Nuorisotyön avustukset

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Tutustu tarkemmin avustusperiaatteisiin

Avustukset nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Hakuaika päättyy: 30-01-2015
Avustusta voidaan hakea kuntien ja nuorisolain tarkoittamien valtakunnallisten järjestöjen tai valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten nuorisotilojen hankkimisesta, rakentamisesta ja peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuettavat tilat tulee olla ensisijaisesti ja pääasiallisesti nuorisokäytössä.Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon

Hakuaika päättyy: 15-12-2014Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Hakuaika päättyy: 15-12-2014
HUOM! Ohjeet päivitetään sivulle lähiaikoina. 


Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä verkkonuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 12-12-2014
Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja verkkonuorisotyöhön vuodelle 2015.


Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Hakuaika päättyy: 28-11-2014Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset

Hakuaika päättyy: 28-11-2014Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Valtionavustuksen etsivään nuorisotyöhön ovat haettavina. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.
Hakuaika päättyy 31.10.2014. Hakemus toimitetaan oman alueen aluehallintovirastoon.Nuorisoalan kansainvälisen toiminnan tukeminen

Nuorisoalan kansainväliseen toimintaan tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan nuorisoalalla toimivien yhteisöjen hankkeita, joilla edistetään nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä. Vuotta 2015 koskevia avustuksia myöntäessään opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa etusijalle yhteistyöhankkeet Suomen ja Viron välillä. Viro-yhteistyötä koskevat hankehakemukset arvioidaan yhteistyössä Viron opetus- ja tiedeministeriön kanssa. Hakemukset pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.10.2014.


Kehittämisavustukset nuorisotyön ja -toiminnan ensijaisesti valtakunnallisiin hankkeisiin ml. kulttuurisen nuorisotyön tapahtumat

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu pääasiassa valtakunnallisiin hankkeisiin. Alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin tukea haetaan ensisijaisesti sen aluehallintoviraston (AVI) nuorisotoimelta, jonka alueella toiminta toteutetaan. Avustukset kulttuurisen nuorisotyön tapahtumiin, joiden kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat ja joissa korostuu jokin esittävän tai visuaalisen taiteen muoto, esim. musiikki, teatteri, tanssi, valokuvaus, maalaus, ympäristötaide, digitaalinen taide.