Etusivu A-Ö hakemisto A antidoping

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

antidoping

Kulttuuriministeri Saarela pyytää selvitystä myös ADT:n menettelyistä

Toimikunnan tulee selvittää, miksi dopingrikkomuksista ei ilmoitettu Tiisanojalle ja Suomen Urheiluliitolle ja aloitettu asian käsittelyä ennen yleisurheilun EM-kisoja, joihin Tiisanoja osallistui, vaikka positiivinen testitulos oli jo tiedossa. Opetusministeriö pyytää myös selvittämään, olisiko Tii...
/OPM/Tiedotteet/2006/8/adt_selvitys.html

Dopingista kansantauti? -seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät seminaarilaiset, Kuntoiluun liittyvä dopingin käyttö huolestuttaa meillä ja maailmalla. Aiheesta käydään entistä enemmän keskustelua myös rinnan ”perinteisen” kilpa- ja huippu-urheilun dopingin kanssa rajoittumatta kuitenkaan pelkästään siihen. Mistä oikeast...
/OPM/Puheet/2012/01/Dopingista_kansantautix_-seminaari.html

Suomi mukaan Unescon antidopingsopimukseen

Yleissopimuksella pyritään edistämään maailmanlaajuisesti urheilun dopingin vastaista toimintaa sekä Maailman antidopingtoimiston (WADA) roolin tunnustamista urheilun kansainvälisen antidopingtoiminnan koordinoijana. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 12. lokakuuta. Ta...
/OPM/Tiedotteet/2006/10/Unescon_antidopingsopimus.html

Dopingselvitystyöryhmän raportti

Dopingselvitysryhmä haastatteli 21 henkilöä ja kävi lisäksi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:ssa. Immonen, Isometsä ja Myllylä eivät saapuneet kuultaviksi kuten eivät myöskään lääkärit Mäkelä jaTurpeinen. Selvitysryhmällä ei ollut keinoja tarkistaa sille kerrottujen tietojen aitoutta. P...
/OPM/Julkaisut/2001/dopingselvitystyoryhman_raportti

SUL:n ja ADT:n toiminta asianmukaista

Suomen urheiluliiton osalta opetusministeriö tulee valtionavustusten yhteydessä vielä arvioimaan, onko dopingtapauksella merkitystä ensi vuoden valtionapuun. ADT:n osalta opetusministeriö korostaa täsmällisen ja asiallisen tiedotuksen merkitystä dopingtapausten julkistamisten yhteydessä, jotta vääri...
/OPM/Tiedotteet/2006/10/dopingselvitykset.html

Euroopan unionin urheilutoimialajohtajakokous, puheenjohtajan päätelmät

Kokouksen puheenjohtajana toiminut, johtaja Raija Mattila opetusministeriön liikuntayksiköstä ilmaisi tyytyväisyytensä kokouksen lopputuloksiin. Mattila piti tärkeänä, että Suomen aloitteesta perustettiin työryhmä selvittämään urheilujärjestöjen ja urheilun vapaaehtoisen kansalaistoiminnan asemaa ja...
/OPM/Tiedotteet/2006/10/EU_sports_directors_presidency_conclusions.htm...

EU-maiden ehdokkaasta Lamour'ista WADAn varapuheenjohtaja

- Mielestäni on hienoa, että Euroopan valtiot ovat olleet yksimielisiä tukiessaan Ranskan urheiluministeri Lamour'in valintaa. Hän on erinomainen ehdokas WADAn puheenjohtajan paikalle, joka vapautuu vuoden 2008 alussa. Tuolloin olympialiikkeen kanssa sovittu sääntömuutos siirtää puheenjohtajuuden ju...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/EU-maiden_ehdokkaasta_Lamourxista_WADAn_varapu...

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin: Dopingista kansantauti?

– Dopingin käyttö ja sen aiheuttamat ongelmat ovat laajasti tunnettu kilpaurheilun parissa. Ongelmaa pidetäänkin lähinnä kilpaurheilun riesana. Harva onkin tietoinen siitä että doping on kasvava ongelma kuntourheilun parissa, toteaa Wallin kolumnissaan tämän päivän Turun Sanomissa. Dopingin kä...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Wallin_doping.html

Valtiosihteeri Johansson Antidopingin Maailmankongressiin

WADA toimii hallitusten ja urheilujärjestöjen keskinäisellä pariteettiperiaatteella (50/50 %) niin hallinnon kuin vuotuisten jäsenmaksujen osalta. WADA:n hallituksen puheenjohtajana toimii kanadalainen Richard W. Pound edustaen urheiluliikettä. Vuoden 2008 alusta puheenjohtajuus siirtyy hallitusten ...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/Johansson_wada.html

Valtiosihteeri Stefan Johansson: Yhteinen dopingrikkomuselin lisäisi urheilijoiden keskinäistä tasa-arvoa

Suomea kokouksessa edustanut valtiosihteeri Stefan Johansson pitää Maailman antidopingsäännöstöön tehtyjä rangaistuksia koskevia uudistuksia pääosin onnistuneina. Johanssonin mukaan yksilökohtaisemman käsittelyn lisääminen ja harkintavallan laajentaminen luovat selkeää edistymistä seuraamuksien käs...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/Johansson_WADAn_Madridin_Maailmankongressissa....

