Nuorisotyön avustukset

Vuoden 2015 avustusten hakuohjeet päivitetään sivuille elokuun 2014 lopussa.
HUOM. myös nuorisojärjestörahojen hakulomakkeita uudistetaan.


Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Tutustu tarkemmin avustusperiaatteisiin

Avustukset nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Hakuaika päättyy: 28-02-2014
Määrärahaa voidaan hakea kuntien ja nuorisolain tarkoittamien valtakunnallisten järjestöjen nuorisotilojen hankkimisesta, rakentamisesta ja peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuettavat tilat tulee olla ensisijaisesti ja pääasiallisesti nuorisokäytössä.


Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Hakuaika päättyy: 31-01-2014
Nuorisotoimen valtionavustusta 7-18-vuotiaiden paikalliseen harrastustoimintaan tulee hakea sen aluehallintoviraston ( AVI) nuorisotoimelta, jonka alueella toiminta toteutetaan. Määrärahalla tuetaan 2.6.2014 – 31.5.2015 välisenä aikana lapsille ja nuorille järjestettävää säännöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa sekä koulujen loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Hakuohjeessa on aluehallintovirastojen nuorisotoimia koskevat yhteystiedot ja muuta hakemiseen liittyvää tietoa.


Avustukset nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin

Hakuaika päättyy: 13-12-2013
Avustukset nuorten tieto- ja neuvontapalveluille ja verkkomedioihin vuodelle 2014.


Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon

Hakuaika päättyy: 13-12-2013Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Hakuaika päättyy: 29-11-2013
 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2014 talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.


Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen vuosiavustukset sekä muiden nuorisotyötä harjoittavien järjestöjen vuosiavustukset

Hakuaika päättyy: 29-11-2013
Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen toimintaan tarkoitettua yleisavustusta voivat hakea ainoastaan nuorisolain piiriin hyväksytyt järjestöt. Valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt, jonka toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.
 


Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 31-10-2013
Määrärahasta voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta etsivän nuorisotyön kustannuksiin siten, että ensisijaisesti tuetaan työntekijöiden palkkaus-, koulutus- ja työnohjauskustannuksia.Kehittämisavustukset nuorisotyön ja -toiminnan ensisijaisesti valtakunnallisiin hankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu pääasiassa valtakunnallisiin hankkeisiin. Alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin tukea haetaan ensisijaisesti ELY-keskuksista.Nuorisoalan kansainvälisen toiminnan tukeminen

Nuorisoalan kansainväliseen toimintaan tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan nuorisoalalla toimivien yhteisöjen hankkeita, joilla edistetään nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä.


Avustukset nuorten kulttuuritapahtumille

Avustukset kulttuurisen nuorisotyön tapahtumiin, joiden kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat ja joissa korostuu jokin esittävän tai visuaalisen taiteen muoto, esim. musiikki, teatteri, tanssi, valokuvaus, maalaus, ympäristötaide, digitaalinen taide.