Etusivu A-Ö hakemisto A avoin ammattikorkeakoulu

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

avoin ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

Opetusministeriö asetti 9.6.2008 osana aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen valmistelua työryhmän, jonka tuli selvittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen täydennyskoulutuksen, muun aikuiskoulutuksen ja avoimen korkeakouluopetuksen kysynnän kehitys, kehittämistarpeet ja -toimenpiteet ja laatia n...
/OPM/Julkaisut/2008/Korkeakoulujen_aikuiskoulutuksen_nykytila_ja_kehit...

Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksiä Suomeen soveltuvista, hallituksen työelämän kehittämistä ja koulutuksellista tasa-arvoa koskevia tavoitteita tukevista toimenpiteistä koulutustarjonnan ja työvoiman koulutusrakenteiden kehittämiseksi sekä koulutuksen j...
/OPM/Julkaisut/2013/kk_koulutusrakenteet.html
Etusivu A-Ö hakemisto A avoin ammattikorkeakoulu