Etusivu A-Ö hakemisto N nuorisojärjestöt

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

nuorisojärjestöt

Kaksi miljoonaa euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiseen

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi lakisääteisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Nykyistä kehittämisohjelmaa toteutetaan vuosina 2012-2015. Ohjelma sisältää nuorisolain mukaisesti tavoitteet ja linjaukset alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi valtakunnallisell...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/Lanuke_avustukset_2014.html

Pro Bono – kolmannen sektorin huippuseminaari

Hyvät ystävät ja kansalaisjärjestökollegat, Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu kansalaistoiminnan ja julkisen vallan eli valtion ja kunnan läheinen yhteistyö. Valtio tukee kansalaisjärjestöjen toimintaa voimakkaasti. Esimerkiksi veikkausvoittovaroista menee merkittävä osa liikuntajärjestöille. Varsin...
/OPM/Puheet/2011/10/Pro_Bono_-_kolmannen_sektorin_huippuseminaari.html

Nuorisojärjestöt

Nuoret toimivat mm. nuoriso- ja liikuntajärjestöissä, seurakunnissa, koulujen ja oppilaitosten harrasteryhmissä sekä vapaamuotoisissa ryhmissä kuntien nuorisotiloissa. Valtio luo edellytyksiä nuorisojärjestöjen toiminnalle, mutta se ei puutu toiminnan sisältöön Kunnat huolehtivat järjestöjen paikall...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/nuorisojaerjestoet/index...

Yli 11 miljoonaa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille

Suurimman avustuksen sai Suomen partiolaiset (1 270 000 euroa). Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys. Tänä vuonna myönnettävä summa oli hieman suurempi, kuin edellisenä vuotena. Ministeri Viitasen mielestä on ...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/nuorisojarjestot_2014.html

Valtionavustukset nuorisotyötä tekeville yleisjärjestöille jaettu

Avustuksen saajat ovat järjestöjä, jotka järjestävät päätoimensa yhteydessä nuorisotoimintaa. Järjestöjen toiminnan kirjo on laaja, nuorisoseuratoiminnasta ja ympäristökasvatuksesta lasten parlamenttiin ja palokuntatoimintaan. Näiden järjestöjen nuorisotyö on merkittävää nuorisopolitiikan toteuttami...
/OPM/Tiedotteet/2009/02/avustus_nuorisojarjestoille.html

Kulttuuriministeri myönsi nuorisojärjestöille yli 10 miljoonaa

  Kulttuuriministeri Karpela on tehnyt päätöksensä valtioneuvoston nimeämän nuorisojärjestöjen avustustoimikunnan esityksen pohjalta, mutta toimikunnan esityksestä poiketen Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry saa avustusta 340 000 euroa, 5 000 euroa vähemmän kuin avustustoimikun...
/OPM/Tiedotteet/2006/3/kulttuuriministeri_myonsi_nuorisojarjestoille_y...

Nuorisotyötä tekeville järjestöille 3 miljoonaa euroa

Toiminnan laajuutta arvioitaessa on otettu huomioon järjestön säännöllisen toiminnan piirissä olevien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus ja alueellinen kattavuus. Ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa on otettu huomioon järjestön aktiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa sekä...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/muut_nuorisojarjestot_avustukset_2014.html

Kulttuuriministeri Saarela myönsi avustuksia nuorisotyötä tekeville järjestöille liki 1,9 milj. euroa

Valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt, jonka toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan. – Uutta avustuksia...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/avustukset_nuorisotyota_tekeville_jarjestoille...

Kulttuuriministerin myöntämä tuki nuorisojärjestöille kasvoi

Kulttuuriministeri teki päätöksensä valtioneuvoston nimeämän arviointi- ja avustustoimikunnan yksimielisen esityksen pohjalta. Avustukset myönnetään tulosperusteisesti. Arvioinnissa on otettu huomioon sekä toteutunut että suunniteltu toiminta. Suurimman yksittäisen valtionavustuksen (1 173 000 euroa...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/nuorisojarjestojen_vuosiavustukset.html

Nuorisojärjestöille tukea 11 miljoonaa euroa

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille tämän vuoden toimintaan yhteensä 11 miljoonaa euroa. Määrärahoissa oli kasvua viime vuodesta 250 000 euroa. Valtionavustusta saaneita järjestöjä oli 67. Avustukset myön...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/nuorisojarjestot.html

Nuorille mahdollisuuksia tutustua puolueisiin myös kouluissa

15.9.2008 Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora:   Nuorille mahdollisuuksia tutustua puolueisiin myös kouluissa   Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, toivoo, että koulut antaisivat nuorille mahdollisuuksia kartuttaa yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja avaamalla ovensa poli...
/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/nuoran_tiedotteet_ja_kannan...

