A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

eläkkeet

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Lisätietoja: Esa Rantanen, Taiteen edistämiskeskus, 0295 330 720, ja Senni Suomala,  0295 330 803  etunimi.sukunimi@taike.fi Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) Asetus ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016)    
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Valtion_ylimaarainen_tai...

Ministeri Grahn-Laasonen myönsi neljälle urheilijalle ylimääräisen urheilijaeläkkeen

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle tunnustukseksi Olympiakisoissa saadusta kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta. Määräaikaan mennessä eläkettä haki 32 urheilijaa. Täysi eläke on 1324,32 euroa kuukaud...
/OPM/Tiedotteet/2016/06/urheilijaelakkeet_2016.html

TAISTO II-seurantatyöryhmän muistio

TAISTO II -seurantatyöryhmän tehtävänä oli seurata taiteilijoiden sosiaaliturvaa, verotusta ja työllisyyttä selvittäneen toimikunnan (TAISTO II) toimenpide-ehdotusten toteutumista, toimia asiantuntijana toimenpide-ehdotusten jatkovalmistelussa sekä tarvittaessa tehdä täydentäviä ehdotuksia. Tämä mu...
/OPM/Julkaisut/2003/taisto_II-seurantatyoryhman_muistio

Neljälle journalistipalkinto ja toimittajaeläke kymmenelle

Journalistipalkintojen perustelut Martti Huhtamäen journalistinen ura kattaa useiden vuosikymmenien jakson, jona aikana hän teki merkittävää lehtimiestyötä muun muassa urheilujournalistina, päätoimittajana sekä ahkerana ja terävänä, kuvia kumartamattomana yhteiskuntakriittisenä kolumnistina. Hän to...
/OPM/Tiedotteet/2006/6/journalistipalkinnot.html

45 uutta taiteilijaeläkettä

Opetusministeriö on myöntänyt 45 uutta elinikäistä taiteilijaeläkettä eri taiteenalojen edustajille. Täysi eläke myönnettiin 25 taiteilijalle ja osaeläke kahdellekymmenelle. Eläkkeestä maksetaan veroa. Täysi eläke on 1 158,69 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Hakijoita oli tänä vuonna 468....
/OPM/Tiedotteet/2007/04/taiteilijaelxkkeet.html

Valtion journalistipalkinnot neljälle ja sanomalehtimieseläke kymmenelle

Palkintoperustelut Tapani Lepola Päätoimittaja Tapani Lepola kuuluu maan arvostetuimpiin johtaviin journalisteihin. Hänen pitkä ja erittäin monipuolinen kokemuksensa useamman alan tehtävissä on antanut hänen työhönsä poikkeuksellisen laaja-alaista asiantuntemusta sekä koti- että ulkomaisten aiheide...
/OPM/Tiedotteet/2007/06/journalistipalkinnot.html

Opetusministeriö myönsi 43 uutta taiteilijaeläkettä

Opetusministeriö on myöntänyt eri taiteenalojen edustajille 43 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 27 taiteilijalle, joista kaksi on aiemmin saanut osaeläkettä. Uusia osaeläkkeitä myönnettiin 16 taiteilijalle. Eläkettä haki 503 taiteilijaa. Eläke myönnetään taiteilijalle tunnustuksena ...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/taiteilijaelakkeet.html

Valtion journalistipalkinnot neljälle ja sanomalehtimieseläke kymmenelle

Ylimääräinen sanomalehtimieseläke on vajaat 1000 euroa kuukaudessa, ja se on verollista tuloa. Eläkkeet myönnetään hakemuksesta. Tänä vuonna hakemuksia oli 149. Palkinnot ja eläkkeet myöntää opetusministeriö toimittajalautakunnan esityksestä. Toimittajalautakunta koostuu journalistijärjestöjen ja op...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/journalistipalkinnot.html

45 uutta taiteilijaeläkettä

Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1 226,82 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuus ja toimeentulo. Henkilötietolain perusteella taiteilijaeläkkeen saajien nim...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/taiteilijaelakkeet.html

Valtion journalistipalkinnot neljälle ja sanomalehtimieseläke kymmenelle

Lisäksi henkilökohtaisen ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen saivat Risto Arkimies (Vuorentausta), Lea Järvisalo (Savonlinna), Mikko Laitinen (Vesivehmaa), Jorma Mylly (Oulu), Raija Peltomaa (Panttila), Arja-Anneli Tuominen (Helsinki) ja Kari Varvikko (Vantaa). Henkilötietolain perusteella ylimäärä...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/journalistipalkinnot.html

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi tohtori Tarja Cronbergiltä selvityksen taiteilijoiden toimeentuloedellytysten parantamisesta (Dnro 76/040/2009). Selvittäjän raportti Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo valmistui elokuussa 2010 (OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6). Raportissa sel...
/OPM/Julkaisut/2011/Luova_kasvu_ja_taiteilijan_toimeentulo.html

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 64 uutta taiteilijaeläkettä

Täysi eläke myönnettiin 38:lle ja osaeläke tai osaeläkkeen korotus 26:lle taiteilijalle. Hakijoita oli tänä vuonna 480. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2010 lopussa 1017 taiteilijalle. Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi ...
/OPM/Tiedotteet/2011/05/taiteilijaelake_2011.html

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt eri taiteenalojen edustajille 58 uutta taiteilijaeläkettä

Nykymuotoisia taiteilijaeläkkeitä on myönnetty vuodesta 1974 alkaen. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2011 lopussa 1048 taiteilijalle. Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1277,10 euroa kuukaudessa ja osaeläke siit...
/OPM/Tiedotteet/2012/06/taiteilijaelakkeet2012.html

Taiteilijaeläkkeeseen liittyvät perhe-eläkkeet

Eläkkeen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon muun muassa hakijan varallisuusasema ja hänen toimeentulomahdollisuutensa. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan ja edesmenneen puolison syntymäajat, avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimispäivä, edunjättäjän kuolinpäivä s...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Taiteilijaelakkeeseen_li...

61 uutta taiteilijaeläkettä

Nykymuotoisia taiteilijaeläkkeitä on myönnetty vuodesta 1974 alkaen. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2012 lopussa 1044 taiteilijalle. Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1301,36 euroa kuukaudessa ja osaeläke siit...
/OPM/Tiedotteet/2013/06/taiteilijaelakkeet2013.html

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke

Edellytyksenä sen myöntämiselle on se, että Eduskunta osoittaa valtion talousarviossa vuodelle 2017 tätä tarkoitusta varten määrärahan. Eläkettä ei ilman erityistä syytä saa myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai o...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/urheilijaelake.html

60 uutta taiteilijaeläkettä

Nykymuotoisia taiteilijaeläkkeitä on myönnetty vuodesta 1974 alkaen. Ministeriön päätös perustuu valtioneuvoston päätökseen valtion ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä sekä Taiteen edistämiskeskuksen ja valtion taidetoimikuntien asiantuntijalausuntoihin. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuo...
/OPM/Tiedotteet/2015/07/taiteilijaelakkeet.html