet. Fotograf Malla Hukkanen är känd för att bland annat ha tagit bilder till affischer och reklamer för Aki Kaurismäkis filmer. Hukkanen har...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/taiteen_valtionpalkinnot.html

Utbildning och forskning inom bildkonst i Finland

Arbetsgruppen hade i uppgift att kartlägga utbildningen och forskningen inom bildkonst i universiteten och yrkeshögskolorna i Finland och lägga fram förslag på hur det är ändamålsenligt att ordna utbildningen och forskningen inom branschen fram till år 2012. Vidare var avsikten att ta ställning till...
/OPM/Julkaisut/2008/Kuvataiteen_koulutus_ja_tutkimus_Suomessa_.html

Statspriser till Matti Kassila, Kristiina Uusitalo, Arkkitehtityöhuone APRT och Elina Brotherus

Prismotivering av statens filmkonstkommission (på finska): Matti Kassilan (s. 1924) pitkä ja monipuolinen ura elokuvataiteen parissa alkoi jo 40-luvulla legendaarisen T.J. Särkän johtamassa Suomen Filmiteollisuus -yhtiössä. Kassilan yhteydessä ensimmäisenä yleensä mainitaan Komisario Palmu -filmati...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/valtionpalkinnot.html

Visningsstipendienämnden för bildkonst tillsattes för en treårsperiod

Generalsekreterare Esa Rantanen vid Centralkommissionen för konst utnämndes till ordförande och som viceordförande utnämndes museidirektör Laura Luostarinen vid Salo konstmuseum. Nämnden utdelar årligen statliga stipendier till konstnärer vars verk kan uppvisas offentligt. Stipendier utdelas till må...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/kuvataiteen_nayttoapurahalautakunta.html

Databasprojekt på konstområdet får 450 000 euro i understöd

De understödda projekten representerar mångsidigt olika konstarter, ss. musik, bildkonst, teater, film, mediekonst, dans och musikvideon. Inom projekten finns i stor utsträckning kulturaktörer från området för arkitektur, olika museer, kulturtjänster för barn, ungdomarnas kulturverksamhet och social...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/kulttuurin_tietokantahankkeet.html

De visuella branschernas konstpolitiska program är klar

Finansieringen av visuell konst är anspråkslös i jämförelse med övriga konstkategorier eftersom det inom den visuella konstbranschen inte finns arbetsplatser som motsvarar dem som finns inom teatrar och orkestrar. För att stöda det fria fältet bör finansieringen av den visuella konsten få en kännbar...
/OPM/Tiedotteet/2009/11/visualat.html

Nya medlemmar i statens konstkommissioner och i centralkommissionen för konst

Centralkommissionen för konst bildas av ordförandena i konstkommissionerna och av sex övriga medlemmar. Från början av nästa år är VD, FM Leif Jakobsson ordförande och författare Tuula-Liina Varis vice ordförande i centralkommissionen. Övriga medlemmar är kulturchef Anna-Sofi Isaksson, författare, r...
/OPM/Tiedotteet/2009/12/TKT_ja_taidetoimikunnat.html

Nya ramar för bildkonstens internationalisering

– Finland bör satsa på en utveckling och utvidgning av kulturexporten. Verksamhetsbetingelserna har ändrats radikalt sedan grundandet av FRAME. Kraven på internationell rörlighet har vuxit och också förväntningarna kring främjandet av bildkonstexporten har ökat. Allt som har gjorts vid FRAME ä...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/frame.html

Pirkko Siitari direktör för Kiasma

Siitari har en bred kännedom om nutidskonst samt en lång erfarenhet av museiverksamhet och ledarskap. En över 20 år lång ledarerfarenhet vid olika organisationer inom bildkonstområdet samt en mångsidig erfarenhet av olika uppgifter inom konstområdet, särskilt i fråga om utställnings- och publikation...
/OPM/Tiedotteet/2010/04/kiasman_johtaja.html

