Etusivu A-Ö hakemisto A ammatilliset oppilaitokset

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

ammatilliset oppilaitokset

Ministeriöltä tarkemmat ehdotukset ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikoista

Ministeriön 27.3. julkaisema ehdotus ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkojen jakautumisesta koulutuksen järjestäjittäin perustuu viime syksynä valmisteltuun maakuntakohtaiseen ehdotukseen ja siitä saatuihin palautteisiin. Päätös järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä tehdään palautekierr...
/OPM/Tiedotteet/2013/03/ammatillinen.html

Tietoyhteiskunnan rakenteet oppilaitoksissa - vuoden 2001 kartoitusten tulokset

Tietoyhteiskunnan rakenteet -työryhmän tehtävänä on kehittää opetuksen ja tutkimuksen laite- ja verkkoympäristöjä sekä näihin liittyviä tukipalveluja. Työryhmä laati kyselyn, jolla oppilaitosten tietotekninen tilanne kartoitettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta vuoden 2001 lopulla ja ...
/OPM/Julkaisut/2002/tietoyhteiskunnan_rakenteet_oppilaitoksissa_-_vuod...

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus 2014 - 2016

Lukion, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden uudistushanke ei toteudu suunnitellusti. Järjestämis- ja ylläpitämisverkkoa ja -lupia koskeva hallituksen esitys on rauennut. Toisen asteen koulutusrahoitusta koskeneet muutosesitykset eduskunta kum...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/Toisen_asteen_rakenneuudistu...

Ammattiopisto Varian Tennistien toimipisteen vihkiäisjuhla, Vantaa

(Muutokset mahdollisia) Arvoisat juhlavieraat, Tikkurilan ammattikoulu aloitti vuonna 1961 väliaikaisissa tiloissa Korson vanhalla kansakoululla. Vuosikymmenten aikana toimipisteitä on tullut lisää, opiskelijamäärät kasvaneet ja koulutuksen tarjonta on laajentunut ja monipuolistunut koulutustarpeide...
/OPM/Puheet/2006/11/_Ammattiopisto_Varian_Tennistien_toimipisteen_vihk...

AEL:n taitotalkoot

Arvoisat kuulijat, Sinivihreän hallituksen näkemyksen mukaan luovuus, osaaminen sekä korkea sivistystaso ovat edellytys Suomen ja suomalaisten menestymiselle. Hallituksen menolisäyksistä suuri osa kohdentuu osaamiseen, mm. perusopetuksen laadun kehittämiseen ja yliopistoille. Vain luomalla uutta, va...
/OPM/Puheet/2007/05/AELxn_taitotalkoot.html

Ammatillisten rehtorien neuvottelupäivät

(muutokset mahdollisia) Arvoisat rehtorit, hyvät kuulijat! Olen iloinen, että voin tuoda teille opetusministeriön tervehdyksen neuvottelupäivillenne. Ammatillinen koulutus on monin tavoin hyvin ajankohtainen ja muutosten sekä mahdollisuuksien edessä. Ammatillinen koulutus on yksi hallitusohjelman pa...
/OPM/Puheet/2007/10/Ammatillisten_rehtorien_neuvottelupxivxt.html

Opetusministeri Sarkomaa yksityisen opetusalan foorumissa

(muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat, Sinivihreä hallitus on tehnyt työtään nyt puoli vuotta. Tämä ajanjakso on ollut koulutuspolitiikan osalta kiinnostavaa aikaa. Hallituksen ohjelman selkeänä painopisteenä on osaamisen vahvistaminen. Suomalaisen työn ja hyvinvoinnin turvaamisen takaajaksi on use...
/OPM/Puheet/2007/10/Sarkomaa_Yksityisen_opetusalan_foorumi.html

Sarkomaa: Ammattiopistojen kokoaminen vahvistaa koulutuksen palvelukykyä

Opetusministeriö on antanut suositukset järjestäjäverkon kokoamiseksi. Sarkomaa painotti, että kokoamistyötä tehdään opetusministeriön ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. - Keskeisiä tavoitteita ammattiopistojen kokoamisessa vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen ko...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/Sarkomaa_ammattiopistot.html

Ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat teollisuuden ja palvelualojen yritysten oppilaitoksia, joiden koulutus keskittyy ensisijaisesti yritysten omista tarpeista lähtevään ja opetushallinnon tutkintorakenteen ulkopuoliseen koulutukseen. Ammatillisia erikoisoppilaitoksia on 29, ja niiden saama vation...
/OPM/Julkaisut/2009/Ammatillisten_erikoisoppilaitosten_rahoitusjarjest...
Etusivu A-Ö hakemisto A ammatilliset oppilaitokset