Etusivu A-Ö hakemisto T talousarviot

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

talousarviot

Talousarvioasiakirjat 2015

8.10.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi (pdf) 3.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi (pdf) 13.1.2015  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2015 lisätalousarvioksi (pdf) 11.11.2014...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2015/in...

Valtionosuuksilla tasataan kuluja

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kunnille maksetaan opetus- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä aiheutuviin käyttökustannuksiin laskennallisten perusteiden mukaan. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen aiku...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/valtionosuudet/index.html

Linjaukset ja rahoitus

Linjaukset ja rahoitus -osuudessa kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön keinoista kehittää ja ohjata koulutusta, tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä muuta toimialaan liittyvää toimintaa. Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskei...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/index.html

Wallin: Liikunnalle mittavat lisäpanostukset

- Liikuntabudjetti kasvaa vuonna 2009 noin 12 miljoonalla eurolla (noin 12 %), mikä on merkittävin kasvu vuosikymmeniin. Liikuntatoimen kokonaisbudjetti on 119 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 116 miljoonaa euroa. Suurin lisäpanostus, lähes puolet kasvusta, kohdennetaan liikunta...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/wallin_liikuntabudjetista.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2015 talousarvioon

Kasvua tukeviin toimiin esitetään lisäpanostuksia vuodelle 2015. Yliopistojen taloudellisten edellytysten vahvistamiseksi valtio varautuu lisäpääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, enintään 75 miljoonalla eurolla, vuonna 2015. Nuorten koulutus...
/OPM/Tiedotteet/2014/08/okmbudjettiehdotus.html

Nuoret otettava huomioon budjettiriihessä

8.8.2006  Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora vaatii, että nuorten tarpeisiin suhtaudutaan vakavasti tulevassa budjettiriihessä. Nuora näkee kiireellisimpinä lisäpanostuksen nuorten terveydenhuoltoon sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan päihdetyöhön. Valtakunnallinen nuorisotyö raho...
/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/nuoran_tiedotteet_ja_kannan...

Opetusministeriön talousarvioasiakirjat 2007

27.9.2007 opetusministeriön ehdotus vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi (pdf) 10.5.2007 opetusministeriön ehdotus vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi (pdf) 27.7.2006 opetusministeriön ehdotus hallinnonalan talousarvioesitykseksi 2007 (pdf) 12.9.2006 Opetusministeriön hallinnonalan määrära...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2007/in...

Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2007 talousarvioon

Talousarvioehdotuksen lukurakennetta on uudistettu yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Ensimmäiseen lukuun (29.01) on koottu toimialan hallintoa ja sektoreiden yhteisiä menoja sekä kirkollisasioita koskevat määrärahat. Seuraavaksi (luvut 10–50) esitetään koulutuspolitiikkaa koskevat m...
/OPM/Tiedotteet/2006/7/opetusministerion_ehdotus_valtion_vuoden_2007_t...

Talousarvioasiakirjat 2014

19.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi (pdf) 7.8.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi (pdf) 8.4.2014  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2014 lisätalousarvioksi (pdf) 8.8.2013 ...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2014/in...

Opetusministeriön talousarvioasiakirjat 2008

1.10.2008 opetusministeriön ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi (pdf) 22.5.2008 opetusministeriön ehdotus vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi (pdf) 3.8.2007 opetusministeriön ehdotus hallinnonalan talousarvioesitykseksi 2008 (pdf) Tiedotteet 13.9.2007 Opetusministeriön hallinnonal...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2008/in...

Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2010 talousarvioon

Opetusministeriön talousarvioehdotuksen painopisteitä ovat perusopetuksen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen sekä aikuiskoulutuksen vahvistaminen. Ehdotuksessa painottuvat myös taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten varmistaminen, terveysliikunnan ja liikunnan kansalaistoiminn...
/OPM/Tiedotteet/2009/07/budjettiehdotus2010.html

Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2008 talousarvioon

Koulutuksen laatuun lisäpanostuksia Koulutus- ja tiedepolitiikan painopisteitä ovat koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, osaavan työvoiman varmistaminen ja korkeakoulujen kehittäminen. Perusopetuksen valtionosuuksiin ohjataan yhteensä 18 miljoonan euron lisäpanos hallit...
/OPM/Tiedotteet/2007/08/opetusministerion_ehdotus_valtion_vuoden_2008_...

