Hemsidan A-Ö index ALL kreativitet

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

kreativitet

Kulturfostran för kreativitet. Projektkartläggning 2003 - 2004

Undervisningsministeriet startade år 2003 ett treårigt projekt - Kreativitet och kulturfostran. Projektet genomförs i samråd mellan ministeriets kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska samt utbildnings- och forskningspolitiska avdelning. Projektets sakkunniga, lektor Riitta Tikkanen gavs i uppdrag at...
/OPM/Julkaisut/2005/kulttuurikasvatuksella_luovuuteen_hankekartoitus_2...

Uppföljningsgruppen för Design 2005!

Gruppen för uppföljning av programmet Design 2005! konstaterar att designsystemet har utvecklats på bred front. Utvecklingen har engagerat centrala aktörer utanför själva designsamfundet. Detta har bidragit till dynamiken i utvecklingen och ökat förtroendet för design. På kort tid har en markant kva...
/OPM/Julkaisut/2004/muotoilu_2005_-ohjelman_seurantaryhman_raportti

Förslag till utredning om kulturens framtid färdig

Enligt kultur- och idrottsminister Stefan Wallin som mottog rapporten talar många framtidstrender för att konstens och kulturens samhälleliga verkningsfullhet håller på att förstärkas. – De multiplikativa effekterna av konstens och kulturens olika former sträcker sig till samhällets alla sekto...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/selonteko_kulttuurin_tulevaisuudesta.html

Luovuusstrategian loppuraportin julkistaminen

Kulttuuriministeri Tanja Saarela ottaa vastaan luovuusstrategian loppuraportin. Raportin luovuttaa luovuusstrategian yhteystyöryhmä puheenjohtajansa Sitran yliasiamies Esko Ahon johdolla. 
/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/10/luovuusstrategia.html

Espoon kuvataidekoulun uusien tilojen avajaiset WeeGee-talossa

(muutosvarauksin) Hyvät läsnäolijat, Kirjansa Pikku prinssi alussa Saint-Exupéry kertoo kuusivuotiaana näkemästään kuvasta, joka esitti boakäärmettä nielemässä metsänpetoa. Käärmeen kerrottiin nielleen saaliinsa kokonaisena ja nukkuneen kuusi kuukautta syömäänsä sulatellen. Tuleva kirjailija teki si...
/OPM/Puheet/2006/9/Espoonkuvataidekoulu.html

Keskustan kulttuuriseminaari

(muutosvarauksin) Kulttuurin hallinnonalaa pidetään pienenä, mitä se onkin, jos katsotaan esimerkiksi siihen käytettäviä määräraharesursseja. Pienuus kätkee taakseen moniulotteisuuden ja laajuuden. Niinpä seuraavassa toimialan katsauksessakin keskityn vain eräisiin toimialan kysymyksiin. Jätän samal...
/OPM/Puheet/2006/10/kulttuuriseminaari.html

Kulturministern bekantar sig med kreativiteten på Akun Tehdas

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin besöker Akun Tehdas i Ylöjärvi på onsdagen den 20 oktober 2010. Akun Tehdas är ett centrum för kulturell kompetens som erbjuder tjänster inom bild, ljud och framträdanden. Värd för besöket är Juha Torvinen. Erövringen av Birkaland fortsätter i och med ett be...
/OPM/Tiedotteet/2010/10/wallin_akun_tehtaalle.html

Branschsamtal om kreativt innehåll: Arbetet för att främja den elektroniska handeln måste fortsätta

- Det finns en avsevärd potential i elektronisk handel med kreativt innehåll som man vid behov borde kunna ta tillvara även genom att ändra lagstiftningen, konstaterade ordförande för branschsamtalen Arne Wessberg då han rapporterade om samtalen för minister Wallin. - Bland aktörerna inom branschen ...
/OPM/Tiedotteet/2008/11/toimialakeskustelut.html