Nuorisojärjestöjen saama tuki kasvaa

Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista nuorisotyön edistämiseen osoitetuista määrärahoista. Kulttuuri- ja urheiluministeri teki päätöksensä valtioneuvoston nimeämän arviointi- ja avustustoimikunnan yksimielisen esityksen pohjalta. Suurimman yksittäisen valtionavustuksen, reilut 1,2 miljoonaa e...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/avustukset_nuorisojarjestoille.html

Euroopan neuvoston nuorisokampanja No Hate Speech Movement

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä kampanjatoimikunta ja muu yleisö, Tervetuloa Euroopan neuvoston "No Hate Speech Movement" -kampanjan avajaisiin. Tämän nyt myös Suomessa käynnistyvän vihapuheen vastaisen kampanjan tarkoitus on edistää ihmisoikeuksia ja sananvapautta sekä yhteiskunnan moniään...
/OPM/Puheet/2013/03/Euroopan_neuvoston_nuorisokampanja_No_Hate_Speech_...

Ministeri Wallin on myöntänyt 2,6 miljoonaa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille

– Järjestötoiminta on yksi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustuksia. Nuorten osallistuminen erilaisten järjestöjen toimintaan on merkittävä osa suomalaista yhteisöllisyyttä. Hyvinä esimerkkeinä aktiivisesta järjestötoiminnasta voi mainita vaikkapa palokunta- tai radioamatööritoiminnan...
/OPM/Tiedotteet/2010/02/muut_valtakunnalliset_nuorisojarjestot.html

Nuorisojärjestöille tukea liki 13 miljoonaa

– Tämän vuoden valtion talousarviossa avustukset nuorisotoimintaan ovat nousseet runsaalla 5 miljoonalla eurolla 61,3 miljoonaan euroon. Yleisavustus valtakunnalliselle nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille on tänä vuonna kasvanut miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna, ...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/avustus_valtakunnallisille_nuorisojarjestoille...

Nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunta

Arviointi- ja avustustoimikunta valmistelee esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen tulosperusteisten valtionavustusten jaosta. Toimikunnan tehtävänä on lausunnon antaminen näiden järjestöjen avustuskelpoisuuksista. Lisäksi se antaa lausunnon ...
/OPM/Nuoriso/nuorisojaerjestoejen_avustustoimikunta/index.html

Nuorisolakiuudistuksen koulutuskierros Joensuussa

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttavia ammattilaisia ja luottamushenkilöitä nuorisolain uusiin sisältöihin. Lisäksi tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten etsivällä nuorisotyöllä parannetaan varhaisen tuen tarjontaa lapsille ja nuorille...
/OPM/Tiedotteet/2010/11/nuorisolaki_joensuu.html

Ministeri Wallin myönsi 12,8 miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen toimintaan tarkoitettua yleisavustusta voivat hakea nuorisolain piiriin hyväksytyt järjestöt. Nuorisolain mukaisesti arviointi- ja avustustoimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen valtakunnallisten nuorisojärje...
/OPM/Tiedotteet/2011/04/avustukset_valtakunnalliset_nuorisojarjestot.h...

Etsivään nuorisotyöhön lähes kahdeksan miljoonaa euroa

- Etsivän nuorisotyön nopea laajeneminen kattamaan 70 % maamme kunnista kertoo, että tälle työlle on tarvetta. Hakemuksiin oli selvitetty paikallisia taustatietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä nuorten mahdollisuuksista saavuttaa palveluja. Minua ilahduttaa, että sitoutuminen nuorten sosiaalise...
/OPM/Tiedotteet/2011/05/valtionavustukset_etsiva_nuorisotyo.html

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki: Rasistista toimintaa ei ole syytä tukea julkisista varoista

Arhinmäki muistuttaa, että nuorisolain lähtökohtina ovat muun muassa yhdenvertaisuus, tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. - Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa nämä nuorisolain periaatteet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. On muistettava, että myös valtakunnallisten nuorisojärj...
/OPM/Tiedotteet/2011/10/arhinmaki_puhetiedote_nuorison_jarjestopaiva.h...

Järjestöseminaarin avaus

Hyvät kuulijat, Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on edelleen suomalainen voimavara. Kansainvälisten vertailujen mukaan suomalaiset osallistuvat ahkerasti vapaaehtoistoimintaan. Erityisesti suomalaiset nuoret ovat menneinä vuosina osallistuneet järjestettyyn toimintaan, niin liikunta-, kulttuuri-, ku...
/OPM/Puheet/2011/10/Jxrjestxseminaari.html

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset

Hakulomakkeet ja -ohjeet Nuorisolain (72/2006) 10 § ja 11 § nojalla myönnettävää yleisavustusta haettaessa hakemuksen on oltava ministeriön kirjaamossa viimeistään perjantaina 28.11.2014. Myös postileimauksen päiväys on riittävä. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei ole saapunut mää...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/valtakunnallisten_nuorisojaerjesto...

