Tieteen valtionavustukset

Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan

Hakuaika päättyy: 31-10-2016
Päätarkoituksena on tieteen edistäminen – siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu jollekin muulle taholle – ottaen huomioon hallitusohjelman sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedettä koskevat strategiat sekä tieteen ja tiedeyhteisön muuttuvat tarpeet. Tavoitteena on tukea sellaisia yhteisöjä, jotka täydentävät kansallista tutkimusjärjestelmää.


Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Hakuaika päättyy: 31-10-2016
Tuen tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedon hyväksikäyttöä valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Määrärahan taustalla on oikeusministeriön asettaman Kansanvalta 2007 -toimikunnan kannanotto.