Hemsidan A-Ö index A antidopning

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

antidopning

Dopingista kansantauti? -seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät seminaarilaiset, Kuntoiluun liittyvä dopingin käyttö huolestuttaa meillä ja maailmalla. Aiheesta käydään entistä enemmän keskustelua myös rinnan ”perinteisen” kilpa- ja huippu-urheilun dopingin kanssa rajoittumatta kuitenkaan pelkästään siihen. Mistä oikeast...
/OPM/Puheet/2012/01/Dopingista_kansantautix_-seminaari.html

Finland går med i Unescos antidopningskonvention

Konventionen är ett medel till att globalt främja verksamheten mot dopning inom idrotten samt erkänna Världsantidopningsbyråns (Wada) roll som samordnare av den internationella verksamheten mot dopning inom idrotten. Regeringen beslutade om lagförslagets innehåll på torsdagen 12 oktober. Det är meni...
/OPM/Tiedotteet/2006/10/Unescon_antidopingsopimus.html

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin: Håller dopning på att bli en folksjukdom?

– Dopning och de problem det medför är vida kända inom tävlingsidrotten. Problemet uppfattas höra ihop med tävlingsidrotten. Få vet att dopning är ett växande problem inom motionsidrotten, konstaterar Wallin i sin kolumn i dagens Turun Sanomat. Dopning inom motionsidrotten överskuggas av dopni...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Wallin_doping.html

Statssekreterare Stefan Johansson: Ett gemensamt organ för dopningsbrott skulle öka den ömsesidiga jämlikheten idrottare emellan

Statssekreterare Stefan Johansson som representerat Finland vid kongressen tycker att straffreformerna i Världsantidopningskoden är till största delen lyckade. Mer individuella behandlingar och utvidgad prövningsrätt främjar enligt Johansson klart behandlingen av sanktioner.  - En utvidgad pröv...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/Johansson_WADAn_Madridin_Maailmankongressissa....

World Conference on Doping in Sport, Madrid, Spain

Mr Stefan Johansson, State Secretary, Ministry of Education of Finland, 2nd November 2007 World Conference on Doping in Sport, Madrid, Spain It is my pleasant task, on behalf of the Finnish Government and our delegation, to thank our Spanish hosts for the untiring work you have done together with WA...
/OPM/Puheet/2007/11/WADA_Madrid.html

Wallin bekymrad över oetiska företeelser inom idrotten

– För att kartlägga helheten kommer jag att be om en utredning av Finska skidskytteförbundet om huruvida förbundet och dess personal har varit inblandade i Varis dopningsförseelse, hur förbundet har skött idrottens etiska principer och hur man har följt upp Varis träning och läkemedelsbehandl...
/OPM/Tiedotteet/2008/01/Wallin_huolissaan_epaeettisista_ilmioistx_urhe...

Varis dopningsförseelse inverkar inte på Skidskytteförbundets statsbidrag

Ministeriet bad förbundet om en utredning bl.a. om huruvida förbundet och dess personal har varit delaktiga i Varis dopningsförseelse, hur förbundet har skött idrottens etiska principer, hur man har skött den dopingkontroll och de test, den utbildning och bildningsverksamhet under 2007 och 2008, so...
/OPM/Tiedotteet/2008/02/ampumahiihtoliitto.html

Undervisningsministeriet ber om en utredning av skidförbundet

Med hänvisning till de påståenden som har figurerat under de senaste dagarna om finska längdåkares systematiska användande av dopning, samt till Finska Skidförbundet och dess personal, har kultur- och idrottsminister Stefan Wallin beslutat att be Finska Skidförbundet om ett utlåtande senast 5.5.2008...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/hiihtoliitto.html

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin önskar arbetsro för dopningsundersökningen

- Undersökningen tas nu över av centralkriminalpolisen och jag hoppas innerligt att resultatet blir att alla fakta läggs på bordet. Det är ytterst viktigt för den finländska skidsporten att det här utreds grundligt. Nu är det dags för sanning, inte anonyma påståenden, säger minister Wallin. Enligt m...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/wallin_dopingtutkimuksesta.html

Arbete mot dopning

Syftet med dopningsövervakningen är att förhindra användningen av medel eller metoder som äventyrar idrottarnas hälsa eller förbättrar deras prestationsförmåga. Övervakningen tryggar idrottarnas rätt till ren idrott och försvarar rättvisan inom idrott. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för...
/OPM/Liikunta/antidopingtyoe/index.html

Utredning om förvaltningen av idrottsetiska frågor i Finland

Denna utredning gäller förvaltningen av idrottetiska frågor i Finland. Utredningen innehåller förslag om utvecklandet av arbetet för att motarbeta och förhindra manipulation av idrottstävlingar samt förslag om att förbättra uppföljningen av idrottsetiska frågor allmänt. Utredningsmannen föreslår int...
/OPM/Julkaisut/2014/Urheilun_eettisten_.html

Effektivt antidopningssamarbete

Försvarsminister Carl Haglund tillsatte genom sitt beslut den 21 oktober 2014 en arbetsgrupp att utreda behovet att utveckla samarbetet mellan myndigheter för att säkerställa att det nya regelverket om antidopning som träder i kraft den 1 januari 2015 verkställs och att antidopningsverksamheten är e...
/OPM/Julkaisut/2015/antidoping.html

Arbetsgruppen: Skolan är en outnyttjad möjliget för en rörligare livsstil

- Arbetsgruppen har lyft upp grundskolan som en central möjlighet för att främja en rörligare livsstil. Arbetsgruppen föreslår att skoldagen görs mera flexibel och att fysisk aktivitet integreras så att den blir en del av varje skoldag. På så sätt blir skolan ett hem för hobbyverksamhet, ett ställe ...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/liikunnan_pyorea_poyta.html
Hemsidan A-Ö index A antidopning