Stefan Wallin delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statspriset är en erkänsla för förtjänstfullt konstnärligt arbete under de tre senaste åren eller för långvarig och betydelsefull konstnärlig verksamhet. Prismotivering, statens filmkonstkommission (endast på finska): Saara Cantell (s. 1968) tuli suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2006 pitkän eloku...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/valtionpalkinnot_elokuva_kuva_valokuva.html

Utredningspersonen föreslår: Ny stiftelse skall sköta internationaliseringen och exporten av de visuella branscherna

Den kommande stiftelsens stadgar skall enligt ändamålsparagrafen vara mindre strama än nu. Det här skulle vid behov möjliggöra en bredare internationell verksamhet och exportverksamhet inom den visuella konsten. Utredningsmannen föreslår att styrelsen förminskas. Styrelsens medlemmar skall vara insa...
/OPM/Tiedotteet/2011/02/frame_selvitys.html

Expertgrupp föreslår två modeller för att utveckla Statens konstmuseum

Att utvidga Statens konstmuseum till att omfatta även design och foto, kanske också arkitektur, skulle stärka museets roll som centralkonstmuseum. Dessutom skulle det öppna för nya perspektiv och möjligheter i fråga om nya intressanta projekt. Utvidgningsmodellen innebär också besparingar. I nationa...
/OPM/Tiedotteet/2011/04/valtion_taidemuseo_selvitys.html

Minister Arhinmäki delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statsprisen för de olika konstområdena beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom respektive konstområde. Prismotiveringar (på finska): Elokuvataiteen valtionpalkinto myönnetään palkittavien yhtei...
/OPM/Tiedotteet/2011/09/taiteen_valtionpalkinnot.html

Elokuvataiteen, kuvataiteen ja valokuvataiteen valtionpalkintojen jakotilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kutsuvieraat, ärada inbjudna gäster, tervetuloa tähän valtionpalkintojen jakotilaisuuteen! Välkomna till utdelningen av statsprisen! Tänne on kokoontunut elokuvataiteen, kuvataiteen ja valokuvataiteen alojen ihmisiä. Näiden kolmen visuaalisen taiteenalan val...
/OPM/Puheet/2011/09/Valtionpalkintojen_jakotilaisuus.html

Minister Arhinmäki delade ut statsprisen för film-, bild-, och fotokonst

Statsprisen för de olika konstområdena beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom respektive konstområde. Prisen beviljas ur tippningsvinstmedel. Prismotiveringar (på finska): Elokuvataiteen valti...
/OPM/Tiedotteet/2012/09/kuva_elokuva_valokuva_valtionpalkinnot.html

Art is so gay -näyttelyn avajaiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ystävät, SETAn nettisivulla on lainauksia, jotka kertovat siitä, millaisessa maailmassa olemme eläneet, millaisessa elämme ja millaiseksi maailman pitäisi tulla. Kirjailija Veronica Pimenoff on kirjoittanut: ”Yhteisö, jossa voi selvitä vain kellarissa, ei ol...
/OPM/Puheet/2012/06/Art_is_so_gay_-nxyttelyn_avajaiset.html

Elokuvataiteen, kuvataiteen ja valokuvataiteen valtionpalkinnot

 (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kutsuvieraat, ärada inbjudna gäster, tervetuloa tähän valtionpalkintojen jakotilaisuuteen! Välkomna till utdelningen av statsprisen! Tänne on kokoontunut elokuvataiteen, kuvataiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia – sekä tekijöitä että yleisöä. ...
/OPM/Puheet/2012/09/Elokuvataiteenx_kuvataiteen_ja_valokuvataiteen_val...

Kuva puhuu -näyttelyn avaus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät taiteen ystävät, Olen hyvin iloinen, että sain kutsun tämän hienon juhlanäyttelyn avaajaksi. Kuvataiteella on kyky puhutella silloinkin, kun sanoja ei ole tai niiden muodostaminen on vaikeaa. Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikkö on järjestänyt nyt...
/OPM/Puheet/2012/12/Kuva_puhuu_-nxyttelyn_avaus.html

