Etusivu A-Ö hakemisto O oppimateriaali

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

oppimateriaali

Oppimateriaalit murroksessa

Mitä mahdollisuuksia digitalisoituminen antaa oppimateriaalien kehittämiseen ja jakamiseen. Mitä haasteita materiaalin jakaminen tuo tullessaan? Miten digitaalinen materiaali parhaiten palvelee ja kehittää opetusta. Seminaarin kohderyhmänä ovat rehtorit, opettajat, tekijänoikeuden asiantuntijat, opp...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2014/05/Oppimateriaalit.html

Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten

Koululakien uudistamisen yhteydessä vuonna 1998 niihin lisättiin säädökset, jotka määrittelivät oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön ja velvoitteen arvioida koulutusta. Työryhmän toimesta laadittiin terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteita koskeva taustamuisti...
/OPM/Julkaisut/2002/terveellisen_ja_turvallisen_opiskeluympariston_laa...

LukiMat-verkkopalvelu auttaa pienten koululaisten oppimisvaikeuksissa

LukiMat on suunnattu sekä lapsille että heitä tukeville aikuisille eli opettajille ja vanhemmille. Lapset voivat harjoittaa taitojaan pelinomaisissa oppimisympäristöissä. LukiMatiin sisältyvä tietopalvelu selittää oppimisvaikeuksien taustaa. Palvelu auttaa opettajia ja vanhempia lasten oppimisvaikeu...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/LukiMat_palvelu.html

Suomi kehittämään kansainvälistä koulutuksen arviointityökalua

Hankkeen tarkoituksena on luoda uutta teknologiaa koulutuksen arviointiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Arviointitekniikan avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa laajoja vertailututkimuksia eri koulumuodoissa (esimerkiksi PISA-tutkimus). ATCS-hankkeen toisena keskeisenä tavoitteena ...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/ATCS.html

Pilviväylä oppimisympäristöihin

Koulutuksen pilviväylä-projektin tavoitteena on helpottaa pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönottoa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on näin uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja sekä antaa opettajille paremmat ja monipuolisemmat työvälineet opetukseen. Digit...
/OPM/Koulutus/artikkelit/pilvivayla/index.html

Suomi ja Viro sopivat tiiviistä yhteistyöstä koulutuspilvipalveluiden kehittämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Viron koulutus- ja tiedeministeriön allekirjoittaman yhteistyöasiakirjan mukaan Suomi ja Viro edistävät maiden välistä teknologista yhteistyötä koulutukseen ja oppimiseen liittyvien pilviteknologioiden käyttöönotossa ja kehityksessä. Tulevaan koulutuspilvipalvelu...
/OPM/Tiedotteet/2014/01/koulutuspilvi_mom.html

Ota kantaa ja vaikuta Koulutuspilvipalvelun kehittämiseen

Suunnitelma sisältää alustavat ideat palvelun tavoitteista, toteutuksen ja toiminnan perusperiaatteista sekä käytännön toteutuksen suuntaviivoista. Siihen toivotaan palautetta erityisesti oppilaiden ja opiskelijoiden, heidän vanhempiensa, opettajien ja muun kouluhenkilökunnan kuin digitaalisia oppim...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/Koulutuspilvi.html
Etusivu A-Ö hakemisto O oppimateriaali