Ministeri Arhinmäki myönsi yli 2,7 miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille

Avustusten myöntämisessä painotetaan hallitusohjelman mukaisesti nuorten harrastuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Järjestöjen toiminnan ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä on arvioitu, ja järjestöjen aktiivisuus nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa on otettu huomioon. Keskeisenä periaatt...
/OPM/Tiedotteet/2012/02/nuorisotyota_tekevat_jarjestot_avustukset.html

Ministeri Arhinmäki myönsi lähes 12 miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille

Järjestöjen toiminnan ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä on arvioitu, ja järjestöjen aktiivisuus nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa on otettu huomioon. Avustusten myöntämisessä painotetaan hallitusohjelman mukaisesti nuorten harrastuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Keskeisenä periaatt...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/valtakunnalliset_nuorisojarjestot_avustukset.h...

Poliittisten nuorisojärjestöjen jäsentiedot tarkastetaan paikan päällä

Tarkastuksen toteuttavat johtaja Georg Henrik Wrede ja ylitarkastaja Immo Parviainen ministeriön nuorisoyksiköstä. Tarkastukset suoritetaan paikan päällä järjestöjen tiloissa. Jäsenten määrä ja ikärakenne ovat keskeisellä sijalla poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen valtionavustuskelpoisuu...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/poliittisten_nuorisojarjestojen_jasentietojen_...

Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäsenluetteloiden tarkastus

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 15.5.2012 teettää valtionavustuslain 15–17 §:n nojalla tarkastuksen ministeriöstä valtionavustuksia vuosina 2008–2012 saaneiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen valtionavustuskelpoisuuden sekä valtionavustuksen saamisen edellytyksistä j...
/OPM/Julkaisut/2012/Poliittiset_opiskelija-_ja_nuorisojarjestot.html

Ministeri Arhinmäki: Nuorille turvattava yhdenvertaiset oikeudet

Ministeri Arhinmäki puhui koulutuksen vaikutuksesta osallistumiseen, yhteiskuntatakuumallista sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan edellytysten turvaamisesta. Arhinmäen mukaan nuorten syrjäytymisellä on sekä inhimillistä että taloudellista ulottuvuutta. Nuorten osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta ko...
/OPM/Tiedotteet/2012/09/EN_nuorisoministerit.html

Nuorisobarometri 2012

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat, Nuorisobarometrit ovat tuottaneet vuodesta 1994 saakka arvokasta tietoa nuorten arvoista ja asenteista. Vuoden 2012 barometri Monipolvinen hyvinvointi tuo näin kuntavaalivuonna mielenkiintoista tietoa nuorten poliittisista asenteista ja kiinnostuks...
/OPM/Puheet/2012/09/Nuorisobarometri_2012.html

Ministeri Arhinmäki myönsi reilut 3 miljoonaa nuorisotyötä tekeville järjestöille

Avustuksen saajat ovat valtakunnallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ja yhteisöjä, joiden toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja joiden nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan. Avustuksia jaettaessa arvioitiin järjestön toiminnan ajankohtaista yh...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/avustus_muut_valtakunnalliset_nuorisojarjestot...

Hyvän medialukutaidon linjaukset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat mediakasvatuksen asiantuntijat Olemme kokoontuneet tänne Tieteiden talolle viimeistelemään kevään 2013 aikana valmisteltuja hyvän medialukutaidon linjauksia. Kiitän Teitä jo tässä vaiheessa erittäin aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun ja kommentoin...
/OPM/Puheet/2013/05/Medialukutaito.html

Nuorisobarometrin julkistamistilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ystävät, Nuorisobarometri on merkittävä ja uraauurtava tutkimussarja, maailmanlaajuisestikin. Kun vaihtuvien kysymysten lomassa toistuu myös samoja kysymyksiä, saamme pitkää aikasarjaa nuorten asenteiden ja ajatusten muuttumisesta. Suuri kiitos siis jälleen ...
/OPM/Puheet/2014/02/Nuorisobarometri.html

OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014 -2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset toimet toteutetaan neljällä hallinnonalan omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Toimenpidekokonaisuudet ovat erityistavoitteiden mukaisessa järjestyksessä, eivät priorisointijärjestyksessä. To...
/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/Ohjelmakausi_2014_2020/OKMn_valtakunn...

Ministeri Viitanen: Tarvitaan kansalaisjärjestötoiminnan edistämisohjelma

- Järjestötoiminta on usein vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtoistoiminnalle on viime aikoina kasautunut uusia haasteita. Välillä kilpailulainsäädäntö voi estää perinteisen toimintamuodon jatkamisen, välillä verottaja tulkitsee uudella tavalla talkootyötä. - Olisikin laadittava kansalaisjärjestötoimin...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/Viitanen_nuorisojarjestot.html

Ministeri Viitanen myönsi nuorisojärjestöille avustuksina lähes 11,5 miljoonaa

Suurin saaja on Suomen partiolaiset (1 276 400 euroa) ja pienin Suomen Aistivammaiskoulujen Oppilasliitto (3 000 euroa). Uusi avustuskelpoisuuden saanut järjestö on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (64 800 euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää järjestöjen avustukset tulosperust...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/nuorisojarjestot2015.html
Etusivu A-Ö hakemisto N nuorisojärjestöt