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin elokuvan rahoituksesta

Suomen Filmikamarin 31.8.2007 julkaiseman tiedotustilaisuuskutsun ja kotimaisten elokuvatuottajien 3.9.2007 pitämän tiedotustilaisuuden johdosta kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin lausuu seuraavaa liittyen elokuvan rahoitukseen ja valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen: Tapaamisessa Suo...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Kulttuuri-_ja_urheiluministeri_Stefan_Wallin_e...

Opetusministeriön hallinnonala budjettiesityksessä 2008

Koulutuksen laatuun lisäpanostuksia Koulutus- ja tiedepolitiikan painopisteitä vuonna 2008 ovat koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, osaavan työvoiman varmistaminen ja korkeakoulujen kehittäminen. Perusopetuksen valtionavustuksiin ohjataan yhteensä 18 miljoonan euron li...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/budjetti2008.html

Sarkomaa: Lisärahaa yliopistoille ja syrjäytymisen ehkäisyyn

Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen täydentämiseksi tuo lisää rahaa yliopistojen perusrahoitukseen ja nuorten työllistymisen edistämiseen. Myös valtion oppilaitosten rahoitusta nostetaan. - Tuottavuusohjelman tarkistamisen myötä tehty 5 miljoonan euron lisäys on selkeä parannus yliop...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/sarkomaa_budjetti_het2008.html

Opetusministeriön hallinnonalalle kohdistuva osuus kevään lisätalousarviossa

Hallitus esittää innovaatioyliopiston säätiön pääomaan 200 miljoonan euron määrärahaa edellyttäen, että muiden rahoittajatahojen panos säätiön pääomaan vuonna 2008 on 80 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus vuosina 2008 - 2010 on yhteensä 500 miljoonaa euroa edellyttäen, että muilta lahjoittajilta...
/OPM/Tiedotteet/2008/05/lisabudjetti.html

Opetusministeriön talousarvioasiakirjat 2009

24.8.2009 Opetusministeriön ehdotus vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi (pdf) 23.1.2009 Opetusministeriön ehdotus vuoden 2009 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi (pdf) 1.8.2008 Opetusministeriön ehdotus hallinnonalan talousarvioesitykseksi 2009 (pdf) Tiedotteet 15.9.2008 Opetusministeriön hallinnon...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2009/in...

Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2009 talousarvioon

Painopisteenä on perusopetuksen ja korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen laadun kehittäminen sekä taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten varmistaminen, terveysliikunnan ja liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen sekä nuorten sosiaalinen vahvistaminen.  Opetus- ja kirjastotoimen valtionosuuksi...
/OPM/Tiedotteet/2008/08/opmbudjetti2009.html

Wallin: Nuorisotyötä tuetaan vahvasti

Nuorisotyön määrärahat nousevat noin 11 prosentilla eli 5 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan nuorisotyöhön osoitetaan vuoden 2009 budjettiesityksessä 52,2 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovarojen osuus on 41,8 miljoonaa euroa. - Nuorisotyön ja -politiikan merkittävä linjaus vuoden 2009 talousarvioes...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/wallin_nuorisobudjetista.html

Wallin: Taiteelle ja kulttuurille hyvät edellytykset

Merkittävimmän osan lisäyksestä muodostaa taidelaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistuksen toinen vaihe, mikä lisää teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksia yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Veikkausvoittovaroja on käytettävissä yhteensä 431 miljoonaa euroa vuonna 2009. - Veikkaus...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/wallin_kulttuuribudjetista.html

Opetusministeriön hallinnonala budjettiesityksessä 2009

Vuonna 2009 parannetaan perusopetuksen laatua ja laajennetaan ammatillista koulutusta. Yliopistojen määrärahat nousevat yhteensä 21 prosenttia ja tieteen 15 prosenttia. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat kasvavat noin 10 prosentilla. Rahoitusta suunnataan myös nuorten syrjäytymisen ehkä...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/budjetti2009.html

Elvytysrahaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille ja seurantaloille

– Määrärahoja käytetään hankkeisiin, jotka ovat käynnistettävissä kuluvan vuoden aikana ja joilla on työllistävä ja taloutta elvyttävä vaikutus, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin. – Korjaustöiden toteutus työllistää erityisesti paikallisesti toimivia rakennusalan pienyr...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/elvytysrahaa_kulttuurihistoriallisesti_arvokka...

