Tieteen valtionavustukset

Erityisavustus kielitaidon arviointiin liittyvään tutkimukseen

Hakuaika päättyy: 15-11-2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää esityksiä 1-3 -vuotisista tutkimus- ja kehityshankkeista,  joissa tuotetaan tietoa kielitaidon arviointikäytäntöjen kehittämiseen, kielitaidon opetuksen ja oppimisen kehittämiseen sekä tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työn edellyttämästä kieli- ja viestintätaidoista.


Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Hakuaika päättyy: 31-10-2013
Päätarkoituksena on tieteen edistäminen – siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu jollekin muulle taholle – ottaen huomioon hallitusohjelman sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedettä koskevat strategiat sekä tieteen ja tiedeyhteisön muuttuvat tarpeet. Tavoitteena on tukea sellaisia yhteisöjä, jotka täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää.


Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Hakuaika päättyy: 31-10-2013
Tuen tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedon hyväksikäyttöä valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Määrärahan taustalla on oikeusministeriön asettaman Kansanvalta 2007 -toimikunnan kannanotto.


Avustukset ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten vahvistamiseen

Hakuaika päättyy: 31-10-2013
Haettavana olevalla määrärahalla tuetaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseen liittyviä hankkeita. Lisämääräraha on tarkoitettu toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan osaamisperusteista kasvua ja ammattikorkeakoulujen edellytyksiä työelämälähtöiseen opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhön erityisesti teollisuus- ja palvelusektorilla sekä hyvinvointipalveluissa.


Avustukset tiedekasvatuksen kehittämishankkeille

Hakuaika päättyy: 15-10-2013
Harkinnanvaraiset avustukset tiedekasvatuksen innovatiivisille ja osaamiseen perustuvaa kasvua tukeville kehittämishankkeille, joiden kohderyhmä on varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun asti.