Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita koulutukseen liittyvistä opetusministeriön avustusmäärärahoista. Avustuksia voivat hakea mm. koulutuksen järjestäjät.

Varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön kehittämisrahoituksen käytännöt ja periaatteet 

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi

Hakuaika päättyy: 28-03-2017 16.15
Erityisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista valtion vuoden 2017 talousarvion mukaisesti (momentti 29.01.53).


Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin

Hakuaika päättyy: 28-02-2017 16.15
Korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin suunnattavan erityisavustuksen tavoitteena on käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.


Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet: erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmäkoon pienentäminen

Hakuaika päättyy: 24-02-2017 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2017-2018.


Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Hakuaika päättyy: 30-01-2017 16.15
Valtionavustukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen. Toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus.  


Erityisavustus maahanmuuttajataustaisia opettavien osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen

Hakuaika päättyy: 23-11-2016 16.15
Hankerahoituksella tuetaan maahanmuuttajille suunnatun valmentavan ja valmistavan koulutuksen kehittämistä ja erityisesti vasta maahan saapuneiden opetuksen ja ohjauksen kehittämistä.


Valtionavustushaku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen

Hakuaika päättyy: 16-11-2016 16.15
Valtionavustus on tarkoitettu kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien ammatillisten opintojen rahoittamiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa.


Nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkava haku

Hakuaika päättyy: 16-11-2016 16.15
Avustusta voidaan myöntää ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuksen lisäkoulutuksen järjestäjille.


Rakenteellisen kehittämisen valtionavustus kansalaisopistoille ja kansanopistoille

Hakuaika päättyy: 08-11-2016 16.15
Avustusta myönnetään vapaan sivistystyön rakenteelliseen kehittämiseen.


Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin

Hakuaika päättyy: 31-10-2016 16.15
Korkeakoulutuksen kehittämishankkeille suunnatun erityisavustuksen tarkoituksena on parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, edistää koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta, lisätä korkeakoulujen välistä jatkuvaa yhteistyötä sekä uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Sähköinen hankehaku toteutetaan 8.9. - 31.10.2016.


Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus

Hakuaika päättyy: 17-08-2016 16.15
Määrärahaa voidaan myöntää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle yksityiselle koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen käyttökustannuksiin.


Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen

Hakuaika päättyy: 13-04-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tarkoitetut valtion erityisavustukset. Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat hakea ministeriöltä tarkoitukseen osoitettua valtionavustusta 13.4.2016 mennessä.


Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma

Hakuaika päättyy: 16-10-2015 16.15
Tavoitteena on edistää vailla toisen asteen tutkintoa olevien aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kasvattamiseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteena on vahvistaa koulutuksella 20–29-vuotiaiden, ilman perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten asemaa.


Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksia tasaava avustus

Hakuaika päättyy: 01-08-2015 16.15
Ylimääräinen avustus on tarkoitettu yksityiselle perusopetuslaissa tarkoitetun lisäopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja muille kuin oppivelvollisille järjestettävän perusopetuksen järjestäjälle valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutuksen tasoittamiseen vuonna 2015.


Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen korkeakouluissa

Hakuaika päättyy: 30-04-2015 16.15
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi kehittämisrahoituksen, jolla tuetaan erikoistumiskoulutusten sopimuksia edeltävää valmistelua. Avustuksella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 30.4.2015 ja 30.10.2015.


Erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen korkeakouluissa

Hakuaika päättyy: 31-03-2015 16.15
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi avustukset erikoistumiskoulutusten toteuttamiseen ja opetustoimen henkilöstölle suunnatun erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen. Avustuksella on kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät 31.3. ja 30.10.2015.


Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen

Hakuaika päättyy: 16-03-2015 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi kielikylpytoiminnan laajentamiseen tarkoitetut valtion erityisavustukset. Esi- ja perusopetuksen järjestäjät ja kuntien päivähoidosta vastaavat tahot voivat hakea ministeriöltä tarkoitukseen osoitettua valtionavustusta 16.03.2015 mennessä.


Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen

Hakuaika päättyy: 16-03-2015 16.15
Valtion erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.


Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja erityisopetukseen liittyvä koulutus

Hakuaika päättyy: 16-03-2015 16.00
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosille 2015-2016 valtion erityisavustusta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen. Avustus on tarkoitettu esi- ja perusopetukseen ja  aamu- ja iltapäivätoimintaan.


Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Hakuaika päättyy: 20-02-2015 16.15
Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen


Erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Hakuaika päättyy: 19-11-2014 16.00
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa perusopetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin peruskoulujen perusopetuksessa vuosille 2015–2016.


Valtionavustus pedagogiseen ICT-käytön ohjaukseen

Hakuaika päättyy: 06-06-2014 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta.


Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi

Hakuaika päättyy: 09-04-2014 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa taiteen perusopetuksen järjestäjien haettavaksi erityisavustuksen, jolla tuetaan taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamista vuosina 2014−2015.


Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet

Hakuaika päättyy: 31-01-2014 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa haettavaksi avustukset sisäilma- ja kosteusvaurioita sisältävien oppilaitosten ja päiväkotien korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. 


Valtionavustukset järjestöjen sivistystyöhön

Järjestöille voidaan myöntää valtionavustusta (29.30.53) varatusta määrärahasta.


Valtionavustukset kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille

Valtionavustusta voidaan myöntää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle, Finlands Svenska Marthaförbund r.f:lle sekä Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja Sámi Duodji ry:lle.