Wallin: Nuoriso, kulttuuri ja urheilu budjettiesityksen suuria voittajia

Jotta edellisen taantuman virheet eivät toistuisi, hallitus panostaa yhä enemmän varoja tulevina vuosina nuorten ongelmiin. 1990-luvun taloudellisen taantuman aikana nuoret olivat suurimmat häviäjät. Seuraukset ovat koituneet valtiolle jälkikäteen kalliiksi. Valtio korottaa etsivän työparitoiminnan ...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/budjettiriihi_wallin.html

Virkkunen: Talousarviossa vahva osaamispainotus

Perusopetuksen laadun parantamiseen ohjataan yli 62 miljoonaa euroa POP-ohjelman kautta. Myös taiteen perusopetuksen, joustavan perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan resursseja lisätään. – Erityisen hyvin paikkansa on löytänyt koulujen kerhotoiminnan tuki, jonka ansiosta Suomen koulu...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/budjettiriihi_virkkunen.html

Radiotaajuuksien muuttumisesta aiheutuviin kulttuuritoimijoiden kustannuksiin 3,5 milj. euroa

Suomenlinnan hoitokunnan lisämääräraha on tarkoitettu asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaukseen ja Museoviraston varautumiseen sen kiinteistöjen siirtoon Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle vuoden 2014 alusta lukien. Taajuusalueen muuttuessa kulttuuri- ja taidelaitokset joutuvat uusim...
/OPM/Tiedotteet/2013/05/LTAE_langattomat_mikrofonit.html

Nuorisoministeri Stefan Wallin: 24 miljoonaa nuorten harjoittelupaikkoihin

- Lisääntyvää nuorisotyöttömyyttä, joka on yhä ajankohtaisempi kysymys, voidaan ainakin osittain hoitaa perustamalla suuri määrä harjoittelupaikkoja kolmannelle sektorille. Kyseessä voi olla kesätyö tai pidempi pesti, vaikka 6-9 kuukautta. Noin 5000 nuorta voitaisiin työllistää näin, kertoo kulttuur...
/OPM/Tiedotteet/2010/02/wallin_LTAE.html

Taide, liikunta ja nuorisotyö työllistävät 4 700 nuorta

– Työttömyys on sekä kansantaloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta katsottuna vakava asia. Nuorelle työttömyys merkitsee pitkittyessään paitsi toimeentulon vaarantumista myös syrjäytymisriskiä, kertoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin. Nuorten työllisyystilanne on edelleen ...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/Wallin_LTA.html

Ministeri Wallin: Ministeriöiden osallistuttava sovitusti Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden rahoitukseen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on pyytänyt periaatepäätöksessä mainittuja ministeriöitä toimittamaan toukokuun loppuun mennessä tietoa siitä, miten nämä varautuvat rahoittamaan tapahtumaa. Vuoden 2011 talousarvioesitys on parhaillaan ministeriöiden valmisteltavana, joten oikea ajankoht...
/OPM/Tiedotteet/2010/05/Wallin_Turku_2011.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2012 talousarvioon

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiovarainministeriölle toimittama talousarvioehdotus on laadittu uuden hallitusohjelman pohjalta. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä kaikilla koulutusasteilla. Julkisen talouden kestävyyttä tuetaan nopeuttamalla opintoaikoja. Kestävää talouskas...
/OPM/Tiedotteet/2011/08/budjettiehdotus.html

Talousarvioasiakirjat 2011

1.7.2011  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2011 III lisätalousarvioksi (pdf) 26.1.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2011 lisätalousarvioksi (pdf) 30.7.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioesitykseksi 2011 (pdf) Tiedotteet 1...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2011/in...

Opetusministeri Henna Virkkunen: Lukioiden tietotekniikkavalmiuksia parannetaan

– Odotan marraskuussa loppuraporttinsa jättävältä lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmältä esitystä siitä, missä aikataulussa tietotekniikkaa aletaan ylioppilaskirjoituksissa hyödyntää, Virkkunen sanoi. Lukioiden lisäksi ensi vuonna suunnataan rahoitusta myös yliopistojen opettajankoulutuslaitos...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/virkkunen_lukioiden_tietotekniikka.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala vuoden 2013 talousarvioesityksessä

Tavoitteena on turvata tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus turvataan kohdentamalla koulutusta ja kehittämällä mm. opiskelijavalintoja ja koulutusjärjestelmää. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan t...
/OPM/Tiedotteet/2012/09/budjetti.html

Talousarvioasiakirjat 2012

  7.9.2012  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2012 III lisätalousarvioksi 12.4.2012  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2012 II lisätalousarvioksi   5.3.2012  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2012 lisätalousarvioksi 22.8.2011 ...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2012/in...

