Hemsidan A-Ö index A allmänbildande utbildning

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

allmänbildande utbildning

Programmet KiVa Koulu mot mobbning i skolan - programmet utvecklas vid Åbo universitet

Undervisningsminister Antti Kalliomäki sade att han är glad över att verksamhet mot mobbning i framtiden är en naturlig del av skolan, tack vare utvecklingsarbetet som nu satts igång. Bakom åtgärdsprogrammet står experter med en gedigen erfarenhet och ett starkt kunnande. För att programmet skall ly...
/OPM/Tiedotteet/2006/8/koulukiusaamisen_vastainen_ohjelma.html

Sammanlagt 162 miljoner euro till anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet

Under 2007-2010 är statsandelen för anläggningsprojekt vid grundskolor och gymnasier ca 159 miljoner euro och inom det fria bildningsarbetet ca 3 miljoner euro. Undervisningsministeriet har sammanställt finansieringsplanen på basis av länsstyrelsernas beredning och finansieringsplanen för 2006-2009....
/OPM/Tiedotteet/2006/10/Yleissivistxvxn_koulutuksen_ja_vapaan_sivistys...

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna - förslag till utvecklingsprogram 2007–2012

Arbetsgruppen skulle bereda ett förslag till utvecklingsprogram för gymnasieutbildningen för vuxna. Arbetsgruppen skulle beakta förändringarna i timfördelning och läroplansgrunder, distansundervisning och virtuell undervisning, sambandet mellan vuxenutbildningen och den arbetskraftspolitiska utbildn...
/OPM/Julkaisut/2006/Aikuisten_perusopetuksen_ja_lukiokoulutuksen_kehit...

Ny studentexamensnämnd utnämnd för åren 2007 - 2009

Undervisningsministeriet har utnämnt studentexamensnämndens ordförande och medlemmar för verksamhetsperioden 2007 - 2009. Professor Juhani Lokki utnämndes till studentexamensnämndens ordförande. Övriga medlemmar är professor Timo Airaksinen, överinspektör Pekka Elo, undervisningsråd Erik Geber, univ...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/Uusi_ylioppilastutkintolautakunta_nimetty_vuos...

Sammanlagt 137 miljoner euro till anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och det fria bildningsarbetet

Under 2008−2011 är statsandelen för anläggningsprojekt vid grundskolor och gymnasier ca 133,5 miljoner euro och inom det fria bildningsarbetet ca 3,5 miljoner euro. Undervisningsministeriet har sammanställt finansieringsplanen på basis av länsstyrelsernas beredning och finansieringsplanen för 2007−2...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Perustamishankkeet_yleissivistava_ja_vapaa_siv...

Samarbetsgrupp ska bereda stödåtgärder för skolorna

Undervisningsminister Sari Sarkomaa har kallat en grupp för att förbereda och koordinera åtgärder som stöder skolorna och skapar säkerhet. Till samarbetsgruppen hör representanter för bland annat Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, social- och hälsovårdsministeriet, OAJ och andra centrala ...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/yhteistyoryhma.html

Praxis och principer för småbarnspedagogikens, den allmänbildande utbildningens och det fria bildningsarbetets utvecklingsfinansiering

Här hittar du praxis och principer som undervisnings- och kulturministeriet följer vid beslut angående småbarnspedagogikens, den allmänbildande utbildningens och det fria bildningsarbetets utvecklingsfinansiering. Undervisnings- och kulturministeriets mål och allmänna bedömningsgrunder för ansökning...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/avustusperiaatteet.html

Fördubbling av förberedande lärokurser före grundläggande utbildning för invandrare

Enligt lagen om grundläggande utbildning kan en kommun ordna förberedande undervisning för invandrare före den grundläggande utbildningen. Eftersom ändringen medför att en uppgift som undervisningsanordnaren frivilligt tagit sig an utökas, föreslås att utbildningsanordnarna ersätts för de kostnader ...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/mamu_valmistava_opetus.html

Lukiolaisten Viksu-tiedekilpailun juhla

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat Viksu-kilpailun voittajat, hyvä yleisö, minulla on kunnia opetusministeriön puolesta päästä onnittelemaan teitä tänään Viksu-kilpailussa palkittavat. Tällainen tehtävä on yksi opetusministerin mieluisimpia työtehtäviä. Vuonna 2008 Viksu-kilpailuun osallis...
/OPM/Puheet/2009/04/Viksu-juhla.html

Viikin normaalikoulun 140-vuotisjuhla

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat juhlavieraat, Hyvät Viikin normaalikoulun oppilaat, opettajat ja ystävät! Minulla on ilo tuoda opetusministerin ja koko valtioneuvoston tervehdys juhlivalle Viikin normaalikoululle. Tällaisena juhlapäivänä menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat kiinnostavall...
/OPM/Puheet/2009/04/Viikin_normaalikoulun_140-vuotisjuhla.html

Stöd till anläggningsprojekt för allmänbildande utbildning 2012-2015

Statsanslaget för grundskolors och gymnasiers anläggningsprojekt 2012-2015 är 25 miljoner euro. 22 projekt får understöd. I finansieringsplanen ingår en klausul om små kostnadsberäkningar och granskning av statsunderstöd. Finansieringsplanen baserar sig på statsbudgeten 2012, finansutskottets betänk...
/OPM/Tiedotteet/2011/12/perustamishankkeet.html
Hemsidan A-Ö index A allmänbildande utbildning