Etusivu A-Ö hakemisto A ammattitutkinnot

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

ammattitutkinnot

Ammatilliset tutkinnot ja ammatinharjoittamisoikeudet; Ammatillisten tutkintojen asemointiryhmän väliraportti.

Selvitysryhmän tehtäväksi annettiin esittää arvio ammatillisen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen muodostaman ammatillisen tutkintojärjestelmän nykytilasta. Arvionsa pohjaksi selvitysryhmän tulee kuvata aloittain ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja...
/OPM/Julkaisut/2005/ammatilliset_tutkinnot_ja_ammatinharjoittamisoikeu...

Lennonjohtajakoulutuksen järjestämistä koskeva sijoittamisselvitys

Työryhmän tehtävänä oli tehdä lennonjohtajakoulutusta koskeva sijoittamisselvitys ja arvioida välittömät, välilliset ja pitkän aikavälin kustannusvaikutukset kahdessa vaihtoehtotilanteessa; siinä tapauksessa, että lennonjohtajakoulutus järjestetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella, esimerkiksi Rovani...
/OPM/Julkaisut/2002/lennonjohtajakoulutuksen_jarjestamista_koskeva_sij...

Työryhmä: Opetushallinnon liikenneopettajan erikoisammattitutkinto käyttöön puolustusvoimissa

Ehdotus sisältyy puolustusvoimien liikenneopetusta selvittäneen työryhmän muistioon, joka luovutettiin opetusministeri Jukka Gustafssonille 17. helmikuuta. Esitetyllä uudistuksella halutaan turvata ammattitaitoisten liikenneopettajien saatavuus puolustusvoimien palvelukseen. Samalla turvattaisiin pa...
/OPM/Tiedotteet/2012/02/opetushallinnon_liikenneopettajan_tutkinto_puo...

Ammatillisten tutkintojen asemointiryhmän muistio

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2003–2008 mukaan suunnitelmakaudella laaditaan periaatteet, joiden mukaisesti ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja kehitetään ja asema koulutusjärjestelmässä selkiytetään. Opetusministeriön asettaman ammat...
/OPM/Julkaisut/2005/ammatillisten_tutkintojen_asemointiryhman_muistio

Ammatillisten tutkintojen kehittämisperiaatteet ja asema koulutusjärjestelmässä

Opetusministeriö asetti 14.2.2006 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus periaatteiksi, joiden mukaisesti ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tulee kehittää ja ammatillisten tutkintojen asema koulutusjärjestelmässä selkiyttää. Työryhmä arvioi ammatillis...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammatillisten_tutkintojen_kehittamisperiaatteet

Ammattipätevyyden tunnustamista koskeva lainsäädäntö uudistuu

Ammattipätevyyden tunnustaminen antaa unionin kansalaiselle oikeuden harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa samaa ammattia, johon hänellä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan. Suomen lainsäädännön mukaan kelpoisuus ammatin harjoittaminen tai oikeus ammattinimikkeen käyttöön voi edellyttää määrättyä ...
/OPM/Tiedotteet/2007/05/Ammattipxtevyyden_tunnustamista_koskeva_lainsx...

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.8.2011 yhdessä puolustusministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää mahdollisuudet ja eri vaihtoehdot puolustusvoiminen järjestämän liikenneopettajakoulutuksen yhtenäistämiseksi opetushallinnon alaisen li...
/OPM/Julkaisut/2012/Puolustusvoimien_liikenneopettajakoulutus.html

25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

Nuorisotakuuseen kuuluvalla nuorten aikuisten osaamisohjelmalla tarjotaan perusasteen koulutuksen varaan jääneille 20-29 –vuotiaille mahdollisuus ammatillisen tutkinnon hankkimiseen. Osaamisohjelma ajoittuu vuosille 2013-2016. - Nuorten aikuisten osaamisohjelma on yksi koulutuspolitiikan kärki...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/nuorten_aikuisten_osaamisohjelma.html
Etusivu A-Ö hakemisto A ammattitutkinnot