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjaus (NETRA)

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnit...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/tulosohjaus_netra/index.html

OKM:n hallinnonala valtion vuoden 2016 talousarvioesityksessä ja julkisen talouden suunnitelmassa 2017-2019

Hallituksen kärkihankkeilla uudistetaan osaamista ja koulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Uuden pedagogiikan ja uusien oppimisympäristöjen hyödyntämistä vahvistetaan peruskouluissa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutus uudistetaan vastaamaan uuden ajan oppimisen tarpeisiin. Toisen aste...
/OPM/Tiedotteet/2015/09/budjetti.html

Talousarvioasiakirjat 2013

5.12.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi (pdf) 23.9.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi (pdf) 27.8.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2013 toiseksi  lisätalousarvioksi (pdf) ...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2013/in...

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2013 talousarvioon

Budjettiehdotukseensa sisältyvillä toimilla opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kohdentamalla koulutusta ja kehittämällä mm. opiskelijavalintoja ja koulutusjärjestelmää. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialoilla ministeriö painottaa n...
/OPM/Tiedotteet/2012/08/budjettiehdotus2013.html

Seuratukea lisätään tavoitteena laskea liikuntaharrastuksen kustannuksia

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään, uudistetaan ja laadunnetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen av...
/OPM/Tiedotteet/2012/12/arhinmaki_seuratuki.html

Tilastoja ja taulukoita toimialan taloudesta

  Valtion talousarvion jakaantuminen opetusministeriön toimialalla (pääluokka 29)  Tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat     Hallituksen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle päättämät menovähennykset vuosille 2016-2019 (PDF)  
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/tilastoja_ja_taulukoita_taloudesta/index.h...

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2017

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeille esitetään vuonna 2017 yhteensä 62 miljoonaa euroa hallitusohjelman mukaisesti. Kärkihankkeilla uudistetaan peruskoulua hyödyntämällä uutta pedagogiikkaa ja uusia oppimisympäristöjä, tukemalla koulujen kehittämistyötä ja vahvistamalla opettajien osaamista. Lis...
/OPM/Tiedotteet/2016/08/budjettiehdotus.html

Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen edunsaajien säästöissä selkeitä painotuksia

”Taiteen ja kulttuurin ensi vuoden tarkemmista rahoitusnäkymistä on tärkeää kertoa jo nyt. Se on mielestäni reilua ja välttämätöntä, koska alan toimijoiden on otettava valtionrahoituksen muutokset huomioon, kun he rakentavat ensi vuoden budjetteja ja ohjelmistoa”, sanoo ministeri Paavo Arhinmäki. N...
/OPM/Tiedotteet/2013/04/kulttuurisaastot.html

Talousarvioasiakirjat 2014

19.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi (pdf) 7.8.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi (pdf) 8.4.2014  Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus vuoden 2014 lisätalousarvioksi (pdf) 8.8.2013 ...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/talousarvioasiakirjat_2014/in...

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2014 talousarvioon

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla jatketaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkon kehittämistä. Samalla varmistetaan nuorten koulutukseen pääsy ja nuorisotakuun toteutuminen. Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön uudis...
/OPM/Tiedotteet/2013/08/okmbudjettiehdotus2014.html

OKM:n hallinnonala valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla jatketaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkon kehittämistä. Nuorten koulutukseen pääsy ja nuorisotakuun toteutuminen varmistetaan. Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön uudistetut am...
/OPM/Tiedotteet/2013/09/budjetti.html

Nuorten taiteilijoiden työllistämiseen miljoona euroa

Taiteen ja kulttuurin tekijöillä on työllistymismahdollisuuksia omalle alalleen julkisella, kolmannella ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla on mahdollisuuksia työllistyä myös muille aloille, mikä vahvistaa uuden liiketoiminnan syntymistä. Määrärahan tavoitteena ...
/OPM/Tiedotteet/2013/12/nuorten_taiteilijoiden_tyollistaminen.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta

Valtion keskeisiä välineitä toimintaedellytysten luomisessa ovat talousarvio sekä valtionosuusjärjestelmät. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla myös harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat keskeisiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta vuonna 2014 on noin 6,6 m...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/talousarviot/index.html
Etusivu A-Ö hakemisto T talousarviot