Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö liikunnassa

Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionilla on vuodesta 2009 alkaen ollut ns. tukitoimivalta urheilun ja liikunnan alalla eli se voi tukea, yhteen sovittaa ja täydentää jäsenvaltioiden liikuntasektorin toimia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon urheilun erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän. Unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

Urheiluasiat kuuluvat komissaari Androulla Vassilioulle, jolla on vastuullaan myös koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasiat.

EU:n ministerineuvostossa urheiluasiat on sisällytetty osaksi koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvoston toimintaa. Urheiluneuvoston kokouksia järjestetään pääasiassa kahdesti vuodessa. Neuvoston asiat valmistellaan virkamiestasolla neuvoston urheilutyöryhmässä.

Urheiluneuvosto päätti keväällä 2011 ensimmäisestä kolmivuotisesta työohjelmastaan, jossa prioriteettialoiksi asetettiin urheilun integriteetin tukeminen (mm. antidoping- ja sopupelien vastainen työ), urheilun yhteiskunnallisen merkityksen tukeminen (mm. liikunnan alan koulutus ja vapaaehtoisuuskysymykset) sekä liikunnan taloudellinen merkitys. Prioriteettialoja on edistetty urheiluneuvostossa. Uuden työohjelman valmistelu aloitetaan keväällä 2014.

Unionin toimivalta urheiluasioissa mahdollistaa urheilualan yhteistyön lisäämisen. Vuoden 2014 alusta käynnistyvä EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+ sisältää ensimmäistä kertaa oman luvun urheilusta. Rahoitus haetaan suoraan Euroopan komissiolta - toisin kuin koulutuksen ja nuoriso-alan rahoitus, jota haetaan ensin kansallisesti. Ohjelman tavoitteena on dopingin, ottelumanipulaation, syrjinnän ja väkivallan torjunta. Myös vapaaehtoistyötä pyritään edistämään ohjelman kautta. Rahoitusta voi saada myös voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille. Osallistujia tulisi tapahtumissa siis olla useasta eri Euroopan maasta.

Eurooppalaiset urheilujärjestöt osallistuvat ministerineuvoston työhön erillisen jäsennellyn vuoropuhelun kautta. Suomen kantoja urheilua koskeviin EU-asioihin valmistellaan EU-asioiden komitean alaisessa EU 32-jaostossa, jonka laajassa kokoonpanossa ovat edustettuina myös urheilujärjestöt: Valo ry, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen Antidopingtoimikunta ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa jo perinteeksi muodostuneiden EU-aamukahvien järjestämistä urheilun ja liikunnan ajankohtaisista EU-asioista yhdessä Valo ry:n kanssa syksyllä 2013.

Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö liikunnassa