Etusivu A-Ö hakemisto K koulumatkat

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

koulumatkat

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Työryhmän tehtävänä oli 30.6.2002 mennessä laatia ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Ehdotuksen tuli sisältää lasten ja nuorten tarpeita vastaavan aamu- ja iltapäivätoiminnan aloittamisen sekä toiminnan järjestämistä koskeva työn- ja vastuunjako...
/OPM/Julkaisut/2002/koululaisten_aamu-_ja_iltapaivatoiminnan_jarjestam...

Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen rahoitustyöryhmän muistio

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusperusteita muutettaisiin siten, että ne edistäisivät opetusministeriön tammikuussa 2004 hyväksymässä ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Rahoitusperusteisiin tehtäisiin sellai...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_koulutuksen_erityisopetuksen_rahoitus...

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen kokonaisarviointi

Opetusministeriön 20.6.2007 asettaman työryhmän tehtävänä oli arvioida nykyisen koulumatkatukijärjestelmän toimivuutta muuttuvassa koulutus- ja liikennepoliittisessa toimintaympäristössä ja tehdä tarvittavat esitykset järjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä ehdottaa, että: Koulumatkatukea tulisi myönt...
/OPM/Julkaisut/2008/Lukio-_ja_ammatill.koul._opiskelijoiden_koulumatka...

Opintotukea uudistetaan

Opintotuen myöntämiskäytäntöä muutetaan korkeakouluopinnoissa päätoimiseen ja suunnitelmalliseen opiskeluun kannustamiseksi siten, että uusille alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen aloittaville opiskelijoille opintotuki myönnettäisiin ensin kandidaatin tutkinnon suorittamiseen ja se...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/VN_opintotuki.html
Etusivu A-Ö hakemisto K koulumatkat