Taide toimii -tilaisuus

Hyvät kuulijat, Viime vuonna oli ministeriöni jakamissa veikkausvoittovaroissa ensimmäistä kertaa erillinen määräraha taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämiseen sekä vapaan kentän tukeen. Hakemuksia valtionavustuksen saamiseksi tästä määrärahasta tuli kaikkiaan lähes 250, ja nelisenky...
/OPM/Puheet/2013/02/Taide_toimii_-julkistamistilaisuus.html

Sweet n´Rotten - Jarmo Mäkilän ja Rauha Mäkilän jaettu maailma -näyttelyn avajaiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia)   Hyvät kuulijat, arvoisat taiteilijat, Kiitos kutsusta Keravalle ja tänne taide- ja museokeskus Sinkan uusiin tiloihin. Tänään minulla on ilo yhdessä teidän kanssanne avata hieno maalausnäyttely, kahden eturivin taiteilijamme, isän ja tyttären, yhteinen esii...
/OPM/Puheet/2013/03/Sweet_nxRotten_-_Jarmo_Mxkilxn_ja_Rauha_Mxkilxn_nx...

Valtakunnalliset museopäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä museoväki, Minulla on ilo tuoda opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys museopäiville tänne Kouvolaan. Valtakunnallisten museopäivien osana täällä järjestetään myös Museoliiton 90:s vuosikokous. Museoliiton työ on kuluneina vuosikymmeninä kantanut hedelmää ...
/OPM/Puheet/2013/05/Valtakunnalliset_museopxivxt.html

Minister Arhinmäki besöker Venedigbiennalen: ”Finland har en spännande utställningshelhet”

”Jag är glad att Terike Haapoja och Antti Laitinen får en chans att ställa ut sina verk i Venedig för en bildkonstintresserad publik från praktiskt taget hela världen. Det är en fantastisk möjlighet. Jag hoppas att deras synlighet på biennalen hjälper dessa begåvade finländska bildkonstnärer framåt ...
/OPM/Tiedotteet/2013/05/Arhinmaki_Venetsian_biennaalissa.html

55th Venice Biennale 2013

Distinguished Guests, I would like to welcome all of you to celebrate two wonderful Finnish artists: Terike Haapoja and Antti Laitinen. They represent our country in this year´s Finland´s unique Venice Biennale joint exhibition, entitled Falling Trees after an unfortunate mishap that took place duri...
/OPM/Puheet/2013/05/Venetsian_biennaal.html

Suvilahti, Street Art, Viro-keskus

Hyvät avajaisvieraat, Graffiti herättää tunteita. Moni haluaa kiistää, että graffiti olisi taidetta ylipäätänsä. Graffiti- ja katutaidetta voidaan kuitenkin pitää yhtenä nykytaiteen keskeisenä ja monimuotoisena osa-alueena. Nykytaiteessa näkyy paljon viittauksia graffiti- ja katutaiteeseen. Ei varma...
/OPM/Puheet/2013/06/Suvilahtix_Street_Art.html

Kirjallisuuden ja kuvitustaiteen valtionpalkintojen jakotilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kutsuvieraat, ärada inbjudna gäster, Anteeksi jos häiritsen, mutta oletteko menossa jonnekin? Sallitteko että sytytän kaupungin valot? Kiinnostaako teitä ihmisten suunnaton määrä? Entä lauseet yhden miehen suusta tuulisella seisakkeella? Missä olisi parasta ...
/OPM/Puheet/2013/11/Kirjallisuuden_ja_kuvitustaiteen_valtionpalkintoje...

Esko Männikön retrospektiivinen näyttely Helsingin Taidehallissa

 (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisa taiteilija, hyvät avajaisvieraat, ”Kiinnostava oman tien kulkija. Mielenkiintoinen persoona. Hirvittävän upea taiteilija.” Tässäpä muutamia luonnehdintoja, joilla Esko Männikköä kuvailtiin, kun kysyimme taideihmisiltä, miten kuvailisit Esko Männikköä...
/OPM/Puheet/2014/01/Esko_Mxnnikxn_retrospektiivinen_nxyttely_Helsingin...

