Etusivu EU-asiat Rakennerahastot Toimijat ja yhteystiedot

Rakennerahastoihin liittyvät toimijat ja yhteystiedot

Sivulle on koottu EU-rakennerahastoihin liittyvien tahojen yhteystietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriössä aluekehittämiseen ja EU:n rakennerahastoihin liittyvät tehtävät on integroitu osaksi substanssiyksiköitä.  

Rakennerahastokaudella 2007 - 2013 päätöksiä rakennerahastohankkeista tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla Opetushallituksessa sekä 1.1.2010 alkaen uusissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. 31.12.2009 saakka päätöksiä tehtiin lääninhallituksissa. Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmien osalta päätökset tehdään opetus- ja kulttuuriministeriössä.

1.1.2010 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeet hoidetaan maakunnan liitoissa.

Rakennerahastoasioita hoitavien henkilöiden yhteystiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä Opetushallituksessa löydät organisaatioiden omilta sivuilta:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Opetushallitus

Etusivu EU-asiat Rakennerahastot Toimijat ja yhteystiedot