World Conference on Doping in Sport, Madrid, Spain

Mr Stefan Johansson, State Secretary, Ministry of Education of Finland, 2nd November 2007 World Conference on Doping in Sport, Madrid, Spain It is my pleasant task, on behalf of the Finnish Government and our delegation, to thank our Spanish hosts for the untiring work you have done together with WA...
/OPM/Puheet/2007/11/WADA_Madrid.html

Wallin huolissaan epäeettisistä ilmiöistä urheilussa

– Tilanteen kokonaiskartoittamiseksi tulen pyytämään Suomen Ampumahiihtoliitolta selvityksen, jossa tiedustelen, onko liitolla ja sen henkilöstöllä ollut myötävaikutusta Variksen dopingrikkomukseen, miten liitto on hoitanut urheilun eettiset periaatteet ja miten Variksen valmentautumista ja lä...
/OPM/Tiedotteet/2008/01/Wallin_huolissaan_epaeettisista_ilmioistx_urhe...

Variksen dopingrikkomuksella ei vaikutusta Ampumahiihtoliiton valtionapuun

Ministeriö pyysi liitolta selvitystä mm. siitä, onko liitolla ja sen henkilöstöllä ollut myötävaikutusta Variksen dopingrikkomukseen, miten liitto on huomioinut urheilun eettiset periaatteet sekä hoitanut valtionavustuksen ehtoihin liittyvän dopingvalvonnan ja siihen liittyvän testauksen, koulutuks...
/OPM/Tiedotteet/2008/02/ampumahiihtoliitto.html

Opetusministeriö pyytää Hiihtoliitolta selvitystä

Viitaten viime päivinä julkisuudessa olleisiin väitteisiin suomalaisten maastohiihtäjien järjestelmällisestä dopingin käytöstä sekä viittauksiin Suomen hiihtoliittoon ja sen henkilökuntaan, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on päättänyt pyytää asiasta Suomen Hiihtoliiton lausunnon 5.5.200...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/hiihtoliitto.html

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin toivoo dopingtutkimukselle työrauhaa

– Tutkinta siirtyy nyt keskusrikospoliisille ja toivon hartaasti, että sen tuloksena saadaan kaikki faktat pöydälle. Suomalaisen hiihdon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiat selvitetään perin pohjin. Nyt on totuuden eikä nimettömien väitteiden aika, ministeri Wallin sanoo. Ministeri Wa...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/wallin_dopingtutkimuksesta.html

EU:n urheiluministerit: Komissiolta odotetaan tiedonantoa urheilupolitiikan sisällöstä vuodenvaihteessa

Kokouksen pääaiheeksi nousi EU:n rooli maailmanlaajuisessa antidopingtoiminnassa. Ministerit keskustelivat siitä, miten unionin yhteisten tavoitteiden asettamista Maailman Antidopingtoimisto WADA:ssa voitaisiin tehostaa. Lissabonin sopimuksen mukanaan tuoma EU-toimivalta urheilun alalla antaa uusia ...
/OPM/Tiedotteet/2010/10/eu_urheiluministerit_Rantala.html

Antidopingtyö

Dopingvalvonnan tarkoituksena on estää urheilijoiden terveydelle vaarallisten sekä suorituskykyä parantavien aineiden tai menetelmien käyttö. Se turvaa urheilijoiden oikeuden puhtaaseen kilpailuun ja puolustaa urheilun oikeudenmukaisuutta. Antidopingtoiminnan edistämisestä ja tukemisesta Suomessa va...
/OPM/Liikunta/antidopingtyoe/index.html

Uusi antidopingsäännöstö voimaan 2015

Suomen valtuuskuntaa johtaneen opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Jarmo Lindénin mukaan uuden säännöstön vahvuuksia ovat sen joustavuus sekä näkökulma, jossa keskitytään todellisten rikkomusten tekijöiden kiinnisaamiseen ja sanktiointiin. - On hienoa, että urheilijoiden oikeudet huomioid...
/OPM/Tiedotteet/2013/11/uusi_antidopingsaannosto.html

Selvitys urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnista Suomessa

Selvitys koskee urheilun eettisten kysymysten hallinnointia Suomessa. Selvitysmies ei ehdota muutoksia niiden eettisten kysymysten osalta, jotka tänään ovat asianmukaisesti ja vakaasti hoidetut eli ADT:n antidopingtoimintaan ja sopimuksen katsomoväkivallasta toteuttamiseen. Muilta osin on tarkastelt...
/OPM/Julkaisut/2014/Urheilun_eettisten_.html

Tehokas antidoping-yhteistyö

Puolustusministeri Carl Haglund asetti päätöksellään 21.10.2014 työryhmän selvittämään tarvetta kehittää viranomaisyhteistyötä vuoden 2015 alusta voimaan astuvan uuden antidopingsäännöstön toimeenpanon ja tehokkaan antidopingtoiminnan varmistamiseksi. Työryhmän työn tavoitteena oli varmistaa vuoden ...
/OPM/Julkaisut/2015/antidoping.html

Työryhmä: Koulut hyödyntämätön mahdollisuus liikunnallisen elämäntavan lisäämisessä

- Työryhmä on nostanut peruskoulun keskeiseksi mahdollisuudeksi lisätä liikunnallista elämäntapaa. Työryhmä esittää, että koulupäivää joustavoitettaisiin ja toiminnallisuus integroitaisiin osaksi jokaista koulupäivää. Tämän myötä koulusta muodostuisi harrastetoiminnan kotipesä, jossa tarjolla olisi ...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/liikunnan_pyorea_poyta.html
Etusivu A-Ö hakemisto A antidoping