Minister Arhinmäki till mässa för modern konst i Madrid

Finland har valts till temaland för årets ARCO-mässa. Finlands program #FocusFinland består av 13 gallerier, Kiasma Lounge samt #FocusFinland-paviljongen. Centret för visuell konst Frame koordinerar Finlands deltagande i mässan. Helheten #FocusFinland förverkligas i samarbete med Museet för modern k...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/Arhinmaki_Madridiin.html

#FocusFinland-tilaisuuden avaus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Check Against Delivery Señoras y señores, Estimados representantes de IFEMA y ARCOmadrid, Ladies and gentlemen, Distinguished representatives of IFEMA and ARCOmadrid, Dear artists, curators and friends It’s a great honour for Finland to be the guest country at ARC...
/OPM/Puheet/2014/02/FocusFinland-tilaisuuden_avaus.html

Minister Arhinmäki i Madrid: ARCO-mässan en stor möjlighet för finländsk nutidskonst

ARCOmadrid ordnas årligen och hör till de mest betydande konstevenemangen inom den spansktalande världen. Enligt kultur- och idrottminister Paavo Arhinmäki erbjuder ställningen som temaland ett utmärkt tillfälle för Finland att på bred front presentera finländsk nutidskonst i sina olika former samt ...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/Arhinmaki_Madridissa.html

Finländska konstklenoder skall bli tillgängliga för alla

Avtalsparterna har som mål att öka kännedomen om finländska konstnärer, men också att sprida allmän information om laglig användning av konstverk på webben samt att främja god praxis och respekt för rättigheter. Avtalet gäller konstverk som omfattas av upphovsrätten. Redan nu har Nationalgalleriet p...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/taideaarteet.html

Taidemuseopäivät, Taidemuseo Gösta

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät taidemuseopäivien osanottajat On hauska olla taas Mäntässä. Minuun tämä paikka teki suuren vaikutuksen, kun olin kesäkuussa avaamassa taidemuseo Göstan paviljongin. Paviljonki on myös ehdokkaana ensimmäisen arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi, j...
/OPM/Puheet/2014/10/Taidemusopxivien_tervehdys.html

Virtuaalinen kansallisgalleria –sopimuksen julkistamistilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä kutsuvieraat ja median edustajat, Minulla on suuri ilo ja kunnia olla julkistamassa sopimusta, joka aloittaa uuden aikakauden suomalaisen kuvataiteen tunnetuksi tekemisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansallisgalleria ja tekijänoikeusjärjestöt Kuvasto j...
/OPM/Puheet/2014/11/Virtuaalinen_kansallisgalleria_xsopimuksen_julkist...

Kangasala-talon vihkiminen

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät avajaisvieraat On hienoa olla pirkanmaalaisena kulttuuri- ja asuntoministerinä avaamassa tätä hienoa Kangasala-taloa monestakin syystä. Kangasala-talo valmistui hyvään aikaan juuri kunnan 150-vuotisjuhlien kynnyksellä. Mikä onkaan kunnalta parempi tapa juhli...
/OPM/Puheet/2015/01/Kangasala-talon_vihkiminen.html

Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen prisbelönade konstnärer inom visuella områden

Prismotiveringar: Elokuvataiteen valtionpalkinto Dokumenttiohjaaja Markku Heikkinen (s. 1966) on aina tehnyt elokuvansa aiheista, joilla on yhteiskunnallista merkitystä. Kun Poikien bisnes (2009) avaa katsojille pornoteollisuuden brutaalin maailman, on Talvivaaran miehet (2014) taas tärkeä ympärist...
/OPM/Tiedotteet/2015/12/valtionpalkinnot_2015_visuaaliset.html

Rekommendationer för ersättningspraxis i anslutning till utställningar

Arbetsgruppens förslag hänför sig bl.a. till museernas avtals- och ersättningssystem, statsunderstöd, galleriverksamhet, att öka försäljningen av konst samt till information. Man har beaktat de ekonomiska ramvillkoren för såväl konstnärerna som för aktörer som ordnar konstutställningar samt den stat...
/OPM/Tiedotteet/2016/02/taidenayttelyiden_korvauskaytannot.html
Hemsidan A-Ö index B bildkonst