Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita koulutukseen liittyvistä opetusministeriön avustusmäärärahoista. Avustuksia voivat hakea mm. koulutuksen järjestäjät.

Varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön kehittämisrahoituksen käytännöt ja periaatteet 

Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet: erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmäkoon pienentäminen

Hakuaika päättyy: 23-05-2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2016–2017.


Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen

Hakuaika päättyy: 13-04-2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tarkoitetut valtion erityisavustukset. Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat hakea ministeriöltä tarkoitukseen osoitettua valtionavustusta 13.4.2016 mennessä.


Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Hakuaika päättyy: 09-11-2015
Valtionavustukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen. Toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus.  


Erityisavustus rakenteellisen kehittämisen tukemiseen kansanopistoissa

Hakuaika päättyy: 30-10-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa kansanopistojen ylläpitäjien haettavaksi valtion erityisavustusta rakenteelliseen kehittämiseen.


Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

Hakuaika päättyy: 16-10-2015
Tavoitteena on edistää vailla toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteena on vahvistaa koulutuksella 20–29-vuotiaiden, ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten asemaa.


Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus

Hakuaika päättyy: 17-08-2015
Määrärahaa voidaan myöntää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle yksityiselle koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen käyttökustannuksiin.


Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksia tasaava avustus

Hakuaika päättyy: 01-08-2015
Ylimääräinen avustus on tarkoitettu yksityiselle perusopetuslaissa tarkoitetun lisäopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja muille kuin oppivelvollisille järjestettävän perusopetuksen järjestäjälle valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksen tasoittamiseen vuonna 2015.


Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen korkeakouluissa

Hakuaika päättyy: 30-04-2015
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi kehittämisrahoituksen, jolla tuetaan erikoistumiskoulutusten sopimuksia edeltävää valmistelua. Avustuksella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 30.4.2015 ja 30.10.2015.


Erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen korkeakouluissa

Hakuaika päättyy: 31-03-2015
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi avustukset erikoistumiskoulutusten toteuttamiseen ja opetustoimen henkilöstölle suunnatun erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen. Avustuksella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 31.3. ja 30.10.2015.


Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen

Hakuaika päättyy: 16-03-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi kielikylpytoiminnan laajentamiseen tarkoitetut valtion erityisavustukset. Esi- ja perusopetuksen järjestäjät ja kuntien päivähoidosta vastaavat tahot voivat hakea ministeriöltä tarkoitukseen osoitettua valtionavustusta 16.03.2015 mennessä.


Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen

Hakuaika päättyy: 16-03-2015
Valtion erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.


Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja erityisopetukseen liittyvä koulutus

Hakuaika päättyy: 16-03-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille 2015-2016 valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja  aamu- ja iltapäivätoimintaan.


Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Hakuaika päättyy: 20-02-2015
Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen


Erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Hakuaika päättyy: 19-11-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa perusopetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin peruskoulujen perusopetuksessa vuosille 2015–2016.


Valtionavustus pedagogiseen ICT-käytön ohjaukseen

Hakuaika päättyy: 06-06-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta.


Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi

Hakuaika päättyy: 09-04-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa taiteen perusopetuksen järjestäjien haettavaksi erityisavustuksen, jolla tuetaan taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamista vuosina 2014−2015.


Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet

Hakuaika päättyy: 31-01-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa haettavaksi avustukset sisäilma- ja kosteusvaurioita sisältävien oppilaitosten ja päiväkotien korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. 


Valtionavustukset järjestöjen sivistystyöhön

Järjestöille voidaan myöntää valtionavustusta (29.30.53) varatusta määrärahasta.


Valtionavustukset kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille

Valtionavustusta voidaan myöntää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle, Finlands Svenska Marthaförbund r.f:lle sekä Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja Sámi Duodji ry:lle.