Nuorisotyön avustukset

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Tutustu tarkemmin avustusperiaatteisiin

Avustukset nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Hakuaika päättyy: 30-01-2015
Avustusta voidaan hakea kuntien ja nuorisolain tarkoittamien valtakunnallisten järjestöjen tai valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten nuorisotilojen hankkimisesta, rakentamisesta ja peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuettavat tilat tulee olla ensisijaisesti ja pääasiallisesti nuorisokäytössä.Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Hakuaika päättyy: 30-01-2015
HUOM! Ohjeet päivitetään sivulle syyskuun 2014 loppuun mennessä.


Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon

Hakuaika päättyy: 15-12-2014Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä verkkonuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 12-12-2014
Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja verkkonuorisotyöhön vuodelle 2015.


Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
 HUOM! Ohjeet päivitetään sivulle syyskuun 2014 loppuun mennessä.


Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen vuosiavustukset sekä muiden nuorisotyötä harjoittavien järjestöjen vuosiavustukset

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen toimintaan tarkoitettua yleisavustusta voivat hakea ainoastaan nuorisolain piiriin hyväksytyt järjestöt. Valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt, jonka toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.   


Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Määrärahasta voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta etsivän nuorisotyön kustannuksiin siten, että ensisijaisesti tuetaan työntekijöiden palkkaus-, koulutus- ja työnohjauskustannuksia. HUOM! Ohjeet päivitetään sivulle syyskuun 2014 loppuun mennessä.Nuorisoalan kansainvälisen toiminnan tukeminen

Nuorisoalan kansainväliseen toimintaan tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan nuorisoalalla toimivien yhteisöjen hankkeita, joilla edistetään nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä. Vuotta 2015 koskevia avustuksia myöntäessään opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa etusijalle yhteistyöhankkeet Suomen ja Viron välillä. Viro-yhteistyötä koskevat hankehakemukset arvioidaan yhteistyössä Viron opetus- ja tiedeministeriön kanssa. Hakemukset pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.10.2014.


Kehittämisavustukset nuorisotyön ja -toiminnan ensijaisesti valtakunnallisiin hankkeisiin ml. kulttuurisen nuorisotyön tapahtumat

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu pääasiassa valtakunnallisiin hankkeisiin. Alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin tukea haetaan ensisijaisesti sen aluehallintoviraston (AVI) nuorisotoimelta, jonka alueella toiminta toteutetaan. Avustukset kulttuurisen nuorisotyön tapahtumiin, joiden kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat ja joissa korostuu jokin esittävän tai visuaalisen taiteen muoto, esim. musiikki, teatteri, tanssi, valokuvaus, maalaus, ympäristötaide, digitaalinen taide.