Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita koulutukseen liittyvistä opetusministeriön avustusmäärärahoista. Avustuksia voivat hakea mm. koulutuksen järjestäjät.

Erityisavustus rakenteellisen kehittämisen tukemiseen kansanopistoissa

Hakuaika päättyy: 25-11-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa kansanopistojen ylläpitäjien haettavaksi valtion erityisavustusta rakenteelliseen kehittämiseen.


Erityisavustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

Hakuaika päättyy: 19-11-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa perusopetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin peruskoulujen perusopetuksessa vuosille 2015–2016.


Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Hakuaika päättyy: 14-11-2014
Valtionavustukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen. Toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus.


Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Hakuaika päättyy: 07-11-2014
Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtionavustuksen hakeminen


Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus

Hakuaika päättyy: 13-08-2014
Määrärahaa voidaan myöntää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle yksityiselle koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen käyttökustannuksiin.


Valtionavustus pedagogiseen ICT-käytön ohjaukseen

Hakuaika päättyy: 06-06-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta.


Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi

Hakuaika päättyy: 09-04-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa taiteen perusopetuksen järjestäjien haettavaksi erityisavustuksen, jolla tuetaan taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamista vuosina 2014−2015.


Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet

Hakuaika päättyy: 31-01-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa haettavaksi avustukset sisäilma- ja kosteusvaurioita sisältävien oppilaitosten ja päiväkotien korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. 


Oppilaitosten perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-12-2013
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät vuosittain valtionavustusta oppilaitosten perustamishakkeisiin. Lähivuosina tuettavat hankkeet on sisällytetty opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan.


Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

Hakuaika päättyy: 28-03-2013
Erityisavustus ammattikorkeakouluille ja yliopistoille korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen järjestämiseksi.


Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien koulutustehtävissä työskentelevän ja näihin tehtäviin tähtäävän opetus- ja ohjaushenkilökunnan täydennyskoulutus

Hakuaika päättyy: 28-02-2013
Erityisavustus opettajankoulutusta järjestäville yliopistoille ja ammattikorkeakouluille: opetus- ja ohjaushenkilökunnan Specima-täydennyskoulutus


Avustus laatukriteerien käyttöönottoon

Hakuaika päättyy: 14-12-2011
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa opetuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamiseksi tai laatukriteerityön vahvistamiseksi vuosille 2012 - 2013.


Lukion opinto-ohjauksen kehittäminen

Hakuaika päättyy: 31-08-2010
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää opinto-ohjauksen kehittämishankkeen lukiokoulutuksessa.


Valtionavustukset järjestöjen sivistystyöhön

Järjestöille voidaan myöntää valtionavustusta (29.30.53) varatusta määrärahasta.


Valtionavustukset kotitalousneuvontajärjestöille sekä käsi- ja taideteollisuusjärjestöille

Valtionavustusta voidaan myöntää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle, Finlands Svenska Marthaförbund r.f:lle sekä Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja Sámi Duodji ry:lle.