Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö kirjastoalalla

Kirjastoalan kansainvälinen ja EU-yhteistyö

Suomi on kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä kirjastoalalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli kirjastoalan kansainvälisessä yhteistyössä on vaikuttaa valtioiden ja EU:n tasolla tehtäviin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina hallinnollisissa ja kehittämistehtävissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansainväliseen toimintaan kohdistaman rahoituksen tavoitteena on mm. lisätä kirjastojen kansainvälistä yhteistyötä ja edistää eri toimijoiden vuorovaikutusta. 

Kirjastojen yhteistyö

Helsingin kaupunginkirjaston monikielisen kirjaston tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka ovat meillä harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Tehtävää varten kaupunginkirjasto saa erityisen valtionavustuksen. Päävastuu vieraskielisen väestön yleisistä kirjastopalveluista on muiden kirjastopalvelujen tapaan kunnilla.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa mm. kirjastojen yhteisiä verkkopalveluja, jotka palvelevat tiedontarvitsijoita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomella on kaksi yhteispohjoismaista kirjastoautoa Lapissa. Toinen on yhteisomistuksessa Norjan ja Ruotsin kanssa (Enontekiö, Muonio, Karesuando, Kautokeino) ja toinen Norjan kanssa (Kaarasjoki, Porsanki, Utsjoki). Opetus- ja kulttuuriministeriön vuotuinen rahoitus kohdistuu Suomen osuuteen.

Pohjoismainen, EU- ja lähialueyhteistyö

Itämeren alueen maat tekevät yhteistyötä mm. Nordic-Baltic kirjastoseminaarien muodossa. Pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyen julkaistaan yhteisesti ylläpidettävää, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Scandinavian Library Quaterly -lehteä. 

Euroopan maat perustivat vuonna 2002 NAPLE- yhteistyöfoorumin (National Authorities on Public Libraries in Europe), johon kuuluvat maksavina jäseninä 28 Euroopan valtion kirjastoviranomaiset tai vastaavat. Foorumi tiedottaa Euroopan yleisten kirjastojen tilanteesta, edistää kansallisten kirjastopalvelujen kehittämistä, tunnistaa sopivia yhteistyöalueita ja tutkimuksen tarpeita sekä tukee eurooppalaista strategista kirjastokehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu aktiivisesti toimintaan.

Lähialueiden kanssa tehdään kirjastoyhteistyötä osana suomalais-venäläistä kulttuurifoorumitoimintaa.

YK-toiminta

Eri YK-järjestöt ja valtioiden edustajat sekä yksityissektorin ja kansalaisjärjestöjen edustajat pyrkivät World Summit on the Information Society (WSIS) -konferenssissa etsimään keinoja tietoyhteiskuntakehityksen hyödyntämiseksi maailmanlaajuisesti. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys ja niiden mahdollisuudet tuodaan myös esille tietoyhteiskuntaa rakennettaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja antaa tarvittaessa lausuntoja tiedonsaantia ja medialukutaitoa koskevissa asioissa mm. Unescon Information for All -ohjelmaan sekä YK:n ja ITU:n yhteiseen tietoyhteiskuntahankkeeseen (WSIS) liittyen.

Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö kirjastoalalla