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden avajaiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät naiset ja herrat, Hyvät läsnäolijat, Minulla on ilo opetusministeriön ja koko valtioneuvoston puolesta olla avaamassa Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuotta. Luovuuden ja innovoinnin valitseminen EU:n teemavuodeksi nousi usein esitetystä vaatimuksesta...
/OPM/Puheet/2009/01/Luovuuden_ja_innovoinnin_teemavuosi.html

Kreativ tillväxt och konstnärers utkomst

Jämsides med övriga utvecklingsåtgärder utsåg undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet till följd av de positiva nationella och internationella utvecklingsutsikterna för kreativ ekonomi utredare för att lägga fram förslag till stärkandet av utvecklingsförutsättningarna...
/OPM/Julkaisut/2010/Luova_kasvu_ja_taiteilijan_toimeentulo.html

Regionala utvecklingsåtgärder 2010-2020 inom den skapande ekonomin och kulturen

På nationell nivå har man med hjälp av olika strategier och program under de senaste åren dragit upp riktlinjer för utvecklandet av den skapande ekonomin, de skapande sektorerna och den kulturella sektorn. I början av år 2009 tillsatte undervisnings- och kultur-ministeriet samt landskapens förbund e...
/OPM/Julkaisut/2010/Luovan_talouden_ja_kulttuurin_alueelliset_kehittam...

Wallin belönade 10 unga för kreativitet och innovation

Statsrådet gjorde ett principbeslut om beviljandet av hedersprisen i samband med sammanträdet för 200-årsjubileet i oktober förra året. Utgångspunkter för beviljandet av priset är bl.a. nytänkande, kreativitet, innovation och nytta. Sampos Smeder-priset beviljas endast denna gång. Minister Wallin be...
/OPM/Tiedotteet/2010/12/sammon_tekijat.html

De kommunala kulturverksamhetens stöd- och utvecklingspolitik

I utredningen granskar minister Kalevi Kivistö och professor Anita Kangas stöd- och utvecklingspolitiken i kommunernas kulturverksamhet med hänsyn till lagstiftningen, kulturtjänsternas utbud och tillgänglighet samt till produktionsförutsättningarna för kulturtjänster. Stöd- och utvecklingspolitiken...
/OPM/Julkaisut/2011/Kuntien_kulttuuritoiminnan_tuki-_ja_kehittamispoli...

Tekijänoikeusfoorumi

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät Tekijänoikeusfoorumin osallistujat, Tervetuloa järjestyksessä kolmanteen Tekijänoikeusfoorumiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut tämän vuosittaisen tilaisuuden taas koolle, jotta voisimme yhdessä jatkaa asiantuntijakeskusteluita tekijänoikeudesta....
/OPM/Puheet/2012/11/Tekijxnoikeusfoorumi.html

Maailman henkisen omaisuuden päivän Suomen päätapahtuma

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat kutsuvieraat, Tervetuloa myös minun puolestani tähän tilaisuuteen viettämään Maailman henkisen omaisuuden päivää. Henkiseen omaisuuteen liittyen, joukkomme on Suomessakin laajentunut. Koko henkisen omaisuuden kenttä, johon kuuluvat tekijänoikeuksien ja te...
/OPM/Puheet/2013/04/Tekijxnoikeuspxivx.html

Tekijänoikeusfoorumin 2013 avaus

Hyvät Tekijänoikeusfoorumin osallistujat, Tekijänoikeusfoorumi on kohtaamispaikka luovien alojen toimijoille ja tekijänoikeusammattilaisille. Foorumi on paikka, jossa voimme käydä keskustelua vaikeista ja paljon ristiriitoja herättävistä tekijänoikeuskysymyksistä. Periaatteessa tekijäoikeudet ovat y...
/OPM/Puheet/2013/10/Tekijaoikeusfoorumin_avaus_Arhinmaki.html
Hemsidan A-Ö index ALL kreativitet