Hemsidan A-Ö index A arktiskt område

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

arktiskt område

Internationella ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets sektor

Till den internationella verksamheten hör att delta i viktiga internationella organisationers och de regionala rådens verksamhet inom sektorn  förverkliga olika utmaningar och teman, exempelvis program och initiativ gällande globalisering stödja kultursamarbete. Ministeriet sköter om beredninge...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/index.html

Samarbete i de regionala råden

Regionala samarbetsorgan är bl.a. Arktiska Rådet, Barents Euroarktiska råd och Östersjöstaternas råd. Arktiska rådet Arktiska rådets verksamhet fokuseras på teman som gäller ursprungsbefolkningen i de arktiska områdena samt arktiska miljöfrågor och andra specialteman. Rådet försöker genom initiativ ...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/alueneuvostot/i...
Hemsidan A-Ö index A arktiskt område